Smaller Default Larger

Wydział  Informacyjno - Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

Praca z uczniem zdolnym

                                                            

Hasła : Dziecko zdolne

           Zdolności

 

Wydawnictwa zwarte

1. Czaja-Chudyba Iwona : Odkrywanie zdolności dziecka : koncepcja wielorakich inteligencji w praktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005   M 159.9

2. Bandura Ludwik : Uczniowie zdolni i kierowanie ich kształceniem. Warszawa : Nasza Księgarnia, 1974   M 371.212

3. Bates Janet : Dzieci, zdolne, ambitne i utalentowane. Warszawa : K. E. Liber, 2005   M 371.212

4. Borzym Irena : Uczniowie zdolni : psychologiczne i społeczne determinanty osiągnięć szkolnych. Warszawa : Państwowe Wyd. Naukowe, 1979   M 371.212

5. Dyrda Beata : Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych : rozpoznawanie i przeciwdziałanie. Kraków : Impuls, 2007   M 371.212

6. Fechner- Sędzicka Iwona : Szkolny system wspierania zdolności : jak rozpoznawać i rozwijać dziecięce uzdolnienia?. Toruń : Wyd. Aker, 1999   M 371.212

7. Gondzik Erwin : Kariery szkolne uczniów zdolnych. Warszawa : Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1976   M 371.212

8. Modele opieki nad dzieckiem zdolnym / pod. red. Mirosławy Partyki. Warszawa :

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno -Pedagogicznej MEN , 2000   M 371.212

9. Monks Franz J. :Jak rozpoznać uzdolnione dziecko. Kraków : Wyd. WAM, 2007   M 37.018.1

10. Rimm Sylwia B. : Bariery szkolnej kariery : Dlaczego dzieci zdolne mają słabe stopnie? Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 1994   M 371.212

11. Shapiro Lawrence E. : Jak wychować dziecko o wysokim EQ? : przewodnik dla rodziców. Warszawa : Prószyński i S – ka, 2003   M 159.9

12.Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesław Limont. Kraków : “Impuls”, 2004   M 371.212

13. Wasyluk- Kuś Halina : O nauce szkolnej uczniów zdolnych : przyczyny niechęci do nauki i niepowodzenia w nauce. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971   M 371.212

14. Zdolności, talent, twórczość. T. 1. / pod red. Wiesławy Limont. Toruń : Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008   M 371.212

15. Zdolności, talent, twórczość. T. 2. / pod red. Wiesławy Limont. Toruń : Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2008   M 371.212

16. Zdolności a proces uczenia się / red. Nicholas J. Mackintosh, Andrew M. Colman.

Poznań : Zysk i S -ka, cop. 1995   M 159.9

 

Artykuły z czasopism

1. Abramczyk Janusz : Czy mamy system opieki dla uczniów wybitnie uzdolnionych? // Nowa Szkoła. - 2003, nr 5, s.18-22

2. Barański Szczepan : Na początku był “kangur” // Nowa Szkoła. - 2003, nr 2, s. 38- 41

3. Biernacka Beata : Zdolny, ale leniwy? // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 40- 42

4.Chaber -Dądala Anna : Dzieci zdolne wymagają troski // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s. 26-30

5. Dobrzańska Magdalena : Edukacja ucznia zdolnego // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 51-55

6. Dyrda B. : Kiedy uczeń zdolny słabo się uczy // Psychologia w Szkole // 2009, nr 4, s. 46-55

7. Ejdys Dagmara : Szlifowanie diamentu // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 56-59

8. Filipowicz Renata : Szansa dla zdolnych // Życie Szkoły. - 2001, nr 5, s. 314-316

9. Giza Teresa : Sytuacja dzieci uzdolnionych w grupie przedszkolnej // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s. 28-31

10. Grodecka Ewa : Szkolne perełki : o pracy z uczniem zdolnym // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. 49-50

11. Hłobił Agnieszka : Pomóc zdolnemu // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s. 44- 46

12. Kozak Ewa : Szybciej, więcej, na wyższym poziomie // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s. 31-37

13. Krzywda Beata : Uczeń zdolny - dobrodziejstwo czy problem ? // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s.51-55

14. Krzywka Andrzej : Inteligencja emocjonalna a zdolności twórcze // Edukacja i Dialog. -2004, nr 10, s. 25-31

15. Kuczyńska Beata : Charakterystyka ucznia zdolnego // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s. 56-57

16. Kuczyńska Beata : Skąd się biorą zdolne dzieci ? // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 5, s. 38-39

17. Kurasz Anna : Pomagamy uzdolnionym dzieciom wiejskim // Nowa Szkoła. - 2006, nr 4, s. 46-48

18. Limont W. : Wzmożona pobudliwość uczniów zdolnych // Psychologia w Szkole. -  2009, nr 4, s. 37-44

19. Łebecka Grażyna : Rola wychowawcy w pracy z uczniem zdolnym // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 51-53

20. Łebecka Grażyna : Uczeń zdolny w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 50-51

21. Łuczak Agnieszka : Dzieci wybitne i inteligentne nie mają szansy na rozwój // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 8, s. 23

22. Marzec Magdalena : Dlaczego geniusze mają słabe stopnie? // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 101-110

23. Marzec Magdalena : Pokarało mnie geniuszem // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 67-76

24. Marzec Magdalena : Uczeń zdolny... niespecjalnej troski // Psychologia w Szkole. -2008, nr 1, s. 45-54

25. Nawrot Cecylia Mirela : Jak w przedszkolu wychowywać zdolne dzieci? // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 51-53

26. Olczak Agnieszka : Zdolne dziecko // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s. 9-13

27. Piechal Anna : Praca z uczniem zdolnym // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 27-30

28. Słyk Małgorzata : Praca z uczniem zdolnym // Życie Szkoły. - 2000, nr 4, s.206-208

29. Sobańska – Bandaruk Melania, Lolo Radosław : Praca z uczniem zdolnym na lekcjach historii // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 1, s. 42-51

30. Sosnowska Joanna : Szanse i zagrożenia dla rozwoju uczniów zdolnych // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9/10, s. 61-65

31. Sporniak Jolanta : Uczniowie zdolni // Życie Szkoły. - 2003, nr 4, s. 202-205

32. Tokarz Aleksandra : Uczeń zdolny w szkole // Nowa Szkoła. - 2004, nr 2, s. 4-11

33. Urbanek Bogdan: Jak pracować z uczniem zdolnym // Nowa szkoła.- 2016, nr 7, s. 32-43

34. Wiktoś Maria : Szczególne uzdolnienia – zarys problematyki // Życie Szkoły. - 2001, nr 6, s. 329-332

35. Zając Gertruda : Praca z dzieckiem zdolnym // Życie Szkoły. - 2008, nr 2 s. 45-49

36. Zyzik Elżbieta, Grelowska Wanda : Po czym poznać dziecko zdolne // Nauczanie Początkowe 2003/2004, nr 3, s. 36-40