Smaller Default Larger

Wydział  Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

Uzależnienia - Narkomania

 

 

Hasła : NARKOMANIA

             NARKOTYKI

 

Wydawnictwa  zwarte

 1. Cekiera Czesław: Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty. - Lublin: Wydawnictwo TNKUL, 1993.
 2. Chiles John: Depresje nastolatków a narkotyki. - Warszawa: Oficyna Wydaw. "Profi", 1994.
 3. Cungi Charly: Stawić czoło uzależnieniom: alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007.
 4. Denning Patt, Little Jeannie: Pokonać nałóg : metoda redukcji szkód w terapii uzależnień od alkoholu i narkotyków. -Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.
 5. Frieske Kazimierz, Sobiech Robert: Narkomania: interpretacje problemu społecznego.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987.
 6. Haak Henryk: Prawo wobec narkomanów.- Poznań : Polski Dom Wydawniczy Ławica, 1993.
 7. Hołyst Brunon: Narkomania: problemy prawa i kryminologii. - Warszawa: Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, 1996.
 8. Hoffmann Beata: Narkotyki w kulturze młodzieżowej.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014.
 9. Jabłoński Piotr, Jędrzejko Mariusz: Narkotyki i paranarkotyki: (perspektywa polska). -Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego ; Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień ; Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, cop. 2011.
 10. Jędrzejko Mariusz: Leksykon Narkomani: Pułtusk: WSH, 2004.
 11. Jędrzejko Mariusz, Białas Tomasz, Staśczak Zbigniew: Narkotyki, dopalacze, nowe środki psychoaktywne : co warto wiedzieć?: jak chronić dzieci i młodzież?. - Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra ; [Milanówek]: Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2018.
 12. Jędrzejko Mariusz, Staśczak Zbigniew: Narkotyki i dopalacze: co powinni wiedzieć rodzice?.- Warszawa: Warszawa, 2018.
 13. Jędrzejko Mariusz: Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne: zjawisko, zagrożenia, profilaktyka.- Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej, 2019.
 14. Jędrzejko Mariusz: Rozpoznawanie zachowań narkotykowych i NSP: techniki i wskazówki metodyczne, jak postępować? jak zapewnić sobie bezpieczeństwo?.- Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2020.
 15. Krzyżaniak Wadim, Sochocki Marcin J.: Atrakcyjne życie narkomanów: terapia budowania atrakcyjnego życia – opis programu terapii i prezentacja wyników badań. -Warszawa: “Sumus”, 2005.
 16. Kuntz Helmut: Narkotyki i uzależnienia : wszystko, o czym należy wiedzieć. -Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cop. 2009.
 17. Łuczak Elżbieta: Przemiany w rozwoju zjawiska narkomanii. - Pułtusk : WSH im Aleksandra Gieysztora, 2004.
 18. Maisto Stephen A., Galizio Mark, Connors Gerard J.: Narkotyki: zażywanie i nadużywanie.- Warszawa: Karan, cop. 2000.
 19. Marek Kotański – człowiek i jego dzieło: praca zbiorowa / pod red. Pawła Karpowicza. Białystok: Instytut Wydawniczy Kreator, 2004.
 20. McGill Tom: Przezwyciężyć uzależnienie : poradnik dla rodziców.- Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2007.
 21. Młodzież i substancje psychoaktywne / pod red. Anety Koczaskiej-Siedleckiej ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009.
 22. Młodzież z grup ryzyka: perspektywy profilaktyki / pod Miry Prajsner. -Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2003.
 23. Moneta – Malewska Maria, Wrześniowska Joanna: Narkotyki: inni biorą, ty nie musisz.-Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008.
