Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w   Ciechanowie

 

Zespół   ADHD

 

 

Hasła: Zespół ADHD,

           Dziecko z ADHD,

           Osoby z ADHD

 

 

Wydawnictwa zwarte

 1. ADHD – prawie normalne życie / pod red. Wandy Baranowskiej. - Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, 2007.
 2. ADHD w szkole : jak pracować z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / red. nauk. Marta Jerzak, Artur Kołakowski. - Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
 3. ADHD – zespół nadpobudliwości psychoruchowej : przewodnik dla rodziców i wychowawców / Artur   Kołakowski [et. al] .- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
 4. Alloway Tracy Packiam: Tajemnica króliczej karmy : książka o ADHD. -Warszawa: Zielona Sowa, 2019.
 5. Barkley Russel A.: ADHD : podjąć wyzwanie: kompletny przewodnik dla rodziców.- Poznań: Zysk i S – ka. Wydaw., 2009.
 6. Bernau Sabine: ADHD u dorosłych : poradnik – jak z tym żyć. - Kraków: Wydawnictwo WAM, cop. 2007.
 7. Borkowska Alicja: Jak pomóc dziecku z ADHD ?. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, cop. 2009.  
 8. Borkowska Aneta Rita : Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej. - Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej, 2008.
 9. Chrąściel Katarzyna: Dziecko z ADHD w młodszym wieku szkolnym: poradnik i scenariusze spotkań terapeutycznych: poznać, zrozumieć - zaakceptować. - Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2011.
 10. Chrzanowska Beata, Święcicka Justyna: Oswoić ADHD: przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. - Warszawa: CdiI Difin, 2006.
 11. Chudnicki Andrzej: Skuteczność resocjalizacji nieletnich z objawami ADHD. -Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019.
 12. Davis Ronald : Dar uczenia się: sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym. - Poznań: Zysk i S – ka Wydawnictwo, cop. 2006.
 13. Dąbrowska Małgorzata, Rozesłaniec Małgorzata: Korygowanie zaburzeń zachowania dzieci nadpobudliwych psychoruchowo i agresywnych w grupie socjoterapeutycznej. - Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004.
 14. Dąbkowska Monika: Styl atrybucji oraz funkcjonowanie społeczne adolescentów z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD). -Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008.
 15. Dudek Mieczysław: Dzieci z zespołem ADHD w środowisku rodzinnym : studium empiryczne . - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2015.  
 16. Emmons Poly Godwin: Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo – sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych. - Warszawa: Wydawnictwo K. E. Liber, 2007.
 17. Górka Iwona: Mały nieszczęśliwy człowiek z ADHD. - Kraków: Edukacyjna pl., 2005.
 18. Green Christopher: Zrozumieć ADHD. -Warszawa : MT Biznes, 2009.
 19. Greenblatt James, Gottlieb Bill: Nareszcie skoncentrowani : innowacyjny program leczenia ADHD. -Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2019.
 20. Hallowell Edward M., Ratey John J.: W świecie ADHD: nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych. - Poznań : ,,Media Rodzina'', cop. 2004.
 21. Hanć Tomasz: Dzieciństwo i dorastanie z ADHD : rozwój dzieci nadpobudliwych psychoruchowo : zagrożenia i możliwości wsparcia. - Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009.
 22. Heininger Janet E. : Od chaosu do spokoju: jak wychowywać dzieci z ADHD i innymi zaburzeniami zachowania. - Poznań ,,Media Rodzina'', cop. 2005.
 23. Herda – Płonka Katarzyna: Środowisko rodzinne i szkolne wobec zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym. - Kraków : Impuls, 2012.
 24. Hudson Diana: Specyficzne trudności w uczeniu się: niezbędnik nauczyciela. -Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019.
 25. Jak pracować z dzieckiem z ADHD w domu i szkole: poradnik dla rodziców i nauczycieli / Joanna Chromik-Kovačs, Izabela Banaszczyk, Justyna Zdrojewska.- [Gdańsk]: Harmonia Universalis, [2019].
 26. Kamińska Magdalena: Zrozumieć dziecko z ADHD i pomóc mu. -Gdańsk :,, Harmonia'', 2010.
 27. Kisiel Mirosław: Zabawa sztuką: socjoterapeutyczne wsparcie dzieci nadpobudliwych i nieśmiałych w przedszkolu. -Warszawa: Difin, 2019.
 28. Konstanty Ignaciuk Barbara: Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD. - Kraków : Oficyna Wydawnicza ,,Impuls'', 2010.
