Smaller Default Larger

 

alt

E-learning wyzwaniem dla bibliotek : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Elbląg, 23-34 września 2009 r. / [red. tomu Bożena Boryczka ; aut. ref. Elżbieta Gajek et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2009.
 

Książka prezentuje zagadnienia promocji e-learningu, jako nowoczesnej formy uczenia się bibliotekarzy w epoce społeczeństwa informacyjnego. Zaprezentowano możliwości e-learningu jako narzędzia umożliwiającego wzbogacenie i rozszerzenie oferty usług bibliotecznych dostosowanej do potrzeb społeczeństwa informacyjnego (kursy, materiały do lekcji bibliotecznych).

 

 

 

 

 

alt

E-learning - nowe aspekty : materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa, 14-15 września 2010 r. / [red. tomu Bożena Boryczka]. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011.
 

Materiały drugiej edycji ogólnopolskiej konferencji z cyklu „E-learning wyzwaniem dla bibliotek”, która odbyła się w dniach 14-15 września 2010 roku w gmachu Biblioteki Narodowej Warszawie. Zaprezentowane zostały w trzech grupach problemowych, zgodnych z nazwami bloków tematycznych prowadzonych podczas konferencji  : „E-learning – teoria, dydaktyka, metodyka”, „Metody, techniki i narzędzia e-learningu” oraz „E-learning – przykłady dobrej praktyki”.

 

 

 

 

alt

Zarządzanie kadrami w bibliotece : praca zbiorowa / pod red. Joanny Kamińskiej i Beaty Żołędowskiej-Król  ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Wyd. 2. popr. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2011.

 

Książka podejmuje zagadnienia teoretyczne dotyczące znaczenia zasobów ludzkich w ogólnym systemie zarządzania biblioteką, jak i praktyczne - związane z zarządzaniem kadrami, metody przeciwdziałania skutkom negatywnego doboru do zawodu, heurystyczne metody rozwiązywania problemów, zarządzania jakością czy stosowanie inteligencji emocjonalnej w praktyce. 

 

 

 

 

alt

 

Lunardi Mariella

Poczytajmy : jak rozwijać w dziecku pasję czytania / Mariella Lunardi ; tł. Stefan Tuszyński. - Kraków : "Bratni Zew", cop. 2011.

 

 

Krótki i praktyczny poradnik o wspólnym czytaniu książek z dziećmi

 

 

 

  

 

alt

 

Molicka Maria

Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie / Maria Molicka. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2011.

 

Autorka omawia biblioterapię i bajkoterapię, działania terapeutyczne polegające na stosowaniu materiałów czytelniczych wspierających proces terapeutyczny

 

 

 

 

 

alt

 

 

Nagowska Monika

Nowa podstawa programowa z pomocą biblioteki szkolnej / Monika Nagowska. - Warszawa : Agencja Sukurs, 2010.

 

Poradnik dotyczący realizacji podstawy programowej z 2009 r. kształcenia ogólnego we współpracy nauczycieli przedmiotów z biblioteką szkolną

 

 

 

  


Gołębiewska Lucyna 

Zbiory specjalne - nieksiążkowe w bibliotekach : poradnik metodyczny. Warszawa : Wydawnictwo Sukurs, 2008.

 

W poradniku przedstawiono zasady gromadzenia, ewidencji, katalogowania i udostępniania zbiorów specjalnych (filmy, cd, dvd, dokumenty graficzne). Książka adresowana do bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek, zawiera także wzory różnych dokumentów niezbędnych przy opracowywaniu zbiorów specjalnych.

 

 

 Wójtowicz Mirosława

Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych : nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia, zabawa, nauka : szkoła podstawowa i gimnazjum / Mirosława Wójtowicz. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010.

Scenariusze zajęć, zabawy, ćwiczenia  przeznaczone dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum ze szczególnym uwzględnieniem dysleksji. Publikacja jest świetną pomocą dydaktyczną każdego nauczyciela, terapeuty, bibliotekarza.