 24. Moneta – Malewska Maria: Narkotyki w szkole i w domu: zagrożenie.- Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze i Literackie, 1995.
 25. Narkomania: spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009.
 26. Narkomania: zjawisko, zagrożenia / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora; Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA – JR, 2008.
 27. Narkotyki: organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania / pod red. Konrada Raczkowskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2009.
 28. Narkotyki a demoralizacja: szansa na zmianę / redakcja naukowa Grzegorz Kudlak, Wojciech Wypler.- Warszawa: Difin, 2018.
 29. Narkotyki i dopalacze: zjawisko, zagrożenia, rozpoznawanie zachowań, profilaktyka / redakcja naukowa: Mariusz Z. Jędrzejko, Mirosław Kowalski.- Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Milanówek: Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2016.
 30. Narkotyki i narkomania: zjawiska globalne, problemy lokalne / [red. nauk.] Mariusz Zbigniew Jędrzejko, Tomasz Safjański, Marek Walancik.- Warszawa: Oficyna Wydawnicza Aspra-JR: Centrum Profilaktyki Społecznej, 2015.
 31. Narkomania znakiem czasu: informacje, oceny, alternatywa / red. Rajmund Ładysław Dąbrowski. Warszawa: ,, Znak Czasu”, 1983.
 32. Niewiadomska Iwona, Stanisławczyk Piotr: Narkotyki. - Lublin: Wydaw. KUL : “Gaudium” , 2004.
 33. Panejko-Wanat Katarzyna: W pogoni, w ucieczce: narkotyki i narkomania.- Warszawa : Wydawnictwo Iskry, cop.2014.
 34. Petrović Stevan P. : Narkotyki i człowiek. Warszawa: “Iskry”, 1988.
 35. Profilaktyka w środowisku lokalnym : praca zbiorowa / red. Grażyna Świątkiewicz.- Warszawa: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomani, 2002.
 36. Rodgers Joanna Ellison.: Narkotyki i seks. - Warszawa : Oficyna Wydaw. "Profi", 1995.
 37. Rogers Peter D., Goldstein Lea: Narkotyki i nastolatki: zagrożenia, zapobieganie, leczenie. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
 38. Rosiek Barbara: Kokaina.- Warszawa : Mawit Druk, 2014.
 39. Rosiek Barbara: Pamiętnik narkomanki. -Katowice: Krajowa Agencja Wydawnicza,1985.
 40. Sircus Mark: Lecznicza marihuana : uzdrawiające właściwości oleju z konopi indyjskiej. - Kraków : Wydawnictwo M, 2017.
 41. Słowik – Gabryelska Anna: Patologie społeczne, alkoholizm, narkomania, nikotynizm: opracowanie dla studentów zawodowych kierunek zdrowie publiczne. -Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006.
 42. Sroka Artur: Teologia narkotyku : o psychodelikach, szaleństwie, mistycznej paranoi i powrocie do Edenu.- Warszawa: Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, 2008.
 43. Śledzianowski Jan: Uzależnienia wśród dzieci i młodzieży szkolnej: na przykładzie województwa świętokrzyskiego. - Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004.
 44. Trębińska-Szumigraj Ewa: Współuzależnienie matek narkomanów.- Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.
 45. Uzależnienie od narkotyków : od teorii do praktyki terapeutycznej / Anna Kurzeja (red.). - Warszawa : Difin, 2012.
 46. Wanat Wojciech: Odlot donikąd: narkotyki i narkomania.- Warszawa: ,, Iskry” , cop. 2004.
 47. Wojciechowski Mieczysław: Jak zostać narkomanem: z psychologii uzależnień. - Warszawa: [b. n.], 1993.
 48. Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży / pod red. Niny Ogińskiej – Bulik. - Łódź: Wydaw. Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, 2006.
 49. Zajączkowski Krzysztof: Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny.- Kraków : Rubikon, 2001.

