Smaller Default Larger

Indywidualne konsultacje metodyczne

 

Instruktor

Zakres udzielanych informacji

Nagiel Jolanta

Komor Małgorzata

(pn.-pt. 14.00 - 17.00)

- formy pracy pedagogicznej z czytelnikami; 
- korzystanie z różnych źródeł informacji;
- dobór literatury na dany temat - strategia poszukiwań;
- wykorzystanie Internetu w przeszukiwaniu baz danych.

Wioletta Gałązka

(środa 11:00-17:00)

- warsztat informacyjny e-biblioteki;
- wyszukiwanie informacji i wykorzystywanie zasobów Internetu w pracy nauczyciela bibliotekarza;
- nowoczesne formy promocji biblioteki;

 

Lewandowska Bożena

(pn. 14.00 - 17.00)

- ewidencja wpływów i ubytków;
- opracowanie formalne i rzeczowe zbiorów;
- warsztat informacyjny biblioteki.

 

Kołodziejska Agnieszka

(pt. 14.00 - 17.00)

- ewidencja i opracowanie czasopism;
- przygotowanie zestawień bibliograficznych;
- kartoteki: rodzaje, układ, sporządzanie opisów.

 

Brzezińska Grażyna

(wt. 14.00 - 17.00)

- podstawy prawne działalności bibliotek;
- organizacja i zarządzanie biblioteką;
- awans zawodowy nauczyciela-bibliotekarza;
- warsztat informacyjny biblioteki.