Smaller Default Larger

alt

 

27 maja 2010 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie odbyło się szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy z naszych czterech filii : Mławy, Płońska, Pułtuska, Żuromina. Szkolenie dotyczyło administrowania stroną internetową, która jest jedną zform promocji oraz działalności informacyjnej biblioteki. Każda z naszych filii posiada własną stronę internetową  zawierającą informacje na temat wydarzeń, konkursów i zbiorów bibliotecznych. Szkolenie dotyczyło zamieszczania tekstów i grafik na stronie internetowej, tworzenia galerii zdjęć, dodawania nowych działów, sekcji, modułów.