 29. Kutscher Martin L.: Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia. - Warszawa: Liber, 2007.
 30. Lipowska Małgorzata: Dysleksja i ADHD : współwystępujące zaburzenia rozwoju: neuropsychologiczna analiza pamięci. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011.
 31. Lussier Francine: 100 pomysłów jak lepiej radzić sobie z ADHD.- Gdańsk: Harmonia Universalis, 2020.
 32. Marczak Anna : Program pracy z dzieckiem z objawami nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) w przedszkolu lub szkole. – Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2006.
 33. Melillo Robert: Rozłączone dzieci : program Brain Balance dla dzieci z autyzmem, ADHD, dysleksją i innymi zaburzeniami neurologicznymi. -Gdańsk: Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2017.
 34. Mosetter Kurt: Nowa metoda leczenia ADHD : odstresowanie ciała, gimnastyka terapeutyczna dla dzieci i dorosłych. - Łódź: Wydawnictwo JK - Feeria, 2006.
 35. Mumbach Bernd : Zrozumieć i leczyć dzieci nadpobudliwe : poradnik dla rodziców. - Kraków: WAM, 2006.
 36. Munden Alison, Arcelus Jon : ADHD nadpobudliwość ruchowa: poradnik dla rodziców, nauczycieli, lekarzy i terapeutów. - Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, cop. 2006.
 37. Neuhaus Cordula : Dziecko nadpobudliwe. - Warszawa: Wydawnictwo Lekarskiue PZWL, cop. 2005.
 38. O'Regan Fintan J. : ADHD. - Warszawa: Wydawnictwo K.E. Liber, 2005.
 39. Paszkiewicz Aneta: Kariera szkolna uczniów z ADHD. - Warszawa: Difin, 2012.
 40. Pawlak Piotr: Dzieci z ADHD i ich rodzeństwo : teoria i badania. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013.  
 41. Pawlak Piotr : Program profilaktyczno – terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza ''Impuls'', 2006.
 42. Pentecost David: Wychować dziecko z ADD i ADHD: praktyczne strategie opanowania trudnych zachowań dzieci z ADD i ADHD. - Warszawa: Fraszka Edukacyjna, 2005.
 43. Pfiffner Linda: Wszystko o ADHD: kompleksowy, praktyczny przewodnik dla nauczycieli. -Poznań : Zysk i S – ka, cop.2004.
 44. Portmann Rosemarie: ADHD nadpobudliwość psychoruchowa : istota zagadnienia. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2006.
 45. Poskromić ADHD: poznawczo-behawioralna terapia dorosłych : podręcznik pacjenta / Steven A. Safren, Susan Sprich, Carol A. Perlman, Michael W. Otto. - Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
 46. Poskromić ADHD: poznawczo-behawioralna terapia dorosłych : podręcznik terapeuty / Steven A. Safren, Carol A. Perlman, Susan Sprich, Michael W. Otto. - Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.  
 47. Strichart Stephen S.: Dziecko z ADHD w klasie: planowanie pracy dzieci z zaburzeniami koncentracji uwagi. -Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.
 48. Suchowiejko Ewa: Uprawa adehadowca w warunkach domowych: o wychowywaniu. - Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów Dehon, dr. 2016
 49. Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. - Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza ,,Humanitas'', 2009.
 50. Tomaszek Bożena: Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu? : scenariusz zajęć z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo (ADHD). - Kraków: Wydawnictwo Rubikon, 2005.
 51. Quinn Patricia O., Stern Judith M.:Włączyć hamulce : poradnik dla dzieci i młodzieży z ADHD. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.
 52. Walerych Sylwia: Praca z dzieckiem z ADHD. -Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka - Grupa Wydawnicza Oświata, 2017.
 53. Wiącek Renata: Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym: program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć. - Kraków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls'', 2006.
 54. Witeska-Młynarczyk Anna: Dziecięce doświadczenia ADHD: etnografia spornej jednostki diagnostycznej : książka dla dzieci. -Warszawa : Oficyna Naukowa, 2019.
 55. Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik. - Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej, 2008.
 56. Young Susan: Psychoterapia poznawczo-behawioralna ADHD nastolatków i dorosłych: praktyczny przewodnik po terapii. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.

