Smaller Default Larger

 

 

 

Biblioteka Pedagogiczna w

 Ciechanowie

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

 

 

 

Feminizm

 

Hasła: Feminizm,  Emancypacja kobiet,  Ruchy społeczne

 

 

Wydawnictwa zwarte

1.      Beauvoir  Simone de: Druga płeć. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2007   M  316

2.      Castells  Manuel: Siła tożsamości. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008   M 316

3.      Krzyżanowska  Natalia: Kobiety w (polskiej) sferze publicznej. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012  M 316

4.      Kuklińska Katarzyna Lidia: Polskie singielki : płeć kulturowa, feminizm, ponowoczesność, Internet. - Warszawa : Difin, 2012    M 316

5.      Renzetti Claire M: Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005  M  316

6.      Ulicka Grażyna: Nowe ruchy społeczne : niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993  M 316

 

Artykuły z książek

 

1.      Feminizm // W: Dziubka Kazimierz i in.: Idee i ideologie we współczesnym świecie. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2008.- S. 76-87  M  32

2.      Górnikowska – Zwolak Elżbieta: Feminizm // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. –S. 1122-1130  CZ  37.01/.08

3.      Szacka Barbara: Feminizm i ruchy kobiece // W: Szacka Barbara: Wprowadzenie do socjologii.- Warszawa: Oficyna Naukowa, 2008.- S. 357-363    M  316

4.      Titkow Anna: Feminizm // W: Encyklopedia socjologii. T 1, A-J / kom. red. Zbigniew Bokszański [et al. ; red. nauk. Andrzej Kojder et al.]. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 1998. – S. 213-219      M    316

5.      Ulicka Grażyna: Ruchy kobiece // W: Ulicka Grażyna:  Nowe ruchy społeczne : niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – S. 71-89   M  316

 

 

Artykuły z czasopism

 

1.      Biskup Radosław: Feminizm wczoraj i dziś, czyli wydawnictwa poświęcone kobiecie // Wiadomości Historyczne.- 2006, nr 4, nr 48-52

2.      Brach-Czaina Jolanta: Progi polskiego feminizmu // Kwartalnik Pedagogiczny.- 1995, nr 1-2, s. 343-357

3.      Braidotti Rosi: Podmiot o feminizmie // Kwartalnik Pedagogiczny.- 1995, nr 1/2, s. 9-25

4.      Brzozowska Dorota: Terminy feminizm, seksizm, gender we współczesnym języku polskim // Język Polski.- 2003, nr 4-5, s. 273-278

5.      Ecler – Nocoń Beata: Zaułek męsko – damskiej rywalizacji // Edukacja i Dialog.- 2006, nr 7, s. 54-57

6.      Gałaś Mieczysław: Rozdroża emancypacji w perspektywie (post)feminizmu // Edukacja.- 2001, nr 1, s. 29-44

7.      Górnikowska- Zwolak Elżbieta: Feminizm jako nowa perspektywa badawcza w pedagogice społecznej // Edukacja.- 2001, nr 1, s. 18-28

8.      Gryglicka-Rewera Małgorzata: Głosowanie dla kobiet // Mówią Wieki.- 2005, nr 7, s. 26-31

9.      Kopciewicz Lucyna: Feminizm jako dekompozycja pedagogiki? // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2005, nr 4, s. 141-153

10.  Kraskowska Ewa: Feministyka w nauce i literaturze // Polonistyka.- 1998, nr 6, s. 352-358

11.  Kusiak Alicja: O kobiecej historiografii // Kwartalnik Pedagogiczny.- 1995, nr 1-2, s. 119-132

12.  Maynard Mary: Feministyczne badania socjologiczne // Kwartalnik Pedagogiczny.- 1995, nr 1-2, s. 75-95

13.  Pakszys Elżbieta: Feminizm w poszukiwaniu współczesnej tożsamości kobiet. Cztery wymiary // Kwartalnik Pedagogiczny.- 1995, nr 1-2, s. 45-53

14.  Węgierek Monika: Przegląd ważniejszych polskich publikacji feminologicznych po roku 1980 // Kwartalnik Pedagogiczny.- 1995, nr 1-2, s. 417-449