Smaller Default Larger

Zbiory

 

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie gromadzi książki ze wszystkich dziedzin wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem literatury z zakresu pedagogiki, psychologii i dziedzin pokrewnych. Księgozbiór służy głównie potrzebom kształcących i doskonalących się pracowników oświaty oraz studentom wszystkich kierunków.

 

W skład księgozbioru wchodzą wydawnictwa z zakresu:

 • pedagogiki, metodyki nauczania przedmiotów, programy nauczania
 • psychologii
 • socjologii
 • podręczniki szkolne
 • literatura piękna oraz książki z zestawu lektur
 • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dyscyplin wiedzy
 • wydawnictwa regionalne

 

 

Stan księgozbioru wynosi 33646 woluminów. Oprócz wydawnictw książkowych w zbiorach biblioteki znajduje się ponad 40 tytułów czasopism. Biblioteka gromadzi również materiały audiowizulane. Są to pomoce do nauczania poszczególnych przedmiotów, zajęć pozalekcyjnych oraz języków obcych.

 

Wszystkie zbiory można przeglądać na naszej stronie w katalogu  OPAC.

 

 

 

 1. Alkohol i Narkomania (2007-2015)
 2. Aura  (1984 – 2012 do numeru 3)
 3. Biblioteka w Szkole  1991 –
 4. Bibliotekarz  (1990-1995)
 5. Biologia w Szkole  (1990 – 2012)
 6. Charaktery (2005 -2010)
 7. Chemia w Szkole (1990 – 2012 do numeru 2)
 8. Chrońmy Przyrodę Ojczystą (1986 - 2008)
 9. Czysta Energia (wybrane numery od 2017- )
 10. Drama (1992 - 2006)
 11. Dyrektor Szkoły  1994 -
 12. Edukacja (1990 – 2011)
 13. Edukacja i Dialog  (1991 – 2017)
 14. Edukacja medialna (2000-2003, wybrane numery)
 15. Edukacja wczesnoszkolna 2017-
 16. Fizyka w Szkole  (1990 – 2012)
 17. Gazeta Wyborcza - bieżący numer
 18. Geografia w Szkole  (1990 – 2012)
 19. Głos Nauczycielski - bieżący  numer
 20. Guliwer (1991-2002)
 21. Język Polski  (1990 – 2008)
 22. Język Polski w Gimnazjum  (1999 -2019)
 23. Język polski w Liceum  (2002 - 2017)
 24. Język Polski w Szkole IV-VI   (1999-2017)
 25. Język polski IV-VIII (1989-1999)
 26. Język polski w szkole podstawowej 2017-
 27. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej 2016-
 28. Języki Obce w Szkole  (1990 – 2011)
 29. Kaskada (wybrane numery z lat 1995-2005)
 30. Kultura Fizyczna  (1989 -2010)
 31. Kwartalnik Pedagogiczny  (1990 -2010)
 32. Lider  (1991 -2011)
 33. Matematyka   (1989 – 2012)
 1. Meritum  2005 -
 2. Mówią Wieki  (1986 -2009)
 3. Nauczanie Początkowe  (1989 -2017)
 4. Niebieska Linia ( wybrane numery z lat 2000-2007)
 5. Nowa Szkoła  (1990 -2017)
 6. Nowoczesna Biblioteka  (2018-2019)
 7. Opieka Wychowanie Terapia (wybrane numery z lat 1993-2003)
 8. Pedagogika Społeczna  (2008 -2009)
 9. Plastyka i wychowanie (1989-2000)
 10. Polityka Społeczna  2005 -
 11. Polonistyka  (1983 – 2012 do numeru 3)
 12. Poradnik Bibliotekarza  1989 -
 13. Poradnik Językowy  (1981-2010)
 14. Poznaj świat (1995-2009)
 15. Problemy Alkoholizmu (wybrane numery z lat 1994-2006)
 16. Problemy Narkomanii (1998-2009)
 17. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze  1986 –
 18. Przegląd Biblioteczny (1990 – 1999)
 19. Przegląd Komunalny (wybrane numery  od roku 2010 -2018)
 20. Przysposobienie Obronne w Szkole (1990 – 1997)
 21. Psychologia w Szkole  (2005 –2015)
 22. Psychologia Wychowawcza  (1989 – 2000)
 23. Recykling (wybrane numery z lat 2010-2015)
 24. Remedium (2002 - )
 25. Rzeczpospolita- bieżący numer
 26. Serwis Informacyjny Narkomania (1999-2016)
 27. Serwis Informacyjny Uzależnienia 2017 -  
 28. Szkoła Specjalna  1989 -   (brak 2003-2005)
 29. Szkoła zawodowa (1989-1999)
 30. Świat Problemów (wybrane numery z lat 1993-2002, 2019)
 31. Świetlica w Szkole (2008 -2010),  2020 - 
 32. Terapia ( wybrane numery z lat 2006-2014)
 33. Tygodnik Ciechanowski - bieżący numer
 34. W cyfrowej szkole 2018-
 35. Wiadomości Ekologiczne  (1994 -2010)
 36. Wiadomości Historyczne  (1989 -2012)
 37. Wodociągi i Kanalizacja (wybrane numery od 2011-2018)
 38. Wszystko dla Szkoły  (2005 –2010)
 39. Wychowanie Fizyczne i Sport (1990-2014 do numeru 2)
 40. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne  (1989 – 2017 do numeru 5)
 41. Wychowanie Muzyczne w Szkole (1990 – 2012 do numeru 1)
 42. Wychowanie Techniczne w Szkole (1991 – 2006)
 43. Wychowanie w Przedszkolu  1989 -
 44. Wychowawca  (2009)
 45. Zieleń miejska (wybrane numery od (2010 – 2017 do numeru 3 )
 46. Życie Szkoły  1989 -