 

 

Artykuły z książek

 1. Bobula Stanisław: Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo w jego naturalnym środowisku // W: Prawo dziecka do zdrowia / pod red. Jadwigi Bińczyckiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.- S. 197-203  
 2. Borkowska Aneta R.: ADHD - zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi // W: Neuropsychologia kliniczna dziecka : wybrane zagadnienia / red. nauk. Aneta R. Borkowska, Łucja Domańska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. – S. 177-199
 3. Borkowska Aneta Rita: Oblicza impulsowości w zespole ADHD // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls" ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2008.- S. 207-213
 4. Dąbkowska Monika I.: Schematy poznawcze osób z ADHD a kształtowanie się zaburzeń   zachowania // W: Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka / Artur Kołakowski (red. nauk.). - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.- S. 78-100
 5. Kołakowski Artur: Zaburzenia zachowania a zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) //W: Zaburzenia zachowania u dzieci : teoria i praktyka / Artur Kołakowski (red. nauk.). - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2014.- S.64-77
 6. Lelito Iwona: Model systemu opieki nad dziećmi z zespołem ADHD // W: Prawo dziecka do zdrowia / pod red. Jadwigi Bińczyckiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.- S. 191-195
 7. Wojnarska Anna: Nadpobudliwość psychoruchowa a dysleksja rozwojowa – problemy diagnostyczne // W: Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005.-S. 29-37
 8. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD). Materiały szkoleniowe Polskiego Towarzystwa ADHD // W: Prawo dziecka do zdrowia / pod red. Jadwigi Bińczyckiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.- S. 183-190  

 

