Smaller Default Larger

W ramach wzmacniania kompetencji informacyjnych uczniów oraz integrowania technologii z kształceniem i własnym rozwojem 25 listopada 2017 r.  Małgorzata Komor- pracownik Wydziału Udostępniania Zbiorów BP w Ciechanowie, poprowadziła zajęcia edukacyjne dla słuchaczy Zespołu Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie. Uczestnikami spotkania byli słuchacze II roku – asystentka stomatologiczna.

W trakcie zajęć uczniowie zapoznali się z  warsztatem informacyjnym Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie: katalogiem OPAC, Ibuk Librą oraz Academicą.