 

I.           JĘZYK POLSKI

  


img3p

 

 

 Dyslektyk 2

 

 

 

  

       

img7p

 

 

Obywatel poeta (Zbigniew Herbert)

 

 

 

 

     

img9pPokonać dysortografię

 

 

 

        

 

img10p      

 

 

Polscy nobliści

 

 

  

    


     img13p

 Sposób na dysleksję

 

 

  

    

II.     BIOLOGIA/PRZYRODA 

 

alt

 

 

 

Doświadczenia : filmy dla nauczycieli : biologia w gimnazjum

 

 

  

 

             

img12b        

 

 

Wielkie odkrycia w biologii

 

  

 

 

      img13b

 

 

Zielona lekcja

 

 

  

 

III.             CHEMIA

  

alt

 

 

 

Ciekawe eksperymenty chemiczne

 

 

  


  IV.               FIZYKA

  

 

img3f

 

 

 

 Fizyka Cz. 3 : magnetyzm, drgania i fale

 

  

 

 

img4f

 

 

 

 Fizyka Cz. 4 : drgania elektryczne, fale elektromagnetyczne

 

 

 

  

img6f

 

 

 

 Fizyka Cz. 6 : kwanty i fale

 

  

 

 

img408

 

 

 

Fizyka Cz. 1 : mechanika  

 

 

 

 

img2f

 

 

 

 Fizyka Cz. 2 : właściwości ciał, elektryczność

 

 

 

 

img5f

 

 

 

 Fizyka Cz. 5 : atom i energia

 

 

  

 

   V.             GEOGRAFIA

 

     img1

 

 

Planeta ziemia : przyszłość planety

 

 

 

 

img8

 

 

Planeta ziemia : pustynie

 

 

  

 

 

img3

 

 

 

Planeta ziemia : lasy klimatu umiarkowanego

 

  

 

 

img6

 

 

 

Planeta ziemia : woda

 

  

 

 

 img7

 

 

Planeta ziemia : jaskinie

 

 

  

 

img10Planeta ziemia : wielkie równiny

 

 

 

 

 

img12


Planeta ziemia : płytkie morza

 

 

 

 

  

img2

 

 

 

Planeta ziemia : od bieguna do bieguna

 

  

 

 

 img4

 

 

  Planeta ziemia : głębiny oceanów 

 

 

 

 

img5

 

 

 

Planeta ziemia : góry

 

 

  

 

img9  

 

 

Planeta ziemia : lodowe krainy

 

  

 

 

img11    

 

 

Planeta ziemia : dżungle

 

  

 

 

 VI.          HISTORIA 

 

 img070h


 

 Archeologiczne odkrycia

 

  

 

 

img107h

 

 

Cud nad Wisłą

 

 

  


 

img128h

 

 

 

Druga wojna światowa w kolorze

 

 

  

 

 

img273

 

 

 

Głową mur przebijesz : Solidarność walcząca

 

  

 

 

 

      img241h

 

 

 Historia najnowsza po r.1945

 

 

 

 

 img242h

 

 

Historia Polski na tle Europy 950-1991

 

 

  

 

alt

 

 

 

Holokaust oczami dziecka

 

 

 

  

img245h

 

 Holocaust - zrozumieć dlaczego?