Artykuły z książek

 1. Augustynek Andrzej: Narkomania // W: Augustynek Andrzej: Jak walczyć z uzależnieniami?. - Warszawa : Difin, 2011. – S. 44-54.
 2. Jędrzejko Mariusz, Biskupski Roman: Narkomania – charakter i skala problemu // W: Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. - Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006.-S. 187-237.
 3. Klimek Zbigniew: Narkotyki // W: Klimek Zbigniew: Profilaktyka zagrożeń w praktyce.- Jelenia Góra : nakładem autora, 2008.-S. 20-37.
 4. Pospiszyl Irena: Narkomania // W: Pospiszyl Irena: Patologie społeczne. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008. –S. 157-186.
 5. Rybczyńska Dorota : Narkomania // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O. - Warszawa : "Żak", 2004. –S. 483-497.

Artykuły z czasopism 

 1. Białas Tomasz: Nowe narkotyki jako problem zdrowia publicznego w Polsce // Serwis Informacyjny. Uzależnienia. - 2019, nr 3, s. 13-21
 2. Bieńko Mariola: Bliżej siebie. Dalej od narkotyków // Problemy Opiekuńczo -  2005,  nr 7,  s.13-18.
 3. Borowska Marzena: Narkotykom STOP // Wychowawca. - 2009, nr 6, s. 26-29.
 4. Celińska-Chomiuk Paulina: Między represją, profilaktyką i terapią : Polityka narkotykowa w Polsce - kontekst prawny, społeczny i zdrowotny, cz. 1 // Serwis Informacyjny. Uzależnienia. - 2019, nr 1, s. 1-7.
 5. Celińska-Chomiuk Paulina: Między represją, profilaktyką i terapią: Polityka narkotykowa w Polsce - kontekst prawny, społeczny i zdrowotny, cz. 2 // Serwis Informacyjny. Uzależnienia. - 2019, nr 2, s. 1-7.
 6. Cichoń Renata: Narkomania – gdzie szukać pomocy ? // Nowa Szkoła. - 2003, nr 2, s. 45-47.
 7. Gacek Maria : Substancje psychoaktywne w stylu życia młodzieży licealnej w Krakowie // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006,  nr 5,  18-20.
 8. Hoffmann Beata: ,,Gra w zielone” czyli o marihuanie w kulturze hip – hopowej // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2006, nr 10, s. 21-26.
 9. Hoffmann Beata: Narkoturystyka // Remedium.- 2013, nr 6, s. 1-4.
 10. Hoffmann Beata : Narkotyki w kulturze // Problemy Opiekuńczo  - 2002,  nr 9,  s. 7-11.
 11. Jachimczak Barbara Wanda: Ocalona z piekła. Scenariusz poruszający problem narkomanii // Biblioteka w Szkole.- 2013, nr 5, s. 21-23.
 12. Jędrzejko Mariusz: "Medyczna marihuana" - mit czy fakt? // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 10, s. 71-75.
 13. Kamrowska Bożena: Scenariusz przedstawienia profilaktycznego “Narkotykom mówimy STOP” // Wszystko dla Szkoły. - 2006,  nr 2,  16-17.
 14. Kamrowska Bożena : Zachowaj trzeźwy umysł bądź sobą.[scenariusz] // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 2,  15-16.
 15. Kiełb-Grabarczyk Dorota: Problem narkomanii w okresie adolescencji // -  2006, nr 4, s. 49-52.
 16. Kmiecik – Jusięga Karolina: Metamorfozy rodziców w procesie narkomanii // Remedium.- 2012, nr 4, s. 26-27.
 17. Kosiba Mariola: Uzależnieniom: Nie! // Lider. - 2004, nr 11,  7-12.
 18. Kozak Ewa: Narkomania- choroba duszy i emocji // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4,  24-27.
 19. Lasok Sabina: Narkotyki i przemoc // Niebieska Linia. - 2002, nr 4, s. 15-16.
 20. Lipińska-Lokś Jolanta, Sokołowska Agata: Młodzież i narkotyki // Remedium. - 2017, nr 3, s. 24-26.
 21. Malczewski Artur: Iniekcyjni użytkownicy narkotyków – epidemiologia i podjęte działania // Remedium.- 2014, nr 12, s. 28-29.
 22. Malczewski Artur: Iniekcyjne używanie narkotyków w Polsce // Remedium.- 2013, nr 11, s. 30-31.
