Smaller Default Larger

alt

Rok 2011 uchwałą Sejmu RP ogłoszony został Rokiem  Marii Skłodowskiej-Curie oraz Międzynarodowym Rokiem Chemii. Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie włączając się w obchody Roku Marii Skłodowskiej-Curie zorganizowała ogólnopolski konkurs internetowy na platformie e-learningowej Moodle na temat życia i działalności polskiej noblistki.

Konkurs cieszący się dużym zainteresowaniem miał charakter ogólnopolski i skierowany był do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wzięli w nim również udział uczniowie wielu szkół noszących imię polskiej noblistki. Jego celem było przybliżenie życia i działalności naukowej Marii Skłodowskiej-Curie, wybitnej polskiej uczonej, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla.

Konkurs miał formę testu sprawdzającego zdobytą wiedzę. Aby wziąć w nim udział należało utworzyć konto na platformie zdalnego nauczania Moodle (moodle.bpciechanow.edu.pl), zapoznać się biografią Marii Skłodowskiej-Curie oraz podaną literaturą pomocniczą. Pytania konkursowe były dostępne na platformie Moodle od 1 września 2011 r. do 30 listopada 2011 r.

1 grudnia 2011 r. nastapiło rozstrzygnięcie konkursu. Komisja konkursowa w składzie :Grażyna Brzezińska - dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie, Bożena Lewandowska - Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów BP (przewodnicząca) oraz Małgorzata Komor -  Dział Udostępniania ZbiorówBP dokonała analizy wyników testu i wyłoniła drogą losowania zwycięzców konkursu.

Jury przyznało 10 nagród osobom, które  uzyskały 100 % poprawnych odpowiedzi. Nagrody otrzymali : Kinga Ciosek (Lublin), Joanna Długołęcka (Pułtusk), Wiktoria Gil (Lublin), Katarzyna Jagoda (Bieruń), Oliwia Lisiewicz (Budzyń), Magdalena Onieszczuk (Lublin), Maja Simińska (Budzyń), Barbara Szubińska (Pułtusk), Justyna Tamberg (Hajnówka), Patrycja Trojanowska (Ciechanów).

Sponsorem nagród dla laureatów był Bank Spółdzielczy w Ciechanowie, Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Wydawnictwo RM.

Wszyscy laureaci zostali poinformowani mailowo o otrzymaniu nagród rzeczowych, które zostały przesłane pocztą.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, wszystkim uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie naszym konkursem.