Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

 w  Ciechanowie

 

 

 

Nikotynizm

 

 

 

Hasła: Palenie tytoniu

           Dym tytoniowy

           Nikotynizm dzieci i młodzieży

           Nałóg

 

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Cekiera Czesław: Tytoń.- Lublin: "Gaudium" : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2005.
 2. Łęcka Dominika: Postawa 3x wśród młodzieży - coś więcej niż abstynencja: studium psychokulturowe.- Kraków : Impuls, 2011.
 3. Palenie tytoniu / oprac. Joanna Mazur, Barbara Woynarowska, Anna Kowalewska ; Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania. Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : ["Drukpol"], 2000.
 4. Słowik-Gabryelska Anna: Patologie społeczne: alkoholizm, narkomania, nikotynizm: opracowanie dla studentów studiów zawodowych kierunek zdrowie publiczne.- Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006.

 

Artykuły z książek

 1. Augustynek Andrzej: Nikotynizm // W: Augustynek Andrzej: Jak walczyć z uzależnieniami?. - Warszawa: Difin, 2011. –S. 59-62.
 2. Cekiera Czesław: Psychologiczno – kliniczne i etyczno –moralne aspekty uzależnienia od tytoniu // W: Pierzchała Kazimierz, Cekiera Czesław: Człowiek a patologie społeczne. - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009. –S. 346-382.
 3. Cungi Charly: Nikotyna // W:Cingi Charly: Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2007. –S. 014-212.
 4. Starek Andrzej: Nikotynizm – skutki zdrowotne // W: Czym się dzisiaj trujemy? / [przedm. Jan Markiewicz] ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Wrocław ; Kraków [etc.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.- S. 9-34.
 5. Stepulak Marian Zdzisław: Dylematy moralno-zawodowe w pracy z osobami uzależnionymi od nikotyny // W: Stepulak Marian Zdzisław: Uzależnieni i bezrobotni : etyczno-zawodowy wymiar pracy socjalnej i terapeutycznej z osobami uzależnionymi i bezrobotnymi.- Siedlce : Wydawnictwo Diecezji Siedleckiej "Unitas", 2015. – S. 77-88.

 

Artykuły z czasopism

 1. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka- Giluń // Remedium.- 2008, nr 3, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. 16-17.
 2. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka- Giluń // Remedium.- 2008, nr 4, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. 16-17.
 3. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka- Giluń // Remedium.- 2008, nr 5, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. 16-17.
 4. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka- Giluń // Remedium.- 2008, nr 6, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. 16-17.
 5. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka- Giluń // Remedium.- 2008, nr 7-8, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. 32-35.
 6. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka- Giluń // Remedium.- 2008, nr 9, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. 16-17.
 7. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka- Giluń // Remedium.- 2008, nr 10, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. 16-17.
 8. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka- Giluń // Remedium.- 2008, nr 11, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. 16-17.
 9. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka- Giluń // Remedium.- 2008, nr 12, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. 16-17.
 10. Bożko – Lewczuk Halina: O szkodliwości palenia papierosów // Biologia w Szkole. - 2001, nr 3, s. 168-170.
 11. Budzińska Monika: Rachunek sumienia dla matek palących // Lider.- 2010, nr 7/8, s. 29-30.
 12. Frankiewicz-Duda Zofia: Palenie jest ,,uleczalne’’ // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2006, nr 1, s. 32-34.
 13. Gryniuk Urszula: Wpływ palenia papierosów na zdrowie // Biologia w Szkole.- 2003, nr 2, s. 101-104.
 14. Jakubczyk Kamila: Papieros? Nie, Dziękuję! Nikotynizm w życiu nastolatka // Biblioteka w Szkole.- 2016, nr 3, s. 28-29.
 15. Krzelowska Magdalena: Przyczyny palenia papierosów przez młodzież szkoły ponadgimnazjalnej – raport badań // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2015, nr 5, s. 20-31.
 16. Maliszewski Norbert: Koń trojański na palaczy // Charaktery.- 2005, nr 8, s. 27-28.
 17. Marcinkowski Jerzy T. i in.: Odpowiedzialni rodzice // Wychowawca.- 2009, nr 10, s. 20-21.
 18. Moszczyński Paulin: Choroby tytoniowozależne // Lider.- 2003, nr 1, s. 3-7.
 19. Nowakowski Andrzej: Nikotynizm // Lider.- 2005, nr 3, s. 9-10.
 20. Rzepska Ewa: Akcja antynikotynowa - ,,Nie pal, nie pal papierosów…’’ // Wszystko dla Szkoły.- 2006, nr 2, s. 18-19.
 21. Skwarko Małgorzata: Nie pal przy mnie!(scenariusz zajęć świetlicowych w ramach wychowania zdrowotnego) // Wszystko dla Szkoły.- 2007, nr 6, s. 5-7.
 22. Wilczyńska Bronisława: Profilaktyka antynikotynowa // Wychowanie w Przedszkolu.- 2001, nr 3, s. 164-165.
 23. Życińska Jolanta: Cień wielkiego nałogu // Charaktery.- 2006, nr 9, s. 66-68.