Smaller Default Larger

Dział Informacyjno - Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

Świetlica szkolna

                                                                          za lata 1998-2009

 

Hasła : Praca pozalekcyjna

           Świetlice szkolne

 

Wydawnictwa zwarte

 

M 37.018.3 - wszystkie pozycje książkowe

 

1. Bartosiewicz Barbara : Alfabet świetlicowy : scenariusze zajęć świetlicowych.

Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006

2. Chylińska Małgorzata : Jak prowadzić świetlicę szkolną : poradnik. Warszawa : Wyd.

Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 2001

3. Gajewska Grażyna, Bazydło – Stodolna Karolina : Teoretyczno -metodyczne podstawy pracy opiekuńczo – wychowawczej w świetlicy : scenariusze zajęć wychowawczych. Zielona Góra : PEKW Gaja, 2005

4. Kamysz -Figa Dorota, Kmita Danuta : Bajki naszego dzieciństwa : program zajęć

świetlicowych. Kraków : Impuls, 2007

5. Niektóre obszary pracy opiekuńczo – wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz

środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. Kraków : Impuls, 2007   M 37.01/.08

6. Maciołek Beata : Liście wielkiego drzewa życia : program wychowawczy świetlic.

Rzeszów : Wyd. Oświatowe Fosze, 2007

7. Maciołek Beata : Liście wielkiego drzewa życia : przewodnik metodyczny do programu wychowawczego świetlic. Rzeszów : Wyd. Oświatowe Fosze, 2007

8. Sieczczyńska Danuta : Praca w świetlicy z elementami socjoterapii dla uczniów szkoły podstawowej : (program, plan zajęć, przykłady zajęć). Płock : Wyd. Korepetytor, 2005

9. Świetlica szkolna szansą do wykorzystania / pod red. Marii Pietkiewicz. Warszawa :

Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1988

10. Świetlicowe zajęcia. T. 1, Wiersze, inscenizacje, zabawy... / red. Barbara Bleja-Sosna. Toruń : Wyd. BEA, 2005

11. Świetlicowe zajęcia. T. 2, Wiersze, wierszyki, trudniki... . Toruń : Wyd. BEA, 2005

12. Wawrzykowska – Wierciochowa Dionizja : Świetlice dla uczniów. Warszawa :

Państwowe Zakłady Wyd. Szkolnych, 1963

13. Wiech Anna, Zdzisław Wiech : Poradnik dla wychowawców świetlic szkolnych. Warszawa :  Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971

 

Artykuły

 

1. Barczak Wioletta : Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej // Życie Szkoły. -

2002, nr 4 s. 202-206

2. Bartosik Marzena, Piaskowska Katarzyna : Wyprawa do krainy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości (scenariusz zajęć świetlicowych) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 1, 15-18

3. Brzozowiec Barbara : W świetlicy integracyjnej // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2004, nr 4 s. 52-53

4. Bułaś Lidia : Współpraca wychowawcy świetlicy szkolnej z rodzicami wychowanków // Świetlica w Szkole. - 2008, nr 3 s. 22-24

5. Dąbrowska Małgorzata : Świetlica terapeutyczna Caritas // Problemy Opiekuńczo

Wychowawcze. - 2001, nr 9 s. 20-23

6. Dębiec P. : Czy świetlica może zapobiega niepowodzeniom szkolnym ? // Życie Szkoły. - 2009, nr 11, s. 8-11

7. Frączek Zofia : Świetlica szkolna jako placówka opiekuńczo – wychowawcza // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2008, nr 3 s. 48-51

8. Gębczyńska Katarzyna : Autorefleksja i autoanaliza pracy w świetlicy // Świetlica w

Szkole. - 2008, nr 4 s. 22

9. Godyla Beata : Profilaktyczne znaczenie świetlicy szkolnej // Świetlica w Szkole. - 2008, nr 4 s. 25-26

10. Jabłońska Bożena : Nasza świetlica – propozycje programowe // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 6, s. 32-39

11. Jarosz Izabela : Działalność szkolnej świetlicy terapeutycznej // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1998, nr 9 s. 28-30

12. Kamińska Grażyna : Terapeutyczna i profilaktyczna działalność świetlicy // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2002, nr 4 s. 39- 44

13. Kasprzak Emilia, Ksiądzyna Jolanta : Zajęcia świetlicy profilaktyczno- wychowawczej // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2003, nr 3 s. 47-48