 

  

 

 

img088

 

 

Nazizm

 

 

 

 

 

img238h

 

 

Józef Piłsudski

 

 

 

 

  

 img129h

 

 

Katyń, ludobójstwo i propaganda

  

 

 

 

img064

 

 

 

Komunizm : historia iluzji 

 

 

 

 

      
img114h

 

 

 

Napoleon : zawrotna kariera Bonapartego 

 

 

  

 

 

img250h

 

 

Polskie dzieje

 

 

 

 

     
 img132h

 

 

Rewolucja Francuska

 

  

 

 

img110h

 

 

PRL w filmie

 

 

  

 

 

img131hWielka wojna 1914-1918

 

 

 

 

 

img130h

 

 

 

Wyprawy krzyżowe

 

 

  

 

  img239h

 

Roman Dmowski

 

 

  

 

       

img083h

 

 

 

 Wiedza i pamięć : najnowsza historia Polski  Cz. 1, 17 IX 1939 [DVD] 

 

 

 

 

    img085h

 

 

 Wiedza i pamięć : najnowsza historia Polski Cz. 2, I rozradują się poniżone kości [DVD]

 

  

 

 

img084h

 

 

 

 Wiedza i pamięć : najnowsza historia Polski Cz. 3, Sprawiedliwi wśród narodów świata [DVD]

 

  

 

 

    img102h

 

 

 Wiedza i pamięć : najnowsza historia Polski Cz. 4, Partyzanci spod Łysiny [DVD]

 

 

 

 

   img103h

 

 

 Wiedza i pamięć : najnowsza historia Polski Cz. 5, My od "Sztubaka" [DVD]

 

 

  

 

img105h

 

 

 

 Wiedza i pamięć : najnowsza historia Polski  Cz. 6, Spalić kościół [DVD]

 

 

 

 

    img106h

 

 

 Wiedza i pamięć : najnowsza historia Polski  Cz. 7, SKS - przełamywanie strachu [DVD]

  

 

 

 

   img109h

 

 

 Wiedza i pamięć : najnowsza historia Polski  Cz. 8, Musicie być mocni, musicie być wierni [DVD]

 

 

 

 

img108h

 

 

 

 Wiedza i pamięć : najnowsza historia Polski  Cz. 9, Solidarność - kruszenie murów [DVD]

 

  

 

 

img101h

 

 

 

  Wiedza i pamięć : najnowsza historia Polski Cz. 10, PRL - laboratorium pieriestrojki [DVD]

 

  

 

     

img097h

 

 

 

Zimna wojna

 

 

  

 

VII.       SZTUKA

 

img2m

 

 

 

 Chopin

 

  

 

  

img7m   

 

 

Impresjoniści

  

 

 

 

    img9m

 

Konwencje teatralne

 

  

 

 

 

  img12m

 

 

Leonardo da Vinci

 

 

 

 

img13m  

 

 

Opowieści w obrazach

 

 

 

     

img15m   

 

 

Polskie pieśni historyczne

 

 

  

 

img16m  

 

 

Potęga sztuki

 

 

 

 

        

img19m  

 

 

Tajniki muzyki

 

 

 

 

img20m  

 

 

Wielcy kompozytorzy (Bach, Mozart, Paganini, Beethoven, Mahler, Puccini)

 

  

 

 

 img21m

 

Wielkie epoki sztuki europejskiej

(sztuka starożytnych Greków ; sztuka starożytnego Rzymu ; sztuka XX w. ; Renesans, Barok)

 

  

 

 

img100m

 

 

 

Zapomniane pracownie

 

  

 

 

     VIII.    WYCHOWANIE FIZYCZNE

  

img109  

 

 

 Ćwiczenia wad postawy

 

 

  

 

      IX.     INFORMATYKA

 

 img130

 

 

Excel 2007

 

  

 

 

      X.   JĘZYKI OBCE

 

 img139j

 

 

MultiKurs : multimedialny kurs 5 języków obcych : angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański. T. 1-16.

