Smaller Default Larger

Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w gronie Patronów Roku 2024 znajdziemy Marka Hłaskę, Melchiora Wańkowicza arcybiskupa Antoniego Baraniaka, Romualda Traugutta, Wincentego Witosa, Kazimierza Wierzyńskiego, Zygmunta Fortunata Miłkowskiego, rodzinę Ulmów,  a także Polskich Olimpijczyków. Natomiast Senat RP ustanowił rok 2024 rokiem: Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza, Wincentego Witosa, Władysława Zamoyskiego oraz Rokiem Edukacji Ekonomicznej.

           

 W 2024 roku przypada 90. rocznica urodzin Marka Hłaski, wybitnego polskiego pisarza i scenarzysty filmowego jednego z  najpoczytniejszych i najważniejszych polskich pisarzy powojennych. Wiele Jego utworów doczekało się ekranizacji, jak  “Baza ludzi umarłych” w czy “Pętla”. Jego książki były tłumaczone na niemal wszystkie języki europejskie oraz na japoński, koreański i hebrajski.

Biogram Wikipedia 

Culture.pl

 

 Melchior Wańkowicz polski pisarz, dziennikarz, reportażysta i publicysta. Największe jego dzieło to trzytomowy reportaż „Bitwa o Monte Cassino”, opisujący epopeję żołnierzy korpusu gen. Władysława Andersa. W 2024 roku przypada 50. rocznica jego śmierci.

 

 W 2024 roku przypada 120. Rocznica urodzin abp Antoni Baraniaka salezjanina, doktora prawa kanonicznego, sekretarza prymasa Polski kard. Augusta Hlonda, jednego z najbardziej zaufanych współpracowników kard. Stefana Wyszyńskiego.   

Artykuł Dzieje.pl

 

 

Romuald Traugutt  -polski generał, ostatni dyktator powstania styczniowego, a także naczelnik wojenny powiatu kobryńskiego. 5 sierpnia 1864 roku został stracony na stokach Cytadeli Warszawskiej. W 2024 r. przypada 160. Rocznica jego śmierci.

Wikipedia

 

 

Wincenty Witos - Patron Roku 2024 ustanowiony zarówna przez Sejm i Senat. W 2024 roku przypada 150. rocznica jego urodzin Był trzykrotnym premierem, wybitnym mężem stanu, działaczem samorządowym i przywódcą ruchu ludowego. W ustawie z 2017 r. Wincenty Witos został włączony w poczet Ojców Niepodległości RP.

Dzieje.pl

 

  W 2024 roku obchodzimy 130. rocznicę urodzin Kazimierza Wierzyńskiego, prozaika i poety. Wierzyński należał do twórców grupy poetyckiej Skamander. W młodości działał w niepodległościowych Polskich Drużynach Strzeleckich, a potem w Legionie Wschodnim i Polskiej Organizacji Wojskowej. Debiutował w 1919 r. tomem wierszy “Wiosna i wino”.

Wikipedia

Culture.pl

 

 Kolejnym patronem został  Zygmunt Miłkowski, znany pod pseudonimem Teodor Tomasz Jeż. Był pisarzem, politykiem, publicystą oraz pułkownikiem Powstania Styczniowego. W 2024 roku przypada 200. rocznica urodzin twórcy określonego przez posłów jako „żołnierza i pisarza, wytrwałego działacza niepodległościowego, twórcę idei obrony czynnej i skarbu narodowego”.

Wikipedia

 

           

W marcu 2024 r. przypada 80. rocznica zamordowania przez żandarmerię niemiecką rodziny Ulmów, która ukrywała Żydów z trzech rodzin: Goldmanów, Didnerów i Grünfeldów. „Rodzina Ulmów należy do licznego grona bohaterskich Polaków, którzy podczas II wojny światowej ratowali Żydów skazanych przez Niemców na zagładę” - podkreślił Sejm w uchwale. Ulmowie zostali uhonorowani przez Yad Vashem medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (1995r.)

Zestawinie bibliograficzne

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

 

W 2024 r. mija 100 lat od zdobycia przez polskich sportowców pierwszych medali olimpijskich. Wyczynu tego dokonała drużyna kolarzy torowych w składzie: Józef Lange, Jan Łazarski, Tomasz Stankiewicz i Franciszek Szymczyk, która na VIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu wywalczyła srebrny medal na dochodzenie W 100-lecie zdobycia przez polskich sportowców pierwszych medali olimpijskich Sejm ogłosił 2024 Rokiem Polskich Olimpijczyków.

 Polski Komitet Olimpijski 

 

W wyborze o ustanowieniu roku 2024 Rokiem Witolda Gombrowicza senatorowie podkreślają, że przypadająca w 2024 r. 120. rocznica urodzin pisarza stanowi doskonałą okazję do wzmocnienia potrzeby obecności jego dzieł i myśli w zbiorowej świadomości Polaków. Witold Gombrowicz (1904–1969) powieściopisarz, nowelista i dramaturg. Jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy XX wieku. Autor m.in. "Ferdydurke" i "Trans-Atlantyku", "Pornografii", "Kosmosu",

"Dzienników".

Wikipedia

 

 

Senatorowie wyróżnili także Czesława Miłosza w 20. rocznicę śmierci poety, prozaika, eseisty, historyka literatury, tłumacza, laureata Literackiej Nagrody Nobla z 1980 roku za całokształt twórczości.

Wikipedia

 

Senatorowie przypominają, że w 2024 r. przypada 100. rocznica śmierci Władysława Zamoyskiego - działacza społecznego, fundatora Zakładów Kórnickich, członka założyciela Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie. 10 listopada 1933 r. „za wybitne zasługi dla kraju, pracę społeczną oraz wielką ofiarność” został pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Ignacego Mościckiego Wielką Wstęgą Odrodzenia Polski.

 

 

Rok 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej jako tej, która powinna być niezbędnym elementem przygotowania młodych ludzi do życia zawodowego i społecznego oraz udziału w budowaniu nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki narodowej. W 2024 roku obchodzimy 100-lecie reform gospodarczych Władysława Grabskiego, 100-lecie powstania polskiego złotego, 100-lecie powstania Banku Polskiego oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rok Edukacji Ekonomicznej