Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno- Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

Ojcostwo

 

 

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Augustyn Józef: Ojcostwo: aspekty pedagogiczne i duchowe. -Kraków: Wydaw. WAM, 2006
 2. Bartosiak Łukasz: Postawy ojcowskie w środowisku wiejskim. -Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2017.
 3. Bierca Marta: Nowe wzory ojcostwa w Polsce. -Warszawa: Borgis, 2019.
 4. Być rodzicem we współczesnej Polsce: nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością / pod red. Małgorzaty Sikorskiej.- Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, cop. 2009.
 5. Dudak Anna: Samotne ojcostwo.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006.
 6. Dzwonkowska-Godula Krystyna: Tradycyjnie czy nowocześnie?: wzory macierzyństwa i ojcostwa w Polsce. - Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.
 7. Gesterkamp Thomas: Ojcowie a kariera: sposób na utrzymanie równowagi.- Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2009.
 8. Ignaczewski Jacek: Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji.- Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck, 2009.
 9. Jarmołowska Anna: Adopcja dziecka: psychologiczna analiza decyzji u kobiet i mężczyzn. -Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2007.
 10. Kurcbart Adrian: Psychologiczny obraz ojca w biegu życia. -Warszawa: Difin, 2011.
 11. Oblicza ojcostwa / red. Dorota Kornas-Biela.- Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2001.
 12. Osborn Kevin: Ojcostwo.- Poznań: Dom Wydawniczy Rebis, 2009.
 13. Pospiszyl Kazimierz: O miłości ojcowskiej. -Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986.
 14. Pospiszyl Kazimierz: Ojciec a rozwój dziecka. -Warszawa: Wiedza Powszechna, 1980.
 15. Pospiszyl Kazimierz: Ojciec a wychowanie dziecka. -Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2007.
 16. Sikorska Małgorzata: Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko: o nowym układzie sił w polskich rodzinach. -Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009
 17. Sosnowski Tomasz: Ojciec we współczesnej rodzinie : kontekst pedagogiczny.- Warszawa: Wydaw. Akademickie Żak, 2011.
 18. Współczesne ojcostwo: konteksty kulturowe, pedagogiczne i prawne / redakcja naukowa Ewa Ogrodzka-Mazur, Grzegorz Błahut, Teresa Bogusława Chmiel.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016.
 19. Zakrzewski Paweł: Rola wychowawcza ojca w edukacji domowej.- Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna "Adam", 2013.

 

Artykuły z czasopism

 1. Baran Sławomir: O nową koncepcję ojcostwa.- Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 49-54.
 2. Bieńko Mariola: Tęsknota za ojcem. -Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2003, nr 10, s. 20-24.
 3. Bieszczad Bogusław: Wychowawcze aspekty ojcostwa. - Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2020, nr 1, s. 3-11.
 4. Borowiec Marta: Ojcostwo. -Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2010, nr 2, s. 47-50.
 5. Bukowińska Agnieszka: Tato, co Ty na to..., czyli tata w przedszkolu.- Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 6, s. 46-53.
 6. Chwalińska Justyna: Kryzys ojcostwa w rodzinach dysfunkcyjnych.- Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2017, nr 7, s. 3-11.
 7. Czapczyńska Agnieszka: Natura ojcostwa.- Remedium. - 2004, nr 2, s. 22-23.
 8. Dąbrowska Aleksandra: Tata w ciąży. -Remedium. - 2016, nr 7/8, s. 34-36.
 9. Hernik Anna: Tato, nie bij.- Niebieska Linia. - 2004, nr 1, s. 22-24.
 10. Janowska Janina: Z nieobecnym ojcem w tle. -Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 25-33.
 11. Jarzębińska Aneta: Zostać tatą, gdy się ma już swoje lata (argumentacja w odniesieniu do decyzji o późnym ojcostwie).- Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2017, nr 7, s. 35-44.
 12. Kaniok Przemysław E.: Dzieci w percepcji ojców w świetle badań zagranicznych.- Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2012, nr 8, s. 50-54.
 13. Kaniok Przemysław E.: Ojcostwo w świetle najnowszych badań zagranicznych.- Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2011, nr 3, s. 47-51.
 14. Kasprzak Tomasz: Ojcostwo.- Niebieska Linia. - 2004, nr 1, s. 3-6.
 15. Kucharski Robert: Czy sądy dyskryminują ojców?.- Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 38-40.
 16. Lach Jarosława: Rola ojca w rodzinie. -Edukacja i Dialog. - 1998, nr 10, s. 50-54.
 17. Napora Elżbieta: Mężczyzna w roli ojca. - Niebieska Linia. - 2007, nr 6, s. 8-11.
 18. Nawrot Mirela: Gdzie ci mężczyźni? Meandry współpracy ojców z przedszkolem. -Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 28-29.
 19. Paruzel Eugeniusz: Rola ojca w wychowaniu dziecka w rodzinie - zarys historyczny.- Edukacja. - 2001, nr 4, s. 20-27.
 20. Salwa Aleksandra: Będzie nas troje. Czy jesteśmy gotowi?.- Remedium. - 2014, nr 7/8, s. 24-25.
 21. Stojanowska Wanda: Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca. -Szkoła Specjalna. - 2002, nr 1, s. 17-21.
 22. Śniegulska Anna: Opiekuńczo-wychowawcza rola rodziców w percepcji społecznej.- Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2018, nr 10, s. 48-55.
 23. Twardowski Andrzej: Psychologiczne problemy ojców dzieci z niepełnosprawnościami.- Szkoła Specjalna. - 2009, nr 1, s. 4-17.
 24. Zbyrad Teresa: Macierzyństwo i ojcostwo rodziców dzieci niepełnosprawnych. -Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 28-34.