Artykuły z czasopism

 1. Al - Khamisy Danuta, Gosk Urszula: Wsparcie społeczne młodzieży z ADHD i młodzieży bez ADHD - badania porównawcze // Szkoła Specjalna. - 2016, nr 5, s. 350-361
 2. Anielska Agnieszka : O nadpobudliwości psychoruchowej // Życie Szkoły.- 2005, nr 4, s. 58-60
 3. Baczyńska Ewa, Borowiec – Janczak Beata, Kuchciak Anna : Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s. 10-14
 4. Baranowska Ewa: Uczeń z ADHD - moja recepta na problem // Życie Szkoły. - 2012, nr 11, s. 28-29
 5. Bąbel Przemysław : ADHD , czyli jazda rowerem bez pedałów // Charaktery. - 2008, nr 9, s. 9-18
 6. Biegajczyk Beata : Można pracować z dzieckiem z ADHD // Nowa Szkoła. - 2005, nr 7, s. 45-48
 7. Bobik Bogumiła : Funkcjonowanie uczniów z zespołem ADHD w szkole // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -2010, nr 5, s. 42-47
 8. Borkowska Aneta : Pozycja dziecka nadpobudliwego psychoruchowo w klasie szkolnej // Życie Szkoły. - 1991, nr 8, s. 456-465
 9. Borucka Hanna: Dziecko nadpobudliwe, czy chore na ADHD?.// Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 5-6
 10. Bujna Kinga, Kołacka Martyna: Formowanie tożsamości nastolatków z ADHD // Remedium. - 2014, nr 1, s. 14-16
 11. Choroś Dorota: Dzieci, którym trudno się uczyć (ADHD) // Lider. - 2005, nr 10, s.13-14
 12. Choroś Dorota : Dzieci, którym trudno się uczyć // Nowa Szkoła. - 2005, nr 7, s. 45-48
 13. Chrzanowska Beata, Święcicka Justyna : Oswoić ADHD // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 52-57
 14. Cyrklaff Magdalena : Minimalizowanie problemów w nauce u dzieci z ADHD: propozycje dla wykorzystania w szkole, bibliotece i w domu / Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 3-5
 15. Czapiewska Barbara : Dziecko z zespołem ADHD w otoczeniu edukacyjnym. Cz. 1 // Poradnik Bibliotekarza.- 2006, nr 7/9, s. 37-39
 16. Czapiewska Barbara : Formy pracy z dzieckiem dotkniętym ADHD w praktyce bibliotekarza szkolnego. Cz 2 // Poradnik Bibliotekarza.- 2006, nr 9, s. 37-38
 17. Galleta – Mac Izabela : Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 6, s. 18-22
 18. Garstecka Julia : Nadpobudliwość psychoruchowa // Życie Szkoły. - 2004, nr 7, s. 58-59
 19. Gorczyca Robert: Czym ADHD nie jest? // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 4-6
 20. Glinka Anna Magdalena : Dziecko nadpobudliwe // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s. 12-14
 21. Grzywniak Celestyna : Nadpobudliwość psychoruchowa, a trudności szkolne // Życie Szkoły. - 2000, nr 6, s. 334-338
 22. Hanć Tomasz: Biologiczne podłoże ADHD // Remedium. - 2006, nr 78/, s. 56-57
 23. Hanć Tomasz: Dzieci z ADHD w młodszym wieku szkolnym // Remedium. - 2006, nr 10, s. 28-29
 24. Hanć Tomasz : To nie sprawa złego charakteru // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 58-62
 25. Hawrylewicz Karolina : Niegrzeczny czy chory na ADHD? Problem ADHD w szkole // Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s. 60-61
 26. Hebel Małgorzata : Zespół nadpobudliwości psychoruchowej // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 16-20
 27. Jaskułowska Ewa : Nadpobudliwość psychoruchowa – opis i analiza przypadku // Życie Szkoły. - 2004, nr 1, s. 45-47
 28. Kaczmarska Dagmara, Zamęcka Natalia: ADHD - nie tylko niegrzeczne dziecko // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 6, s. 10-11
 29. Kajka Natalia: Uwarunkowania rozwoju społeczno - emocjonalnego dziecka z ADHD w środowisku szkolnym // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2017, nr 2, s. 11-17
 30. Karzewska Bożena: Dzieci nerwicowe i nadpobudliwe // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 6, s. 11-14
 31. Kozłowska Anna : Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo // Życie Szkoły. - 1993, nr 4, s. 2010-214
 32. Krawiec Wiesława, Szadkowska Anna : Praca z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -2003, nr 2, s. 21-22
 33. Krupińska Marta: Dzieci z ADHD - sprawcy i ofiary przemocy // Niebieska Linia. - 2007, nr 5, s. 27-29
 34. Kubiak Hanna : Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo // Polonistyka. - 2007, nr 9, s. 44-48
 35. Kunert Joanna : Nowe podejścia w wychowaniu dzieci z ADHD // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 3, s. 210 – 215
 36. Leksowska Monika : Indywidualny plan edukacyjny // Edukacja i Dialog. -2005, nr 7, s. 19-23
 37. Lelito Ilona: Nie przegapić Einsteina! // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 3-4
 38. Lelito Iwona: Urodzeni buntownicy w szkole // Wszystko dla Szkoły. - 2006 nr 9 s. 15-16
