Smaller Default Larger

10 stycznia 2020 roku słuchaczki II roku kierunku Higienistka Stomatologiczna ZMSP w Ciechanowie uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych dotyczących warsztatu informacyjnego Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie. Warsztaty zorganizowano  w ramach współpracy z Biblioteką Szkolną - p. Joanną Górecką. Uczestnicy zajęć zapoznali się z katalogiem BP w Ciechanowie -  Integro, Mazowieckim Systemem Informacji Bibliotecznej oraz  katalogami książki elektronicznej -  Ibuk Libra, Academica.