 

 

 

 

Koźmińska Irena
Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2010. 

Książka zawiera wiele ciekawych tytułów odpowiednich dla każdej grupy wiekowej dzieci, takich, by czytanie z dzieckiem było prawdziwą przyjemnością.

 

 

 

 


 

Papuzińska Joanna

Mój bajarz : studia i szkice o literaturze młodzieżowej / Joanna Papuzińska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010.
 Książka Joanny Papuzińskiej to zbiór esejów historyczno-literackich z literatury dla dzieci z okresu dwudziestolecia międzywojennego oraz opowiadania z lat 1982-1989, należące do "literatury podziemnej". Pomocna dla historyków kultury oraz studentów bibliotekoznawstwa, pedagogiki, psychologii dziecięcej.

 

 

 

 

 

Po potopie. Dziecko, książka i biblioteka w XXI wieku / red. naukowa  Danuta Świerczyńska Jelonek, Grzegorz Leszczyński  i Michał Zając

Artykuły zawarte w publikacji dotyczą  twórczości literackiej, książki dziecięcej i czytelnictwa. Autorami tekstów są badacze literatury, krytycy, psychologowie, pedagodzy i bibliotekoznawcy.

 

 

 

 

  Biblioteka szkolna - tendencje rozwoju : teoria i praktyka / pod red. Lidii Ippoldt, Haliny Kosętki i Iwony Pietrzkiewicz. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2009.

Książka przybliża najnowsze tendencje w rozwoju polskich i światowych bibliotek szkolnych, sposoby ich przekształcania w centra informacji i stosujące nowoczesne metody pracy. Porusza problemy współpracy bibliotek szkolnych ze środowiskiem bibliotekarskim i lokalnym oraz ich oferty dla czytelników, w tym niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

Kołodziejska Jadwiga

Biblioteki publiczne w strukturze społecznej / Jadwiga Kołodziejska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010.
 Jest to panoramiczny obraz polskiego bibliotekarstwa obejmujący okres  II Rzeczypospolitej (1918-1939), Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej  (1945-1989) oraz Rzeczypospolitej Polskiej (1989-2009). Autorka prezentuje zmiany społeczne z 1989 r. które wywarły wpływ na organizację i  formy prac bibliotek.

 

 

 

 

 

Howorka Bolesław

Bibliotekarz i prawo : podstawowe informacje o prawie dla pracowników bibliotek / Bolesław Howorka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydaw. SBP, 2010.

 

Kompendium wiedzy na temat stosowania prawa w bibliotekach, aktów normatywnych regulujących funkcjonowanie bibliotek, zasad postępowania i procedur, które muszą być przestrzegane w działalności bibliotecznej. Polecana  pracującym bibliotekarzom, studentom i pracownikom bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

 

 

  

 

Czernianin Wiktor

Teoretyczne podstawy biblioterapii. Wrocław :  Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008.

 

Książka poświęcona zastosowaniu lektury książek w leczeniu chorych. Znaleźć w niej można informacje o warsztacie biblioterapeuty, metody i techniki działania biblioterapeutycznego, wskazówki, jak dobierać odpowiednie dla pacjentów lektury.

 

 

 

  

 

Tomkowski Jan

Zamieszkać w bibliotece. Ossa: Dom na Wsi, 2008.

 

Drugie, rozszerzone wydanie esejów o literaturze Jana Tomkowskiego – eseisty, prozaika, historyka literatury. Autor omawia książki z kanonu lektur, bestsellery, książki nielubiane, opowiada o roli mediów, o swojej miłości do literatury, zastanawia się jak będą wyglądały biblioteki  XXI wieku.

 

 

 

   

 

Elektroniczny wizerunek biblioteki

red. Maja Wojciechowska. Gdańsk : Wydawnictwo Ateneum - Szkoły Wyższej, 2008.

