Smaller Default Larger

Wydział  Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

 

Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży

 

 

HASŁO : ZAINTERESOWANIA

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

1. Gurycka A. : Rozwój i kształtowanie zainteresowań. - Warszawa: Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, 1978  M 159.9

2. Nazar J. : Kształtowanie zainteresowań technicznych dzieci i młodzieży. - Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ, 1975 M 372.862

3. Stasica J. : 160 pomysłów na nauczanie zintegrowane relaksujących, rozwijających fantazję, zainteresowania i zdolności uczniów w klasach I-III. - Kraków: '' Impuls”, 2003  M 372.4

4. Super D. E. : Psychologia zainteresowań. -Warszawa: PWN, 1972  M 159.9

 

Artykuły z czasopism

 

1. Armatys D., Małgorzata Żytkiewicz: Jak rozwijać zainteresowania czytelnicze uczniów // Język polski w gimnazjum. - 2002/2003, nr 2, s. 18-21

2. Becelewska Daniela: Hobby, przyzwyczajenie czy uzależnienie ? // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 42-48

3. Bigaj, J. : Wakacyjne obozy – szkołą zainteresowań biologicznych // Biologia w Szkole. - 1984, nr 1, s. 31-35

4. Birlet Z. : Kącik zainteresowań // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 5, s. 302-304

5. Brodecki J. : Rozwijam zainteresowania przyrodnicze // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2005, nr 5, s. 37-38

6. Cudak H. : Kształtowanie i rozwój zainteresowań uczniów w wielostronnym uczeniu się // Ruch Pedagogiczny. - 1982, nr 4, s. 68-77

7. Czernecka L. : Kim chciałbym być – marzenia dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 1991, nr 5, s. 281-283

8. Dobrzycki A. : Jak zorganizować pracę z uczniem zdolnym ? // Nowa Szkoła. - 1990, nr 1, s. 36-44

8. Dubiel W. : O naturalnych zainteresowaniach uczniów klas początkowych i ich rozwijaniu w kierunku matematycznym // Nauczanie Początkowe. - 1996/1997, nr 3, s. 92-95

9. Ereńska – Suszek E. : Inspirująca rola nauczyciela w procesie rozbudzania zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1987, nr 5, s. 317-318

10. Furtyk J. : Miejsce książki w życiu dzieci i młodzieży // Poradnik Bibliotekarza. - 1996, nr 4, s. 5-9

11. Gajek E. : Poznajemy rodzaje pisma // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 45-47

12. Glinka A. M. : Jak rozwijam zdolności i zainteresowania uczniów // Życie Szkoły . - 2010, nr 2, s. 43-46

13. Gorlewska A. : Jak rozbudzać zainteresowania historią regionalną // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 2, s. 52-54

14. Gorzkiewicz B. : O kącikach zainteresowań // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 9, s. 551-553

15. Górecka A. : Rozwijanie zdolności ogólnych i zainteresowań uczniów klas początkowych // Nauczanie Początkowe. - 2000/2001, nr 1, s. 69-84

16. Górniewicz J. : Czynniki rozwoju zainteresowań dzieci 9-10 letnich ( z badań) // Nowa Szkoła. - 1987, nr 5, s. 288-293

17. Gryca R. : Wakacyjne obozy przyrodnicze // Bilogia w Szkole.- 1988, nr 1, s. 41-46

18. Hałasińska M. : Lekcje o regonie, w którym mieszkamy: jak rozwijam zainteresowania uczniów na lekcjach języka angielskiego // Języki obce w szkole. - 2004, nr 4, s. 128-131

19. Irzyniec M. : O zainteresowaniach dzieci w wieku przedszkolnym // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 4, s. 195-199

20. Jaszek D. : Wykorzystanie ścieżki przyrodniczej : scenariusz zajęć koła przyrodniczego // Biologia w Szkole. - 1998, nr 5, s. 294-295

