Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno –Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w  Ciechanowie

 

 

SEKTY

 

Hasła: Sekty i ruchy religijne

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Bukalski Sławomir: Podatność młodzieży na oddziaływanie grup kultowych.- Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2006.
 2. Doktór Tadeusz: Nowe ruchy religijne i parareligijne w Polsce: mały słownik.- Warszawa : "Verbinum", 1999.
 3. Ferdek Bogdan: Sekty i nowe ruchy religijne. Wrocław: Atla 2, 1998.
 4. Gajewski Mariusz: Sekty - religijny supermarket: krótki poradnik psychologiczny. - Kraków: Rubikon, 2000.
 5. Kontrowersyjne grupy kultowe i sekty: analiza psychologiczna i prawna / pod red. Mariusza Gajewskiego.- Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum": Wydawnictwo WAM, 2011.
 6. Luca Nathalie: Sekty. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX, 2005.
 7. Mather George A., Nichols Larry A.: Słownik sekt, nowych ruchów religijnych i okultyzmu. Warszawa: Vocatio, 2006.
 8. Mudrak Elżbieta: Fenomen sekt: diagnoza stanu wiedzy studentów z regionu warmińsko- mazurskiego na temat sekt i stosowanych przez nie technik manipulacji. Kraków : Impuls, 2007.
 9. Paleczny Tadeusz: Sekty: w poszukiwaniu utraconego raju. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „ Uniwersitas”,
 10. Prokop John: Uwaga rodzice! - sekty. Warszawa: Wydawnictwo Interspar: MA-GRO, 1999.
 11. Sikorski Dariusz, Bukalski Sławomir: Sekty: destrukcyjne grupy kulturowe. Lublin: Gaudium, 2004.
 12. Terroryzm w sektach / pod red. Grzegorza Felsa. Ruda Śląska, Tychy: Maternus Media, 2004.
 13. Współczesne dylematy pedagogiczne: media w społeczeństwie informacyjnym: sekty i nowe ruchy religijne / pod red. Ilony Fajfer-Kruczek, Łukasza Tomczyka.- Cieszyn: Koło Naukowe Pedagogów. Uniwersytet Ślaski, 2009.
 14. Zwoliński Andrzej: Sekty w internecie. Kraków : Wydawnictwo Salwator, 2009.      

 

Artykuły z książek

 1. Bożejewicz Wiesław: Sekty – zagrożenia etyczno – moralne // W: Patologie społeczne / pod red. Mariusza Jędrzejko. - Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2006. –S. 41-82.
 2. Grzywa Jacek: Struktura grupy wyznaniowej oraz relacje interpersonalne w ruchach protestu religijnego na przykładzie Związku Wyznaniowego Świadków Jechowy w Polsce // W: Współczesne dylematy pedagogiczne : media w społeczeństwie informacyjnym: sekty i nowe ruchy religijne / pod red. Ilony Fajfer-Kruczek, Łukasza Tomczyka. - Cieszyn : Koło Naukowe Pedagogów. Uniwersytet Ślaski , 2009.- S. 87-102.
 3. Mudrak Elżbieta: Sekty - patologia jednostki, patologia grupy?: Próba zarysowania problemu //W: Zagrożone człowieczeństwo. T. 2, Obszary zagrożeń człowieka w realiach współczesności / pod red. nauk. Ewy Kantowicz i Grażyny Orzechowskiej.- Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012.-S. 153-172.
 4. Ruman Natalia: Rozpowszechnianie się sekt refleksje filozoficzno – teologiczne // W: Współczesne dylematy pedagogiczne : media w społeczeństwie informacyjnym : sekty i nowe ruchy religijne / pod red. Ilony Fajfer-Kruczek, Łukasza Tomczyka. - Cieszyn: Koło Naukowe Pedagogów. Uniwersytet Ślaski , 2009.- S 103-111.
 5. Wojtkowiak Monika: Sekta jako środowisko zagrożenia - postulaty i działania w zakresie profilaktyki // W: Resocjalizacja: zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej.- Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009.-S. 357-366.
 6. Wołpiuk Andrzej: Przyczyny i motywy przynależności do sekt i nowych ruchów religijnych // W: Współczesne dylematy pedagogiczne : media w społeczeństwie informacyjnym : sekty i nowe ruchy religijne / pod red. Ilony Fajfer-Kruczek, Łukasza Tomczyka. - Cieszyn: Koło Naukowe Pedagogów. Uniwersytet Ślaski , 2009. –S. 69-85.

Artykuły z czasopism

 1. Bąk- Buczak  Ewa : Sekta – zagrożenie dla młodych // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 67-72.
 2. Bąk- Buczak Ewa : Sekta – zagrożenie dla młodych // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 47-52.
 3. Bilska Ewa : Poczytajmy o sektach // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 5, s. 45-49.
 4. Bujak Krzysztof : Sekty w szkole? // Problemy Narkomanii. - 2005, nr 4, s. 73-76.
 5. Chmielewska Jadwiga : Praca biblioteczna z uczniem trudnym : opis i analiza przypadku : rozpoznanie i rozwiązywanie problemu wychowawczego // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 3, s. 16-17.
 6. Doktór Tadeusz : Nowe ruchy religijne w Polsce // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1996, nr 8, s. 7-13.
 7. Franc Tomasz : Sekty – zagrożenie nie tylko dla młodzieży // Nowa Szkoła. - 2002, nr 6, s. 44-49.
 8. Gara Jarosław : Sekta – jej istota, przejawy i metody działania // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 2, s. 39-41.
 9. Jakubowski Bartosz : Niebezpieczne wpływy sekt na funkcjonowanie rodziny // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 2, s. 42-45.
 10. Kapis Michał : Jak obronić młodzież przed sektami? // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 6, s. 62-66.
 11. Kozak Ewa : W sieci sekt // Remedium. - 2004, nr 7/8, s. 39-41.
 12. Kunowska Kinga : Powrót do przeszłości // Charaktery. - 2006, nr 2, s. 25-27.
 13. Majewska Anna : Zagrożenia współczesnej młodzieży // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 5, s. 35-40.
 14. Mysior Radosław: Sekty - niebezpieczna droga - złudne marzenia // Nowa Szkoła. - 2016, nr 6, s. 14-27.
 15. Rojek Barbara : W pułapce sekty // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 83-89.
 16. Rubaj Marta : Sekty : wybrane mechanizmy psychomanipulacji // Nowa Szkoła. - 2002, nr 2, s. 47-52.
 17. Szczepaniak Anna : Sekty w oczach młodzieży // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 9, s. 48-52.
 18. Witkowski Tomasz : Pranie mózgu // Niebieska Linia. - 2004, nr 5, s. 28-38.
 19. Wnęk Joanna : Co nauczyciele wiedzą o sektach? // Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 34-38.
 20. Wnęk Joanna : Socjotechniki i psychomanipulacje sekt // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 66-70.
 21. Wójcik Magda : O sektach raz jeszcze // Remedium. - 2007, nr 9, s. 20.