Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno –Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w   Ciechanowie

 

Zaburzenia mowy

 

 

HASŁA : MOWA – ZABURZENIA

               JĄKANIE

               SEPLENIENIE

               MUTYZM

               DYSLALIA

 

 

Wydawnictwa zawarte

 1. Antos Danuta : Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978  
 2. Balejko Antoni : Jak pokonać seplenienie : uczymy sie wymawiać głoski z-ż (rz) dz-dż : dyslalia - dysleksja. - Białystok : [Wydaw. Logopedyczne], 2002
 3. Biomedyczne podstawy logopedii / red. nauk. Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska - Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014
 4. Błachnio Krystyna : Vademecum logopedyczne : dla studentów pedagogiki ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003
 5. Bystrzanowska Maria: Mutyzm wybiórczy: poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów.- Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017
 6. Chęciek Mieczysław : Jąkanie: diagnoza - terapia - program. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007  
 7. Chęciek Mieczysław, Bijak Elżbieta, Kamińska Dorota: Jąkanie: skuteczne techniki płynnego mówienia: TPM i TDSM w Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się. Cz. 1.- Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2014
 8. Chęciek Mieczysław, Bijak Elżbieta, Kamińska Dorota: Jąkanie : skuteczne techniki płynnego mówienia : TPM i TDSM w Zmodyfikowanym Programie Psychofizjologicznej Terapii Jąkających się. Cz. 2. - Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia, 2014
 9. Chmielewska Elżbieta : Zabawy logopedyczne i nie tylko : poradnik dla nauczycieli i rodziców.- Kielce : ,,Mac’’, 2001
 10. Cieszyńska Jagoda : Diagnoza i terapia zaburzeń afatycznych. Cz. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne, cop. 2009
 11. Dell Carl W. : Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym : podręcznik dla logopedów. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
 12. Demel Genowefa : Wady wymowy : profilaktyka i korekcja . - Warszawa : Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1979
 13. Demelowa Genowefa : Elementy logopedii.- Warszawa : Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, 1980
 14. Diagnoza i terapia osób z afazją : holistyczne podejście do chorego : dla studentów medycyny, logopedii, pedagogiki, psychologii i rodzin osób z afazją / pod red. Antoniego Balejko. - Białystok : Wydaw. Logopedyczne, 1998  
 15. Diagnoza i terapia zaburzeń mowy / pod red. Tadeusza Gałkowskiego, Zbigniewa Tarkowskiego, Tomasza Zaleskiego. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1993
 16. Góral-Półrola Jolanta: Jąkanie : analiza procesu komunikacji słownej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016
 17. Grzelak Małgorzata : Pomocnik logopedyczny : dla rodziców i dzieci w wieku przedszkolnym utrwalających prawidłową wymowę głoski s. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010
 18. Gunia Grażyna : Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy : wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006
 19. Holistyczne aspekty logopedycznej terapii jąkających się / pod red. Elżbieta M.Minczakiewicz. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005
 20. Jauer-Niworowska Olga : Dyzartria nabyta : diagnoza logopedyczna i terapia dla dorosłych : materiały dydaktyczne dla studentów logopedii. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2009
 21. Jeżewska-Krasnodębska, Ewa: Przyczyny zaburzeń artykulacji zlokalizowane w układzie obwodowym. -Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015
 22. Johnson Maggie , Wintgens Alison: Mutyzm wybiórczy : kompendium wiedzy // Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018
 23. Kamińska Dorota : Wspomaganie płynności mowy dziecka - profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego : program logopedyczny. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007