 

Książka zawiera rozważania na temat wykorzystania Internetu i mediów elektronicznych w pracy biblioteki.  Prezentuje teksty dotyczące możliwości kształtowania wizerunku biblioteki poprzez media elektroniczne, wprowadzania do bibliotek nowych nośników informacji, stosowania komputerowych programów bibliotecznych, tworzenia i zarządzania stronami WWW.

 

 

 

  

 

Kisilowska Małgorzata

Biblioteka w sieci - sieć w bibliotece : wybrane społeczne i kulturowe aspekty współczesnego bibliotekarstwa / Małgorzata Kisilowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010.

Książka pokazuje relacje, w jakich funkcjonują biblioteki i bibliotekarze na co dzień.

 

 

  

 

 

Gołębiewski Łukasz

E-książka/book : szerokopasmowa kultura. Warszawa : Biblioteka Analiz, 2009.

 

Łukasz Gołębiowski zajmuje się funkcjonowaniem kultury cyfrowej na rynku konkurencyjnym w dobie przenośnych czytników, bezprzewodowego Internetu.  Jak będzie wyglądała dystrybucja książek, filmów, czasopism, muzyki czy innych nośników kultury, gdy e-czytniki do książek będą sprzedawane za złotówkę i gdy będzie istniał abonament na kulturę cyfrową?

 

 

 

  

 

Pechmann Alexander

Biblioteka utraconych książek. Warszawa : Świat Książki, 2009.

 

Historie pełne anegdot, zaskakujące informacje o książkach spalonych, zaginionych, zniszczonych, wyimaginowanych… słowem o tych wszystkich, których nie możemy przeczytać. Jakie były powody niszczenia własnych rękopisów przez Tomasza Manna, Balzaca czy Dostojewskiego? Dlaczego twórczość Ernesta Hemigwaya , Aleksandra Puszkina czy Franza Kafki nigdy nie ujrzała światła dziennego? Warto sięgnąć po tę książkę, by znaleźć odpowiedź na te i inne pytania.

 

 

 

  


Świderkówna Anna, Nowicka Maria

Książka się rozwija. Wrocław : Zakład Narodowy im Ossolińskich, 2008.

Historia książki od starożytności do współczesności, od najstarszej książki egipskiej, tabliczek z pismem klinowym, poprzez zwoje papirusowe do kodeksu z naszej ery. Omawia najciekawsze odkrycia archeologiczne, różne rodzaje pisma, wynalazek alfabetu, materiały piśmiennicze, księgozbiory najstarszych „zbieraczy” książek, nadworne i domowe biblioteki.

 

 

 

 


Scenariusze zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej

praca  zbiorowa pod red. Wacława Strykowskiego. Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2009.

 

W książce zamieszczono scenariusze zajęć przeznaczonych do wykorzystania w szkołach przy realizacji ścieżki „Edukacja czytelnicza i medialna”. Zawiera m.in. scenariusze zajęć z komunikacji społecznej, historii książki, środków masowego przekazu, pomocne w przygotowaniu uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji. Znakomita pomoc dla nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych i gimnazjów.

 

 

  

 

Maj Jerzy

Statystyka w bibliotece i jej otoczeniu Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2007.

 

Jerzy Maj, autor dorocznego raportu „Biblioteki publiczne w liczbach” dzieli się ze środowiskiem bibliotekarskim swoją wiedzą i doświadczeniem na temat statystyki i badań statystycznych. Omawia statystykę w zakresie ewidencji książek, czytelników, wypożyczeń oraz udostępniania zbiorów. Poradnik z zakresu statystyki i metodyki statystycznej, przydatny w każdej bibliotece.

 

 

   

 

Bibliografia : teoria, praktyka, dydaktyka

praca zbiorowa pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Mikołaja Ochmańskiego. Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009.

