Smaller Default Larger

10 listopada 2010 r. nauczyciele bibliotekarze szkół powiatu ciechanowskiego mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną „Gazetka szkolna jako forma promocji szkoły” . Prowadzącą spotkanie była pani Jolanta Bilińska- nauczyciel bibliotekarz zeSzkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Ciechanowie. Od 2007 r. wraz z panią Beatą Szczepańską pełni funkcję opiekuna gazetki szkolnej „Piątka”. Tworzona w dużej mierze przez uczniów, pod okiem opiekunów,  prezentuje wydarzenia szkolne, działalność organizacji szkolnych, kół zainteresowań, biblioteki. Spotkanie, cieszące się dużym zainteresowaniem, było okazją do zaprezentowania osiągnięć biblioteki szkolnej.

Bibliotekarze szkolni, zainteresowani tworzeniem gazetki szkolnej od strony technicznej, będą mogli uczestniczyć w warsztatach, które poprowadzi pani Jolanta Bilińska w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie w 8 czerwca 2011 r. Tematyka i terminy spotkań przewidzianych na II semestr są dostępne w zakładce BIBLIOTEKA SZKOLNA.