 24. Kelman Elaine, Whyte Alison: Zrozumieć jąkanie : poradnik dla rodziców, nauczycieli i terapeutów // Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne, 2018
 25. Kostecka Wanda : Giełkot : studium przypadku. - Lublin : Agencja Wydawniczo-Handlowa Antoni Dudek, 2006  
 26. Kozłowska Iweta: Mówię płynnie : ćwiczenia do terapii jąkania. -Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017
 27. Kozłowska Kinga : Wady wymowy możemy usunąć : (poradnik logopedyczny). - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne ZNP, 1998  
 28. Leonard Laurence B. : SLI - Specyficzne zaburzenie rozwoju językowego. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006
 29. Lichota Edyta Joanna : Profilaktyka jąkania i niepłynności mówienia. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2008
 30. Logopedia : pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 1999
 31. Logopedia : teoria i praktyka / pod red. Małgorzaty Młynarskiej i Tomasza Smereki ; Podyplomowe Studium Logopedyczne Uniwersytetu Wrocławskiego. - Wrocław : Agencja Wydawnicza a linea, 2005
 32. Lubina Monika: Ćwiczenia dla jąkających się i nie tylko.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016
 33. Ołdakowska-Żyłka Barbara, Grąbczewska-Różycka Katarzyna: Mutyzm wybiórczy : strategie pomocy dziecku i rodzinie. - Warszawa: Difin, 2017
 34. Patzlaff Rainer : Zastygłe spojrzenie : fizjologiczne skutki patrzenia na ekran a rozwój dziecka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008
 35. Podstawy neurologopedii : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego, Elżbiety Szeląg i Grażyny Jastrzębowskiej. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2005
 36. Rodak Hanna : Terapia dziecka z wadą wymowy. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1994
 37. Skorek Ewa Małgorzata : Oblicza wad wymowy.- Warszawa : ,,Żak’’, 2001
 38. Skorek Ewa Małgorzata : Reranie : profilaktyka, diagnoza, korekcja. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008
 39. Skorek Ewa Małgorzata : Z logopedią na ty : podręczny słownik logopedyczny. - Kraków : "Impuls", 2005
 40. Słodownik – Rycaj Ewa : O mowie dziecka czyli Jak zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości w jej rozwoju. - Warszawa : Wydaw. Akademickie "Żak", 2000
 41. Spałek Ewa : Jak pomóc dziecku z wadą wymowy. - Kraków : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1994
 42. Stecko Elżbieta : Zaburzenia mowy u dzieci : wczesne rozpoznawanie i postępowanie logopedyczne. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2002
 43. Styczek Irena : Logopedia. - Warszawa : Państw. Wydaw. Naukowe, 1980
 44. Szerszeńska Anna: Jąkanie to nie wyrok: poradnik dla rodziców dzieci jąkających się. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015
 45. Tarkowski Zbigniew : Jąkanie . – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001
 46. Tarkowski Zbigniew : Jąkanie wczesnodziecięce. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992
 47. Weichert-Figurska Danuta: Nie seplenię : program terapii sygmatyzmu // Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015
 48. Wianecka Elżbieta : Manualne Torowanie Głosek (MTG). - Kraków : Arson, 2008
 49. Wrzesińska Maria : Chcę poprawnie wymawiać : ćwiczenia logopedyczne. 10. Cz. 2, R. - Poznań : "Abedik", 1999
 50. Zaburzenia płynności mowy / redakcja naukowa Katarzyna Węsierska; przy współpracy Katarzyny Gaweł.- Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018
 51. Zaburzenia mowy / pod red. Stanisława Grabiasa. - Lublin : Wydaw. UMCS-Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002
 52. Zaleski Tomasz : Opóźnienia w rozwoju mowy. - Warszawa : Wydaw. Lekarskie PZWL, cop. 2002
 53. Życie z zacięciem: integralny przewodnik po jąkaniu / redakcja Lucyna Jankowska-Szafarska, Beata Suligowska, Roman Kara, Kamil Kupiec.- Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne, 2017