 

Opracowanie prezentuje aktualny dorobek w zakresie bibliografii, od zagadnień ogólnych po klasyfikację i metodykę bibliograficzną. Poświęcona ogólnym problemom teoretycznym i praktycznym współczesnej bibliografii, pomocna dla bibliografów i bibliotekarzy.

 

 

  

 

 

Internet w bibliotece dla dzieci i młodzieży : od teorii do praktyki : poradnik.

Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2009.

 

Tematem pracy jest wykorzystanie Internetu w pracy z dziećmi i młodzieżą. Bibliotekarze pracujący w bibliotekach szkolnych, publicznych oraz nauczyciele akademiccy dzielą się swoimi doświadczeniami w tworzeniu i prowadzeniu stron internetowych, konkursach realizowanych z wykorzystaniem sieci, piszą o wadach i zaletach gier komputerowych.

 

 

 

  

Antczak Mariola, Nowacka Anna

Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa : jak tworzyć i stosować. Warszawa : Wydaw. SBP, 2008.

 

Książka wyjaśnia zasady tworzenia przypisów, powołań i bibliografii załącznikowych w różnych typach dokumentów. Zawiera przykłady tworzenia opisów bibliograficznych ze wskazaniem elementów obowiązkowych i niekoniecznych. Pomocna w rozwiązywaniu problemów osób dokumentujących źródła przy pisaniu prac.

 

 

  

 

 

Konieczny-Rozenfeld Bogumiła

Biblioteka szkolna I i II etap kształcenia. Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2007.

Książka zawiera ciekawe propozycje do wykorzystania w pracy zawodowej bibliotekarzy szkolnych.  Porusza problematykę organizacji i zarządzania pracy biblioteki szkolnej, propozycje zabaw czytelniczych, pomysły na doraźne zastępstwa. Praktyczny poradnik dla bibliotek szkolnych, kompendium dla studentów bibliotekoznawstwa.

 

 

 

 

 

Truskolaska Justyna

Wychować miłośnika książki czyli Czytelnictwo i okolice. Tychy : Maternus Media, 2007.


Jakie metody nauki czytania są najlepsze? Jak nauczyć dziecko kochać książki? Jak nie dopuścić do zagrożeń związanych ze zbyt przesadnym umiłowaniem literatury i alienacją dziecka? Książka zawiera rady, ćwiczenia i zasady postępowania przy trudnościach w czytaniu książek.

 

 

 

   

 

Gołębiewski Łukasz

Śmierć książki : no future book. Warszawa : Biblioteka Analiz, 2008.

Tematem książki jest przyszłość książki, los kultury w świecie digitalizacji i dominacji Internetu. Zmierzch tradycyjnych bibliotek, miasta bez księgarń, renesans piktogramów. Wizja przerażająca, ale czy nie… realna? Jak poradzi sobie literatura drukowana przy tak szybkim rozwoju technologii i czy możemy patrzeć optymistycznie w przyszłość? Ważny głos w dyskusji nad przyszłością książki.

 

 

 

 

 

Święta, święta : wybór konspektów

Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2007.

 

10 tom „Biblioteczki Poradnika Bibliotekarza” zawiera scenariusze związane ze świętami okolicznościowymi, uporządkowanymi według kalendarza, np. Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Kobiet, rozpoczęcie czy zakończenie roku. Książka jest adresowana głównie do bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych, wychowawców świetlic i osób pracujących z dziećmi.

 

 

  

 

 

Dróżdż Andrzej

Od Liber mundi do hipertekstu : książka w świecie utopii. Warszawa : Biblioteka Analiz, 2009.

 

Autor stworzył podstawy antropologii książki jako nowej dyscypliny badawczej, docenia jej zasługi i przewiduje rolę, jaka przypada książce w dobie dominacji mediów elektronicznych.

 

 

 

 

 

  

 

Góralska Małgorzata

Książki, nowe media i ich czasoprzestrzenie. Warszawa : Wydaw. SBP, 2009.