 

 

 

  

 img252

 

 

Tłumacz i słownik języka angielskiego

 

 

 

 

  img253

 

 

Tłumacz i słownik języka niemieckiego

  

 

 

 

 img249

 

Tłumacz i słownik języka rosyjskiego 

 

 

 

   

     XI.   RELIGIA

 

 img121

 

 

Drugie dno radiestezji [DVD] : prawda o magii XXI wieku

 

 

 

 

  img120

 

 

  Różdżka i zjawy

 

 

  

 

   img119

 

 

Muzyka i satanizm

 

 

  

 

 img118

 

 

(Nie)pozytywne myślenie

  

 

 

 

   img117

 

 

Szkoła i magia

 

 

 

 

   img116

 

 

Bioenergioterapia

 

 

 

 

    XII.    KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

 

    

img098

 

 

 

Teatr dla dzieci

 

 

 

 

img099

 

 

 

Chcecie bajki oto bajka

 

 

 

 

   img122

 

 

Brzechwa dzieciom

 

  

 

 

   img140

 

 

Opowiastki familijne :  dla przedszkoli i szkół podstawowych. Cz. 1-8.

  

 

 

 

   XIII.     PIERWSZA POMOC 

 

 img135pp

 

 

Pierwsza pomoc. Cz. 1, Niebezpieczna ulica

 

 

  

 

img136pp

 

 

 Pierwsza pomoc.Cz. 2, Niebezpieczny dom

 

 

 

 

 

img137pp

 

 

 

Pierwsza pomoc.Cz. 3, Niebezpieczna szkoła

 

 

 

 

 img138pp

 

 

Pierwsza pomoc : Przedmedyczne zabiegi ratujące życie  

 

  

 

 

XIV.    SŁOWNIKI, ATLASY,ENCYKLOPEDIE 

 

img251

 

 

 

Encyklopedia PWN

 

 

 

 

img247

 

 

 

Powszechna Encyklopedia PWN

 

 

 

 

img254

 

 

 

 

Słownik PWN

 

  

 

img255g

 

 

 

Wielki multimedialny atlas świata

 
 
 
 
 
 

 

 

 img1

 

 Ania z Zielonego Wzgórza

 

 

 

 

 

img2

 

 

 Antek

 

 

 

 

 

 img3

 

  Awantura o Basię

 

  

 

 

 

 

 

 Chłopi

  

 

 

 

 

 

 

 Dziady

 

 

  

 

 

img6

 

 

 Dzieci z Bullerbyn

 

  

  

 

 

 

 

 Dżuma

 

 

 

 

 

img8

 

 

 Faraon

 

 

  

 

 

 

 

 Ferdydurke

 

  

 

  

 

 

 

  Folwark zwierzęcy

 

  

  

 

 

 

 

 Granica

  

 

 

 

 

 

 

 Hamlet

 

 

  

 

 

img400

 

 

Kamizelka

 

  

 

 

 

img14

 

 

 Katarynka

  

 

  

 

 

img15

 

 

Kolumbowie

 

  

  

 

 

 

 

 Kordian

 

  

 

 

 

img17

 

 

 Krzyżacy

 

  

  

 

 

 

 

 Lalka

  

 

 

 

  

img248p


Lalka (MP3)

 

 

  

 

 

img243p


Lalka (Audiobook)

 

 

  

 

 

img19

 

 

 Latarnik

 

  

  

 

 

 

 

 Ludzie bezdomni

 

   

 

 

 

 

  

Makbet

 

 

  

 

 

img22

 

 

 Mały Książe

 

 

 

 

 

img23

 

 

 Mistrz i Małgorzata

 

  

  

 

 

 

 

 Moralność pani Dulskiej

  

 

 

 

 

 

  

Nad Niemnem

 

 

  

 

 

 

 

 Nie-Boska komedia

  

  

 

 

 

 

 

 Noce i dnie

 

 

  

 

 

img28

 

 

Odyseja

 

 

  

 

 

img29

 

 

 Opowieść wigilijna

  

  

 

 

 

 

 

 Pamiętnik z Powstania Warszawskiego

 

  

  

 

 

img31

 

 

 Pan Tadeusz

 

  

 

 

 

img246p


Pan Tadeusz (MP3)

 

 

 

  

 

img32

 

 

 Panny z Wilka

 

 

 

  

 

img33

 

 

 Pinokio

 

 

  

 

 

img34

 

 

 Popiół i diament

 

 

 

  

 

 

 

 Pożegnanie z Marią

 

  

 

  

 

 

 

 Proces

 

   

 

 

 

 

 

 Przedwiośnie

 

   

 

 

 

img244p


Przedwiośnie (Audiobook)

 

  

 

  

 

 

 

 Quo vadis

 

  

  

 

 

alt

 

 

Romeo i Julia

 

   

 

 

 

img39

 

 

 Robinson Crusoe

 

   

 

 

 

img40

 

 

 Rozmowy z katem

 

 

 

 

  

 

 

