Smaller Default Larger

11 kwietnia 2017 r. w Hali Sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie odbyły się IX Subregionalne Targi Edukacji i Pracy. Organizatorem Targów jest Starostwo Powiatowe oraz Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie. Podczas Targów swoje oferty zaprezentowały szkoły średnie, uczelnie wyższe, placówki zajmujące się pośrednictwem i poradnictwem zawodowym oraz przedsiębiorstwa. Program tegorocznych Targów obejmował również warsztaty dla młodzieży, pokazy, występy muzyczne.

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie, już po raz piąty, wzięła udział w Targach Edukacji i Pracy. Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich. Wszyscy odwiedzający Targi mieli możliwość zapoznania się  z wybranymi zbiorami Biblioteki, z pracami wykonywanymi w ramach warsztatów prowadzonych dla nauczycieli. Osoby odwiedzające nasze stoisko uzyskiwały informacje o działalności biblioteki i zasadach korzystania ze zbiorów, chętnie sięgały po wizytówki, ulotki, zakładki do książek. Targi Edukacji i Pracy były wspaniałą okazją do promocji biblioteki w środowisku oraz dotarcia do szerszego grona odbiorców.