 

Autor przekazuje wiedzę o kulturze książki , ukazuje nowe spojrzenie na sens funkcjonowania kultury książki we współczesnym świecie.

 

 

  

  

 

 

 

Nagowska Monika

Na szlaku edukacji czytelniczej i medialnej w szkołach ponadgimnazjalnych. Warszawa : Sukurs, 2006.

 

Poradnik Moniki Nagowskiej zawiera przydatne wskazówki w zakresie edukacji czytelniczej i medialnej. Przedstawiony  w nim pogram był konsultowany z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

 

 

 

 

Bestsellery, literatura popularna, odbiorcy : empiryczne badania współczesnego czytelnictwa

red. Anna Dymmel. Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej,  2009.

 

Książka jest zbiorem artykułów podejmujących aktualne zagadnienia dotyczące współczesnego czytelnictwa . Autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie o powody czytelniczych fascynacji bestsellerami ostatnich lat: cyklem Harry Potter, powieściami Paulo Coelho, Andrzeja Sapkowskiego, Joanny Chmielewskiej, Marii Nurowskiej.

 

  

 

 

 

Nowoczesna biblioteka

materiały z ogólnopolskiej, przedzjazdowej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Konstancin-Jeziorna, 29-30 maja 2009 r. / [red. tomu Marcin Drzewiecki]. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2009.

 

Książka omawia stan ustawodawstwa bibliotecznego, wpływ nowoczesnej biblioteki na kształtowanie społeczeństwa, wizerunek zawodu bibliotekarza.

 

   

 

 

Dzieci, młodzież - Internet - biblioteka : wytyczne IFLA Sekcji Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży

red. Grażyna Lewandowicz-Nosal, Elżbieta Barbara Zybert ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009.

 

110 tom z serii NAUKA- DYDAKTYKA- PRAKTYKA  zawiera wytyczne IFLA- Sekcji Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży, które mają pomóc pracownikom biblioteki w inicjowaniu, prowadzeniu i doskonaleniu swojej pracy.

 

 

  

 

 

Nowel Ewa

Cywilizacja mediów

Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, cop. 2004.

Publikacja zawiera opisy realizacji zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej w szkole ponadgimnazjalnej. Problematyka zajęć koncentruje się wokół trzech tematów: reklamy, Internetu i prezentacji.

 

 

  

 Wałek Anna

Biblioteki cyfrowe na platformie dLibra.

Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2009.

Książka poświęcona tematyce bibliotek cyfrowych w Polsce, ich standardom i organizacji. Omawia historię powstawania bibliotek cyfrowych, ich rozwój  na przykładzie wybranych repozytoriów, funkcjonujących na platformie dLibra.

 

 

 

 

 

Nowe technologie w bibliotekach publicznych : materiały z VIII ogólnopolskiej konferencji pt. "Automatyzacja bibliotek publicznych" Warszawa, 26-28 listopada 2008 r.

[red. t. Elżbieta Górska]. - Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2009.

 

Są to materiały z VII Ogólnopolskiej Konferencji związanej z automatyzacją bibliotek publicznych, zawierające ocenę stanu obecnego bibliotek, współpracę, współdziałania systemów bibliotecznych, informacje o bibliotekach cyfrowych.

 

 

 

 

 

Marketing biblioteczny : rozważania, dyskusje, konteksty

pod red. Mai Wojciechowskiej ; Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku. - Gdańsk : Wydawnictwo Ateneum - Szkoły Wyższej, 2007.

 

Zawarte w książce teksty przedstawiają teoretyczne i praktyczne aspekty marketingu  wybranych bibliotek. Omówiono w niej m.in. zasady i cele stosowania marketingu usług, zagadnienia kreowania wizerunku biblioteki, reklamę biblioteki, promocję, public relations oraz rolę rzeczników prasowych.