Smaller Default Larger

W nowym roku szkolnym nauczyciele bibliotekarze powiatu ciechanowskiego mieli okazję zapoznać się ze zbiorami Biblioteki Regionalnej w Ciechanowie. Biblioteka ta działająca od ponad roku jako odrębna placówka posiada bogate zbiory dotyczące Mazowsza, ludzi związanych z regionem, materiały ikonograficzne, kartograficzne, dokumenty audiowizualne i elektroniczne, dokumenty życia społecznego. Spotkanie, które poprowadziła Barbara Bielasta - kierownik placówki, poświęcone było bogatym i różnorodnym zbiorom dokumentów życia społecznego. Opowiedziała o sposobach gromadzenia, opracowania tego rodzaju zbiorów (w ostatnich latach w sposób elektroniczny), prawie autorskim istotnym przy gromadzeniu i udostępnianiu tych zbiorów.