21. Jatulewicz E. : O uśmiech dziecka // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 6, s. 24-27

22. Kaczmarkiewicz M. : Zainteresowania muzyczne młodzieży w okresie przemian edukacyjnych // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2004, nr 5, s. 262-264

23. Karpińczyk Ł.: Jak rozwijam zainteresowania przyrodnicze // Nowa Szkoła.- 1983, nr 7-8, s. 345-347

24. Klimas – Kuchtowa E. : Jeszcze słowo o miejscu muzyki w życiu młodzieży // Wychowanie Muzyczne w Szkole. -2004, nr 5, s. 265-270

25. Kopeć B. : O potencjał twórczy naszych uczniów // Życie Szkoły. - 1998, nr 2, s. 72-74

26. Kopij G. : Kształtowanie ornitologicznych zainteresowań uczniów // Biologia w Szkole. - 1993, nr 1, s. 45-47

27. Korczak L. : Kształtowanie zainteresowań dzieci i młodzieży w placówkach wychowania pozaszkolnego // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze .- 1991, nr 4, s. 162-166

28. Kościółek J. : Jak wzbudzić zainteresowanie fizyką ? // Fizyka w Szkole. - 1988, nr 1, s. 42-44

29. Kozłowska Z. T. : Zainteresowania historyczne uczniów . Refleksje praktyka // Wiadomości Historyczne. - 1997, nr 2, s. 99-105

30. Krzemińska A. : Z mojej miejscowości w świat. Jak rozwijam zainteresowania uczniów na lekcjach języka angielskiego // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 3, s. 120-121

31.Lowe B. : Zainteresowania biologiczne uczniów // Biologia w szkole. - 1992, nr 4, s. 200-206

32. Ładziak A. : Rozwijanie zainteresowań technicznych uczniów klas początkowych w kształceniu integralnym // Wychowanie techniczne w Szkole. - 2002, nr 5, s. 56-58

33. Łogin – Szczepańska A. : Film, tekst, program komputerowy : jak rozwijam zainteresowania uczniów na lekcjach języka obcego // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 5, s. 74-78

34. Maciejowska I. : Jak uczniów klas humanistycznych można zainteresować chemią // Chemia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 23-27

35. Magda M. : Tworzenie i realizacja autorskiego programu edukacji tanecznej // Życie Szkoły. - 2001, nr 2, s. 103-109

36. Mańczuk A. : Rozwój zainteresowań i zamiłowań zawodowych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze .- 1990, nr 9, s, 353-354

37. Matusz A. : Poznajemy inne kraje i ich kulturę : jak rozwijam zainteresowania uczniów na lekcjach języka obcego // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 4, s. 96-102

38. Misiewicz E. : Rola rodziny w rozwoju zainteresowań muzycznych dzieci w wieku wczesnoszkolnym // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1996, nr 4, s. 159-164

39. Mróz B. : Budzenie i rozwój zainteresowań wychowanków // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1999, nr 5, s. 21-23

40. Pancerz W. : Program koła przyrodniczo – zdrowotnego : ( dla II etapu kształcenia) // Nowa Szkoła. - 2004, nr 3, s. 25-48

41. Partyka L. : Jak zainteresować dzieci i młodzież literaturą piękną : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997 – 2000 // Poradnik Bibliotekarza. - 2001, nr 6, s. 30-32

42. Pedryc – Wrona M. , Jarocka M.: Rozbudzanie zainteresowań uczniów poprzez obserwację zjawisk przyrodniczych // Biologia w Szkole.- 1989, nr 2, s. 112-114

43. Pińczuk D. : Jaś i Małgosia: jak rozwijam zainteresowania uczniów na lekcjach na lekcjach języka obcego // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 4, s. 91-96

44. Podstawski R. : Zainteresowanie studentów problematyką zdrowia, wypoczynku i sprawności fizycznej // Lider.- 1998, nr 11, s . 11-16

45. Puślecki W. : Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań poznawczych uczniów w procesie nauczania // Nowa Szkoła. - 1987, nr 5, s. 281-288

