Print

 

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w  

Ciechanowie

 

Zbigniew Herbert

 

 zbigniew herbert fot a jalosinski forum

 

Bibliografia podmiotu

 1. Herbert Zbigniew: 89 wierszy. - Kraków : Wydawnictwo a5, 2001  M 82-1
 2. Herbert Zbigniew: Dramaty.- Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1997 M 82-2
 3. Herbert Zbigniew: Poezje = Gedichte. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2000  M 82-1
 4. Herbert Zbigniew: Rovigo.- Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 1997  M 82-1

 

 

Bibliografia  przedmiotu

 1. Badyda Ewa: Świat barw - świat znaczeń w języku poezji Zbigniewa Herberta. - Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008  M 82(091)
 2. Berkan-Jabłońska Maria:  Wizje sztuki w twórczości Zbigniewa Herberta. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008  M 82(091)
 3. Dlaczego Herbert : wiersze, komentarze, interpretacje / [red. t. Marzena Woźniak-Łabaniec, Jerzy Wiśniewski]. - Wyd. 2 poszerz. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004  M 82(091)
 4. Franaszek Andrzej: Ciemne źródło : esej o cierpieniu w twórczości Zbigniewa Herberta. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2008   M  82(091)
 5. Kaliszewski  Andrzej: Gry pana Cogito. -Kraków : Wydaw. Literackie, 1982  M 82.09
 6. Lementowicz Urszula: Poezje Zbigniewa Herberta. -Lublin : Wydawnictwo Biblios, 2007  M 82(091)
 7. Lisowski Zbigniew: Tragizm wojny i okupacji w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza i Zbigniewa Herberta. -Warszawa : Wydaw. Naukowe "Semper", cop. 2008  M 82(091)
 8. Skubalanka Teresa: Herbert, Szymborska, Różewicz : studia stylistyczne. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2000    M 811.162.1

 

Artykuły  z  czasopism

 1. Antoniuk Mateusz: Zbigniew Herbert i  poezja lamentacyjna //  Polonistyka. - 2007, nr 4 s. 26-31
 2. Chrząstowska Bożena: Herbert w liceum – dzisiaj // Polonistyka. -2007, nr 4, s. 42-44
 3. Imperowicz –Jurczak Małgorzata:   Herbertowska lekcja ''czytania obrazu'' ''Martwa natura z wędzidłem'' // Polonistyka. - 2007, nr 4,s. 32-36
 4. Jachimczak Barbara Wanda: Pan od poezji: scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Zbigniewowi Herbertowi (29 XI 1924 - 28 VII 1998) // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 28-30
 5. Jachimczak Barbara Wanda: Panie, dziękuję Ci...Scenariusz // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 11, s. 30-32
 6. Mazurkiewicz – Szczyszek Anna: Miasto Herberta // Polonistyka.- 2007, nr 4, s. 20-25
 7. Morawska Iwona: Uczeń, który rośnie z Herbertem nie tylko w Roku Herberta // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 3, s. 84-97
 8. Próchniak Paweł: Herbert: ciemne flukta (notatki) //  Polonistyka. - 2010, nr 9, s. 23-29
 9. Ruszar Józef Maria: Chrzest ziemi (Herbert, presokratycy i  Nietzsche) //  Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 6-12
 10. Solecki Mariusz: Zanim nauczę ich Herberta // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 2, s. 15-21
 11. Stasiak Izabela: Zagadka przedmiotu // Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 37-41
 12. Śliwiński Piotr: Krytyk , który się waha //  Polonistyka. - 2007, nr 4, s. 13-19
 13. Wiercińska-Biernacka  Anna: Kamyk i Cebula czyli w Sieci liryki // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 4, s. 56-62
 14. Wykurz Urszula: Myśliciel w meloniku: Zbigniew Herbert, Pan Cogito // Język Polski w Gimnazjum. - 2017/2018, nr 1, s. 87-99

Dokumenty audiowizualne

 1. Obywatel poeta [Zbigniew Herbert] [DVD] / scen. i reż. Jerzy Zalewski. - Warszawa : Telewizja Polska SA i Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, 2000 [edycja 2008]  F 925
 2. Potęga smaku [Film] : Zbigniew Herbert. Kas. 1 / scen. Adam Pawłowicz ; teksty poradnika Danuta Opacka-Walasek. - Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997  F 423
 3. Potęga smaku [Film] : Zbigniew Herbert. Kas. 2 / scen. Adam Pawłowicz ; teksty poradnika Danuta Opacka-Walasek. - Warszawa : Telewizja Polska ; Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997 F 424
Category: Zestawienia bibliograficzne
Hits: 2129