Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno  - Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

Zooterapia (animaloterapia)

 

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Bojarczuk Jagoda: Hipoterapia : wskazania, metody, ćwiczenia.- Warszawa : Wydawnictwo SBM, 2018.
 2. Czy zwierzęta potrafią leczyć? : terapie z udziałem zwierząt wspomagające rehabilitację osób niepełnosprawnych / [red. prowadzący Nina Bekasiewicz]. - Warszawa : Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Przyjaciel, 2008.
 3. Franczyk Anna : Animaloterapia : program Przedszkolnego Klubu Animals ,,Cztary łapy’’. – Kraków : Oficyna Wydawnicza  ,, Impuls’’, 2007.
 4. Franczyk Anna: Baw się poprzez animaloterapię : przykłady gotowych sytuacji edukacyjnych z udziałem zwierząt : (z doświadczeń zaczerpniętych podczas pracy terapeutycznej prowadzonej we współpracy z Fundacją Ama Canem).- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.
 5. Kokocińska Agata Maria: Zooterapia z elementami etologii.- Kraków: Impuls, 2016.
 6. Kulisiewicz Beata : Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu nauki czytania. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009.
 7. Kulisiewicz Beata : Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007.
 8. Mocek-Kmieć Anna: Zabawy na 4 łapki: program zajęć kynoterapeutycznych rozwijający funkcje poznawcze i percepcyjno-motoryczne.- Gdańsk: Harmonia, 2017.
 9. Muller Anja Carmen i Lehari, Gabriele: Pies do pracy w dogoterapii. -Warszawa : Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2017.
 10. Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie : praca zbiorowa / pod red. Anny Strumińskiej. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2003.
 11. Rybicka Dorota: Felinoterapia w teorii i praktyce. -Brzezia Łąka : Wydawnictwo Poligraf, cop.2017.
 12. Sipowicz Kasper i in.: Dogoterapia : terapia z udziałem psa: podstawy kynopedagogiki.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.
 13. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej: teoria i praktyka / nauk. Barbara Jankowiak.- Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013.
 14. Terapia i edukacja z psem / pod redakcją Agnieszki Potockiej.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.

 

 

Artykuły z książek

 1. Gąsiorowska Barbara : Hipoterapia dla osób z zespołem Downa // W : Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek .- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008. – S. - 321-337.
 2. Kurzeja Anna : Udział zwierząt w szeroko pojętej rewalidacji osób niepełnosprawnych // W : Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Kucypera i Adama Stankowskiego . - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2008. – S. 181-188.
 3. Otto Justyna : Dogoterapia w terapii autyzmu // W : Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2005. – S. 181 – 194.
 4. Przewłoka Karolina : Wykorzystanie hipoterapii w terapii dzieci z autyzmem // W : Wybrane formy terapii i rehabilitacjii osób z autyzmem / pod red. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz.- Kraków: Oficyna Wydawnicza ,,Impuls''. -S. 195-205.

 

Artykuły z czasopism

 1. Bartkiewicz Wioletta : Lessie – lecz! // Charaktery. – 2009, nr 3, s. 92-95.
 2. Chojnacja Kaja: Dogoterapia // Remedium.- 2015, nr 4, s. 24-25.
 3. Cypress Agnieszka: Dogoterapia jako metoda wspierająca terapię dziecka z głęgoką niepełnosprawnością intelektualną // Szkoła Specjalna.- 2015, nr 3, s. 219-222.
 4. Czownicka Ewa, Mokrzyszczak Monika : Pomoce wspierające rozwój poznawczy dzieci upośledzonych umysłowo, stosowanie podczas zajęć hipoterapii // Szkoła Specjalna. – 1997, nr 5, s. 298-302.
 5. Florkiewicz Anna : Koń - zwierzę o cudownych właściwościach // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 5, s. 68-70.
 6. Gąsiorowska Barbara : O hipoterapii // Wychowanie w Przedszkolu. – 1997, nr 1, s. 49-52.
 7. Gąsiorowska Barbara , Celińska Renata : Hipoterapia jako jedna z form zajęć rozwijających psychoruchowo dzieci umysłowo upośledzone // Szkoła Specjalna. – 1996, nr 2, s. 105-110.
 8. Lukasek Aleksandra: Delfinoterapia - terapia wspomagana obecnością delfina - na przykładzie Delfinarium "Oskar" w Truskawcu // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2019, nr 6, s. 3-13.
 9. Machoś – Nikodem Marzena : Nauka z pomocą psa // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 8, s. 50-53.
 10. Maciejewski Gabriel : Chore dzieci mówią ,,hau’’ // Charaktery. -2006, nr 10, s. 68-70.
 11. Nawarecka Magdalena : Dogoterapia - teraia z udziałem psa // Remedium.- 2011, nr 3, s. 24-25.
 12. Sowa Katarzyna : Zajęcia edukacyjne z udziałem zwierząt // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 5, s. 10-11.
 13. Stefaniak Monika, Śleboda Renata : Na koniu do sprawności - zdrowotne walory hipoterapii // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne- 2008, nr 7, s. 13-16.
 14. Szabert Aleksandra : Koń – jako terapeuta i przyjaciel // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2012, nr 11, s. 26-31.
 15. Vogt -Kostecka Maja: Rola zwierząt w socjoterapii // - 2017, nr 3, s. 8-10.
 16. Zając Izabela i 2 in. : Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, - 2002, nr 11, s. 8-10.
 17. Zajkowska Agnieszka : Dogoterapia - atrakcyjne zajęcia // Wychowanie w Przedszkolu.- 2014, nr 6, s. 12-17.
 18. Zajkowska Agnieszka : Dogoterapia - atrakcyjne zajęcia . Cz. 2 // Wychowanie w Przedszkolu.- 2014, nr 7, s. 43-46.