 Rudy, Alek, Zośka

 

  

  

 

 

 

 

 Skąpiec

 

  

 

 

 

img43

 

 

 Spotkanie nad morzem

 

 

  

 

 

img44

 

 

 Stary człowiek i morze

  

 

  

 

 

 img45

 

 Syzyfowe prace

 

 

 

  

 

 

 

 Śluby panieńskie

 

  

  

 

 

img47

 

 

 Tajemniczy ogród

 

   

 

 

 

 

  

 Tango

 

  

 

 

 

 

 

 Tartuffe czyli obłudnik

 

  

  

 

 

img50

 

 

 W pustyni i w puszczy

  

 

 

 

 

 

 

 

Wesele

 

  

 

  

img52

 

 

 Wierna rzeka

 

  

 

 

 

 

  

Zbrodnia i kara

 

  

  

 

 

 img267

 

 Zbrodnia i kara (MP3)

 

  

 

 

 

img54

 

 

 Zemsta

 

 

 

 

 

 

 

 

I.    ZAGROŻENIA, UZALEŻNIENIA, PATOLOGIE, PROBLEMY SPOŁECZNE :

 

 Filmy z cyklu "Nie zamykaj oczu"

 

alt

 

 

  

 Agresja

 

 

   

 

alt

 

 

  

Anoreksja

 

 

 

   

alt

 

 

 

Mobbing

 

 

  

   

alt

 

 

 

 Palenie

 

 

 

  

alt

 

 

 

Piłem i brałem

 

 

 

  

alt

 

 

 

W objęciach sekty

 

 

 

  

alt

 

 

 

 Wpadka

 

 

  

  

adhd

 

 

 

ADHD darem czy potępieniem?

 

 

  

  

chleb    

 

 

 Chleb i światło. Na metadonie

 

 

  

  

dziekuje nie

 

 

 

Dziękuję, nie biorę

 

 

  

  

dziejuje nie pije

 

 

 

Dziękuję, nie piję

 

 


 

  

alt

 

 

 

Kolekcjonerzy mocnych wrazeń

 

 

  

  

   media i     

 

 

Media i przemoc

 

 

  

  

  img086

 

 

  Problemy odżywiania

 

 

  

  

     szczęsciarz

 

 

 Szczęściarz

 

 

  

 

  Telewizja milosc

 

 

 Telewizja miłość

 

 

  

  

 

    wirtualne uzaleznienie   

 

 

 Wirtualne uzależnienie

 

 

  

   

 

img111  

 

 

Zwolnij w sieci

 

 

  

   

KARA SMIERCI

 

 

Kara śmierci

 

 

 

  

 

alt

 

 

 

Patriotyzm

 

 

  

  

alt

 

 

 

Hospicjum

 

 

  

 

alt

 

 

 

Agresja - przemoc - asertywność

 

 

  

  

alt

 

 

 

Alkohol

 

 

  

 

alt

 

 

Tolerancja

 

 

 

 

 

Lekcje przestrogi 

  

 tv story

 

 

 Lekcje przestrogi : TV story

 

  

 

 

w sidlach

 

 

 

Lekcje przestrogi : W sidłach

 

 

  

 

obietnica

 

 

 

Lekcje przestrogi : Obietnica

 

 

  

 

img5

 

 

 

Lekcje przestrogi : Oni

 

 

 

 

img6

 

 

 

Lekcje przestrogi : ADHD - już z tobą nie wytrzymam

 

 

  

 

img7

 

 

 

Lekcje przestrogi : Przyjaciel

 

 

 

 

img8

 

 

Lekcje przestrogi : Nikotyna - legalny narkotyk

 

 

 

 

  

img9

 

 

Lekcje przestrogi : www. w sieci

 

 

  

 

 

img10

 

 

Lekcje przestrogi : Piotrek

 

 

 

 

 

  

II.  PRZYSPOSOBIENIE DO ŻYCIA W RODZINIE, WYCHOWANIE SEKSUALNE : 

 

             img133        

 

 

3 Love

 

 

   

  

         img094

 

 

Podarowane życie

 

 

  

   

     img115

 

 

Wędrując ku dorosłości : cykl 6 filmów "Wychowanie do życia w rodzinie" dla klas I-III gimnazjum

 

 

  

 

alt

 

 

 

Wędrując ku dorosłości : cykl 6 filmów "Wychowanie do życia w rodzinie " dla klas I-III liceum, technikum i szkół zawodowych

 

 

   

 

      img129             

 

 

 

Żyję bez ryzyka AIDS