Artykuły z czasopism

 1. Biała Monika :Uczeń ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego (SLI) // Szkoła Specjalna. – 2015, nr 1, s. 61-69
 2. Błachnio Agata : Dziecko jąkające się w klasie // Psychologia w Szkole.- 2011, nr 1, s. 136-141
 3. Boksa Beata : Problemy adaptacyjne dzieci z zaburzeniami mowy // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2007, nr 8, s. 41-45
 4. Chęcik Mieczysław : Cała prawda o jąkaniu // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 3, s. 127-140
 5. Czapla Joanna : Seplenienie się nie zmieni, gdy terapii nie docenisz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 3, s. 56-60
 6. Czapla Joanna: Sygmatyzm, czyli seplenienie u dzieci w wieku przedszkolnym // Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 10, s. 60-63
 7. Czapla Joanna: Wstępna diagnoza i zabawy logopedyczne w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu.- 2017, nr 7,s. 52-56
 8. Doniec Jadwiga : Dlaczego dziecko źle mówi // Życie Szkoły.- 2004, nr 10, s. 31-33
 9. Doniec Jadwiga : Nieprawidłowości mowy // Życie Szkoły.- 2005, nr 1, s. 36-38
 10. Emulita – Rozya Danuta : Projekt ,,Badania mowy’’ Ireny Styczek jako pierwowzór logopedycznego postępowania diagnostycznego // Szkoła Specjalna. – 2002, nr 3, s. 142-154
 11. Feder Aldona : Praca nauczyciela logopedy z dzieckiem z wadą wymowy // Życie Szkoły.- 2000, nr 6, s. 329-333
 12. Frankiewicz Sabina : O rehabilitacji logopedycznej w szkole życia // Szkoła Specjalna. – 1994, nr 5, s. 298-301
 13. Górzyńska Anastazja : Nieprawidłowości rozwoju mowy. Powstawanie i profilaktyka// Życie Szkoły. -2002, nr 1, s. 22-26
 14. Grala Magdalena : Analiza zaburzeń mowy – seplenienie // Szkoła Specjalna. -1995, nr 1, s. 45-47
 15. Grzywniak Celestyna : Jąkanie jako jedna z podstawowych wad wymowy // Życie Szkoły. -2000, nr 9, s. 539-542
 16. Karkowska Hanna : Problemy logopedyczne na progu szkoły // Życie Szkoły. -1999, nr 3, s. 226-227
 17. Kierska Mirosława : Pomagajmy dzieciom z zaburzeniami mowy // Życie Szkoły. – 2002, nr 3, s. 164-167
 18. Kozłowska Kinga : Profilaktyka i doradztwo logopedyczne //Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 1997, nr 8, s. 27-30
 19. Kubala - Kulpińska Aleksandra : Przerwać ciszę – mutyzm // Życie Szkoły. -2015, nr 2, s. 18-21
 20. Kulas Danuta : Następstwa zaburzeń mowy // Życie Szkoły.- 1991, nr 10, s. 594-597
 21. Kulczycka – Wiśniewska Anna : Czy jąkanie to choroba // Remedium. – 2014, nr 9, s. 10-11
 22. Kuszak Kinga : Dyslalia czy opóźniony rozwój mowy – o trudnościach w określaniu i klasyfikowaniu zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym // Szkoła Specjalna.- 2007, nr 3, s. 206-213
 23. Mazurek Beata : Logopedia w szkole – cele i zadania pracy // Życie Szkoły. – 1999, nr 8, s. 574
 24. Meslin Anna : Trudna mowa // Psychologia w Szkole.- 2015, nr 1, . 93-97
 25. Najdenowa Wiktoria : Nieszczęsny los jąkały // Edukacja i Dialog.- 2007, nr 5, s. 59-63
 26. Okrasińska Agnieszka : Męka mówienia // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 4, s. 90-94
 27. Oszwa Urszula : Jąkanie // Remedium.- 2003, nr 5, s. 10-11
 28. Opler- Kłusek Grażyna : Zajęcia logopedyczne // Życie Szkoły. – 2002, nr 1, s. 28-33
 29. Pałucka Ewa : Funkcjonowanie społeczne uczniów z zaburzeniami mowy // Nauczanie Początkowe.- 2001/2002, nr 1, s. 75-81
 30. Pikiewicz Jerzy : Terapia logopedyczna w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. -1996, nr 1, s. 52-55
 31. Prajsner Mira : Specyficzne zaburzenia językowe (SLI) // Remedium.- 2010, nr 10, s. 1-3
 32. Przygodzka - Musiał Grażyna : Dzieci z wadami wymowy // Edukacja i Dialog.- 1994, nr 10, s. 11-14
 33. Solecka – Głodek Justyna : Dziecko jąkające się w szkole // Remedium.- 2004, nr 10, s. 10-11
 34. Szyszka Renata : Zaburzenia mowy przyczyną trudności // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2001, nr 10, s. 29-30
 35. Tomczyk Joanna : Profilaktyka i terapia jąkania // Życie Szkoły. – 2004, nr 6, s. 9-14
 36. Tomczyk – Jadach Małgorzata : Dziecko z mutyzmem wybiórczym na lekcjach języka obcego // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 111-114
 37. Woźniak – Wróblewska Małgorzata : Profilaktyka wad wymowy // Wychowanie w Przedszkolu.- 2007, nr 11, s. 40-42
 38. Zaskalska Beata : Mutyzm wybiorczy : charakterystyka przyczyn i objawów // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 1, s. 6-8