Smaller Default Larger

Terminarz spotkań dla nauczycieli 
w roku szkolnym 2020/2021

Serdecznie zapraszamy nauczycieli (m.in. bibliotekarzy, wychowawców świetlic i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej) Państwa placówki na szkolenia online oraz szkolenia stacjonarne w pracowni multimedialnej Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie (ul. 17 Stycznia 49)

  

L.p.

Termin

Temat

Prowadzący

1

Październik

 

Szkolenie online: Wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela

Spotkanie organizacyjne sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Monika Biedrzycka-Gładka

 

 

Monika Biedrzycka-Gładka

2

Listopad

Szkolenie online: Warsztaty bożonarodzeniowe

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Adriana Karwowska, Małgorzata Komor

 

Monika Biedrzycka-Gładka

3

Luty

Odporność psychiczna – jak ją kształtować

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Monika Biedrzycka-Gładka

 

Monika Biedrzycka-Gładka

4

Marzec

Roboty w nauczaniu

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Mirosława Ostrowska

 

Monika Biedrzycka-Gładka

5

Kwiecień

Testy i gry edukacyjne w Baamboozle

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Bożena Lewandowska

 

Monika Biedrzycka-Gładka

6

Maj

Wordwall

Spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy

Wioletta Gałązka

 

Monika Biedrzycka-Gładka

 

Uwaga! Na spotkania obowiązują zapisy. Udział w spotkaniu jest możliwy jedynie po wcześniejszym zapisaniu. Liczba miejsc na szkolenie stacjonarne jest ograniczona. Biblioteka zastrzega sobie prawo zmiany formy szkolenia ze stacjonarnej na zdalną w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.