 23. Malczewski Artur: Marihuana i heroina w Europie // Remedium.- 2013, nr 6, s. 30-31.
 24. Malczewski Artur: Narkotyki i ,,dopalacze'' w Europie // Remedium.- 2014, nr 9, s. 26-27.
 25. Malczewski Artur: Narkotyki stymulujące w Europie // Remedium.- 2015, nr 3, s. 28-29.
 26. Malczewski Artur: Nowe substancje psychokatywne w Europie // Serwis Informacyjny. Uzależnienia. - 2019, nr 4, s. 44-48.
 27. Malczewski Artur: Polska młodzież a narkotyki i ,,dopalacze’’ // Remedium. - 2014, nr 5, s. 28-29.
 28. Malczewski Artur: Problem narkotyków i narkomanii w Europie i w Polsce // Remedium.- 2010, nr 12, s. 28-29.
 29. Malczewski Artur: Promocja Dobrych Praktyk w profilaktyce uzależnień od narkotyków. Cz. 1 // Remedium.- 2014, nr 6, s. 28-29.
 30. Malczewski Artur: Przestępczość narkotykowa oraz nielegalny rynek narkotyków. Cz. I // Remedium.- 2013, nr 9, s. 30-31.
 31. Malczewski Artur: : Przestępczość narkotykowa oraz nielegalny rynek narkotyków. Cz. II // Remedium. - 2013, nr 10, s. 28-29.
 32. Malczewski Artur: Substancje psychoaktywne- używanie oraz ich dostępność // Remedium.- 2012, nr 6, s. 28-29.
 33. Malczewski Artur: Zgony i zatrucia z powodu narkotyków // Remedium.- 2012, nr 11, s. 28-29.
 34. Maresz Małgorzata: Figowy liść // Niebieska Linia.- 2005, nr 1, s. 18-19.
 35. Narożna Danuta: Młodzież wobec zagrożenia narkomanią // Lider. -  2007,  nr 5,  9-11.
 36. Omylanowska – Kuglarz Anna: Narkomania – różne spojrzenia // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2006,  nr 3,  32-36.
 37. Omylanowska - Kuglarz Anna: Trochę teorii z narkomani //  Edukacja i Dialog. - 2007,  nr 4,  43-78.
 38. Parnicka Urszula: Szkodliwe uzależnienia // Edukacja i Dialog.- 2001, nr 3, s. 34-39.
 39. Puza Anna: Problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży // Wszystko dla Szkoły. -  2006,  nr 2,  5-6.
 40. Raczkowska Jadwiga: Narkotyki ciągle groźne // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2009, nr 5, s. 29-37.
 41. Radziewicz Jolanta: Początek to nałogowe regulowanie uczuć // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 68-72.
 42. Romaniuk Ryszard: Trzech weteranów // Niebieska Linia. - 2007, nr 3, s. 10-11.
 43. Sowa Ewa: Moda na branie // Edukacja i Dialog. -  2007,  nr 4,  32-36.
 44. Strtefnel Michał: Narkomania i dopalacze // Biologia w Szkole.- 2010, nr 6, s. 20-34.
 45. Syroka-Marczewska Katarzyna: Narkotyki - odpowiedzialność karna // Serwis Informacyjny. Uzależnienia. - 2021, nr 1, s. 1-5.
 46. Szmerdt-Sisicka Ewa: O narkotykach prawie wszystko // Remedium. - 2001, nr 5, s.14-16.
 47. Szwed Magdalena: Odnaleźć lepszą przyszłość w ośrodku MONAR // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -2006, nr 10, s. 26-33.
 48. Wilamowski Krzysztof: Kropla drąży skałę // Remedium. – 2013, nr 10, s. 8-10.
 49. Zieliński Antoni: Polityka wobec narkomani w Unii Europejskiej // Polityka Społeczna. - 2005, nr 2, s. 20-24.

                                                                        

       Materiały audiowizualne

 1. Dziękuję - nie biorę ! [DVD] / scen. i real. Kuba Snochowski, Marcin Wołkowicz. - Warszawa : Rubikon, 2005 F 957
 2. Lekcje przestrogi [Film] : Życie pod murem / na podstawie sztuki teatralnej Roberta Turleja ; reż. Dariusz Regucki. - Kraków : Dom Wydawniczy Rafael, 2006 F 761
 3. Społeczne zagrożenia [DVD] / reż. i real. Fiona Connelly [et al.]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2008] F 909