46. Radzimowska B. : Per aspera ad astra – po trudach do gwiazd // Geografia w Szkole. - 1996, nr 5, s. 273-278

47. Rekucka – Bugajska K. : Wpływ nauczania języka łacińskiego na rozwój zdolności poznawczych uczniów // Języki Obce w Szkole. - 1996, nr 2, s. 116-117

48. Rochowski P. : Wiedza z internetu : jak rozwijam zainteresowania uczniów na lekcjach języka obcego // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 3, s. 54-60

49. Rodzik H. : Jak rozwijam zainteresowania biologiczne uczniów // Biologia w Szkole. - 1984, nr 1, s. 53-55

50. Rokicka M. : Rozwijamy zainteresowania teatralne // Nauczania Początkowe.- 2001/2002, nr 1, s. 27-31

51. Sankowski T. : Kształtowanie zainteresowań sportowych // Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna. - 1988, nr 4, s. 128-130

52. Sasin M., Małachowska - Zieman M. : Jak rozwijaliśmy zainteresowania czytelnicze w klasie III b // Biblioteka w Szkole.- 2003, nr 10, s. 11

53. Schlender G. : Zainteresowania czytelnicze młodzieży ( badania ankietowe) // Poradnik Bibliotekarza.- 1997, nr 4, s. 6-8

54. Sobieraj A. : Jak rozwijam zainteresowania uczniów tworzywami mineralnymi // Chemia w Szkole. - 1991, nr 1, s. 28-32

55. Sokołowski M. : Upodobania filmowe najmłodszych // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 6, s. 26-31

49. Stachyra J. : Rozwijanie zainteresowań czytelniczych // Życie Szkoły. - 1985, nr 1, s. 56-59

56. Stój M . : Organizacja zainteresowań ornitologicznych młodzieży szkolnej // Biologia w Szkole. - 1989, nr 2, s. 118-120

57. Stucki E. : Psychologiczne podstawy kształcenia uczniów zdolnych // Życie Szkoły. - 1988, nr 11, s. 611-623

58. Szabat R. : Propozycje zadań rozwijających zainteresowania matematyczne // Nauczania Początkowe. - 1996/1997, nr 3, s. 96-108

59. Toporowicz B. : Kwaśne popołudnie // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 9, s. 43-44

60. Waloszek D. : Mali artyści // Życie Szkoły. - 2004, nr 7, s. 3-10

61. Wielocha A. : W jaki sposób pobudzać uczniów do aktywności twórczej na lekcjach plastyki // Życie Szkoły. - 1997, nr 8, s. 479-482

62. Witkowski K. , Ziólkowski M. : Wycieczki ornitologiczne w szkole podstawowej // Biologia w Szkole. - 1994, nr 1, s. 48-50

63. Wronkowski Cz. : Budzenie zainteresowań technicznych dzieci w wieku przedszkolnym. - Oświata i Wychowanie. - 1986, nr 9, s. 22-23

64. Wurszt H. : Jak rozbudzam zainteresowania dzieci w młodszym wieku szkolnym kulturą naszego regionu // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 7-8, s. 26-27

65. Wurszt H. : Zainteresowania hobbistyczne młodzieży // Edukacja I Dialog. - 2001, nr 1, s. 41-43

66. Zawadzki Cz. : Kształtowanie u młodzieży zainteresowania zawodem nauczycielskim // Nowa Szkoła. - 1980, nr 11, s. 446-450

67. Zyzik E. , Parlak M. : Rola wycieczki w poznawaniu otaczającego świata // Nauczania Początkowe. - 2005/2006, nr 4, s. 20-25

68. Żeber – Dzikowska I. ,Stachurski M. : Rozwijanie zainteresowań biologicznych na zajęciach pozalekcyjnych // Biologia w Szkole. - 1997, nr 1, s. 42-43

69. Żyła E. : Koło fotograficzne w rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych młodzieży // Biologia w Szkole. - 1985, nr 1, s. 53-60