Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno –Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

Stanisław Lem

 

Bibliografia podmiotu

 1. Lem Stanisław: Filozofia przypadku. T. 1.- Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988.
 2. Lem Stanisław: Filozofia przypadku. T. 2.- Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1988.
 3. Lem Stanisław: Kongres futurologiczny; Maska.- Kraków; Wrocław: Wydaw. Literackie, 1983
 4. Lem Stanisław: Rozprawy i szkice. - Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1975
 5. Lem Stanisław: Solaris.- Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2012
 6. Lem Stanisław: Szpital Przemienienia. - Kraków: Wydaw. Literackie, 1982
 7. Lem Stanisław: Śledztwo ; Katar.- Kraków : Wydaw. Literackie, 1982

 

Bibliografia przedmiotu

 1. Balcerzak Ewa: Stanisław Lem.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
 2. Orliński Wojciech: Co to są sepulki? : wszystko o Lemie.- Kraków : Wydawnictwo Znak, 2007.
 3. Orliński Wojciech: Lem: życie nie z tej ziemi.- Wołowiec: Czarne; Warszawa: Agora, 2017

 

Artykuły z książek

 1. Burkot Stanisław: Stanisław Lem // W: Burkot Stanisław: Literatura polska w latach 1939-1989.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. –S. 167-171.
 2. Krywak Piotr: Stanisław Lem, czyli odkrycie granic poznania // W: Autorzy naszych lektur: szkice o pisarach współczesnych / pod red. Włodzimierza Maciąga.- Wrocław:Zakład narodowy im. Ossolińskich, 1987. -S. 282-295.
 3. Stanisław Lem // W: O poetach i pisarzach inaczej / Jolanta Borkowska [et al.].- Płock : "Korepetytor" M. Gałczyński, 2001. –S.129-132.
 4. Termer Janusz: Solaris // W: Termer Janusz: Leksykon: 155 najważniejszych książek świata. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2003.- S. 251-254.

 

Artykuły z czasopism

 1. Grafrath Bernd: Dylematy wyzwolonego umysłu // Polonistyka.- 2000, nr 1, s. 10-14.
 2. Jachimczak Barbara Wanda: Pisarz z gwiazd. Scenariusz słowno – muzyczny // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 10, s. 28-29.
 3. Nawrocki Rafał: Czy wierzy pan w duchy, panie Lem? Czy wierzy pan w Boga, panie Lem? Ottonowskie numinosum w prozie Stanisława Lema // Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. - 2019/2020, nr 1, s. 31-47.
 4. Nowel Ewa: Polonistyczna gimnazjalność a sprawa Lema // Język Polski w Gimnazjum.- 2009/2010, nr 2, s. 63-77.
 5. Trysińska Magdalena: Bajki robotów Stanisława Lema: (propozycja metodyczna do klasy VI) // Język Polski w Szkole IV-VI.- 2001/2002, nr 21-25.
 6. Zagórska Bogna: Appendix // Polonistyka.- 2007, nr 7, s. 32-36.