Smaller Default Larger

      30 czerwca 2021 r. w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Ciechanowie podczas tegorocznej akcji „Wakacje z Poradnią”, zostały przeprowadzone zajęcia edukacyjne „Podróże małe i duże”, które poprowadziła Wioletta Gałązka z Wydziału Udostępniania Zbiorów BP w Ciechanowie.

     Na początek dzieci wysłuchały opowiadania „Wakacje nad morzem” Rafała Wejnera oraz Marii Szarf. Następnie kodowały na macie z wykorzystaniem strzałek kierunkowych oraz kolorowych kubeczków. Przygotowane ćwiczenia  rozwijały  orientację przestrzenną, logiczne myślenie, a przy okazji słownictwo związane z wakacjami i latem. Drugą część zajęć wypełniły kreatywne zabawy na magicznym dywanie oraz tablicy multimedialnej, które dostarczyły dzieciom pozytywnych wrażeń.