14. Kmita Danuta : Świetlica szkolna nadal szansą do wykorzystania // Problemy

Opiekuńczo Wychowawcze. - 2003, nr 10 s. 41- 45

15. Kmita Danuta : Świetlica szkolna w opinii rodziców, uczniów i nauczycieli // Świetlica w Szkole. - 2008, nr 1 s. 7-9

16. Kowalewska Ewa : W szkolnej świetlicy środowiskowej // Problemy Opiekuńczo

Wychowawczej. - 2000, nr 7 s. 37-39

17. Krakowiecka Anna : Pedagogika zabawy w świetlicy szkolnej // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2003, nr 3 s. 45- 46

18. Kubik Beata : Zajęcia plastyczne w świetlicy // Życie Szkoły. - 2001, nr 8 s. 501-504

19. Kukla Ewelina : Baza i wyposażenie w świetlicy szkolnej // Świetlica w Szkole. - 2008, nr 1 s. 11

20. Kuszak Małgorzata : Jak usprawnić funkcjonowanie świetlicy szkolnej? // Problemy

Opiekuńczo Wychowawcze. - 2003, nr 3 s. 44- 45

21. Makuch Anna : W świetlicy szkolnej // Życie Szkoły. - 2005, nr 7 s. 20-22

22. Nowakiewicz Teresa : Świetlica w szkole ponadpodstawowej // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2002, nr 4 s. 44-45

23. Nowicka – Gogolak D. : Z życia świetlicy szkolnej... // Życie Szkoły. - 2009, nr 11, s. 18-21

24. Odalska Elżbieta : Świetlica w gimnazjum // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2005, nr 4 s. 42- 44

25. Palus Katarzyna : Dzieci ze świetlicy // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7 s. 54-57

26. Pulikowska Renata : Dzień Ciszy w świetlicy : zajęcia profilaktyczne // Świetlica w

Szkole. - 2008, nr 3 s. 14

27. Pulikowska Renata : Świetlica nie może być tylko przechowalnią // Świetlica w Szkole. - 2009, nr 1 s. 11-13

28.Pulikowska Renata : Wolontariat w świetlicy szkolnej // Świetlica w Szkole. - 2008,

nr 1 s. 12-13

29. Pułkownik Alicja : Nowe pomysły w pracy z dziećmi w świetlicy szkolnej // Życie Szkoły. - 2001, nr 2 s. 111-112

30. Rakowiecka Anna : Pedagogika zabawy w świetlicy szkolnej // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2003, nr 3 s. 45- 47

31. Rudnik Jacek : Zastępstwa w świetlicy // Świetlica w Szkole. - 2008, nr 3 s. 2

32. Ryszczyk Wioletta : Metody pracy w świetlicy szkolnej // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2003, nr 9 s. 48-50

33. Safuta Beata : Świetlice szkolne- przechowalnie dzieci czy pozalekcyjne formy wspomagania ich rozwoju // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 6 s. 34-35

34. Sienkiewicz-K arczmarzyk Małgorzata : Zajęcia plastyczne w świetlicy // Życie Szkoły. - 2004, nr 9 s. 589-591

35.Sklorz Bernarda : Edukacja prozdrowotna w świetlicy // Życie Szkoły. - 2002, nr 5

s. 290-291

36. Skwarko Małgorzata : Zabawy z gazetą (scenariusz zajęć świetlicowych dla klas I-III szkoły podstawowej) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 5 s. 14

37.Trawczyńska Jolanta : Origami w świetlicy i nie tylko... // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2003, nr 4 s. 33-34

38. Wiśniewska- Zosiuk Ewa : Jak pracuję w świetlicy szkolnej // Nowa Szkoła. - 2007,

nr 6 s. 29-31

39. Wolniewicz Hanna : Moja babcia i mój dziadek (scenariusz zajęć świetlicowych)//

Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 1 s. 5-6

40. Wolniewicz Hanna : Na jesiennym straganie (scenariusz zajęć świetlicowych) //

Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 1 s. 12

41. Zając- Zielińska Anna : Programy komputerowe wzbogacają zajęcia w świetlicy //

Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2001, nr 6 s. 40- 41

42. Zajdel Krzysztof : Świetlica sojusznikiem szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 7-8

s. 38- 40

43. Zajdel Krzysztof : Wstydliwy temat świetlic // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7 s. 57- 59

44. Zaremba Bernarda : Zabawy w świetlicy // Życie szkoły. - 2005, nr 10 s. 36- 44