 39. Miłkowska Monika : Dziecko z zespołem ADHD – dylemat zreformowanej szkoły i rodziców // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 46-48
 40. Nowak Małgorzata: Swawolny Dyzio czy dziecko z ADHD .// Dyrektor Szkoły. - 2005 nr 7-8 s. 25-28
 41. Nowak Renata : Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu // Wychowanie w Przedszkolu. - 1996, nr 5, s. 285-289
 42. Oleksa Karolina: Cała prawda o ADHD. Czym jest to zaburzenie i jak można z nim walczyć? // Życie Szkoły. - 2017, nr 1, s. 20-25
 43. Paszkiewicz Aneta : Funkcjonowanie dzieci z ADHD w szkole // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 32-37
 44. Paszkiewicz Aneta : Oswajanie ADHD // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 3, s. 91-97
 45. Patycka Bożena : Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi // Życie Szkoły. - 2002, nr 7, s. 414 – 419
 46. Pawlak Piotr : Model postępowania terapeutycznego z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo // Edukacja. - 2008, nr 2, s. 96-103
 47. Pecyna Maria Bogumiła : Jak leczyć i wychowywać dziecko ze wzmożoną aktywnością ruchową. Cz. 1 // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 5, s. 282-292
 48. Pecyna Maria Bogumiła : Jak leczyć i wychowywać dziecko ze wzmożoną aktywnością ruchową. Cz. 2 // Szkołą Specjalna. - 1998, nr 1, s. 35-41
 49. Perzyńska Ewa : Zaburzenia koncentracji uwagi // Edukacja i Dialog.- 2002, nr 1, s. 14-18
 50. Połeć Bożena : Jak pracowałam z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo // Życie Szkoły. - 2006, nr 1, s. 35-39
 51. Rytel Bożena : Jak wychować dziecko z ADHD ? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 2, s. 61-62
 52. Sawczuk Ewa : Jak pomóc dziecku nadpobudliwemu ? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 3, s. 166-168
 53. Siemieniuk Halina : Dziecko nadpobudliwe czy z ADHD? // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s. 61-62
 54. Słowikowska Teresa : Moda na ADHD ? // Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 23-25
 55. Smykaj Joanna : Jak rozpoznać ADHD u dziecka ? // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 14-18
 56. Sobczyńska Karolina : Nadpobudliwe Dziecko wyzwaniem dla oświaty i medycyny // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 57-59
 57. Szczęsna Maria : Dziecko nadpobudliwe w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 10, s. 57-58
 58. Szmalec Danuta : Potrzebne są rozwiązania prawne // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s. 9-11
 59. Szmyd – Skórzewska Magdalena : Propozycja Programu pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo, oparta na doświadczeniach amerykańskich pedagogów // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 1, s. 60-66
 60. Szulska - Wyrwa Ewa : Kuba - dziecko nadpobudliwe // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 7, s. 419-421
 61. Turbiarz Iwona: Droga do diagnozy ADHD. Cz. 2 .// Remedium. - 2005, nr 2, s. 18-19
 62. Turbiarz Iwona: Dziecko z zespołem ADHD w szkole // Remedium. - 2005, nr 10, s. 22-23
 63. Turbiarz Iwona: Metody nauczania dzieci z zespołem ADHD // Remedium. - 2006, nr 1, s. 30-31
 64. Turbiarz Iwona: Pozytywne motywowanie jako metoda pracy z dziećmi z zespołem ADHD // Remedium. - 2006, nr 6, s. 10-11
 65. Turbiarz Iwona: Rola specjalistów w diagnozowaniu dzieci z zespołem ADHD.// Remedium. - 2005, nr 4, s. 20-21
 66. Turbiarz Iwona: Sytuacja rodziców dziecka z ADHD // Remedium. - 2004, nr 2, s. 18-19
 67. Werbińska Dorota : Nauczanie języka obcego z zespołem ADHD // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 6, s. 60-64
 68. Wielowiejska – Comi Irena : ADHD – z szacunkiem dla genów // Psychologia w Szkole.- 2010, nr 4, s. 122-131
 69. Wiśniewski Daniel : Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 1, s. 49-51
 70. Wolańczyk Tomasz : Pociągi nie będą czekać... // Nowa Szkoła. - 2003, nr 10, s. 4-8
 71. Wolańczyk Tomasz, Skotnicka Magdalena, Kołakowski Artur : Nadpobudliwość psychoruchowa dzieci // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 30-38
 72. Wójcik Magda: Organizacje działające na rzecz osób z zespołem ADHD // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 60-61
 73. Zbyrad Teresa: Dzieci z ADHD jako problem medyczny i społeczny .// Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 25-32
 74. Zych Anna: Uczeń z ADHD w szkole - porażka czy wyzwanie? // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 54-57

 

 

Wydawnictwa elektroniczne

 1. ADHD - darem czy potępieniem? [DVD] / scen. i reż. Alek Madej. - Kraków : Wydawnictwo WAM - Studio Inigo, [2009] F 964