Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

 

 

Przemoc i agresja dzieci i młodzieży

 

 

HASŁA :  AGRESYWNOŚĆ

               PRZEMOC  W SZKOLE

 

 

Wydawnictwa Zwarte

 

1. Agresja i przemoc a zdrowie psychiczne : praca zbiorowa / pod red. Marzeny Binczyckiej – Anholcer. - Warszawa : Poznań : PTHP, 2001  M 316

2. Agresja i przemoc w szkole : przyczyny, rozpoznawanie, zapobieganie / pod red. Ireny Pufal – Struzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2007  M 37.01/.08

3. Agresja w szkole : diagnoza i praktyka / red. Maria Libiszowska – Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. - Warszawa : Difin, 2008  M 37.01/.08

4. Agresja w szkole: spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej : Wydaw. WSP TWP, 2004  M 37.01/.08

5. Biała M : Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2006   M 371.212

6. Bińczycka J. : Między swobodą a przemocą w wychowaniu. -Kraków : ,, Impuls”, 1999 M 37.018.1

7. Dambach Karl. E. : Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003  M 37.01/.08

8. Dzieci i młodzież wobec agresji i przemocy / red. nauk. Anna Brzezińska i Elżbieta Hornowska. - Warszawa : ,, Scholar”, 2004  M 316

9. Georg J. : Dlaczego jesteście tacy okrutni ? : mobbing w szkole . - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2008  M 159.9

10. Grochulska Joanna: Reedukacja dzieci agresywnych. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982  M 376

11. Guerin S. : Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004  M 37.01/.08

12. Hang – Schnabel Gabriele : Agresja w przedszkolu : poradnik dla rodziców i wychowanków.- Kielce : ,, Jedność'', 2001 M 372.3

13. Iłendo – Milewska A. : Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum . - Warszawa: Difin, 2009 M 371.212

14. Karkowska M., Czarnecka W. : Przemoc w szkole. Kraków : Oficyna Wydawnicza ,, Impuls”, 2000  M  37.01/.08

15. Migdała P. : Dlaczego uczeń staje się agresywny ? : przyczyny i uwarunkowania.- Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008  M 371.212

16. Mikrut A. : Agresja młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną : uwarunkowania i przejawy. - Kraków : Wydaw. Naukowe. Akademii Pedagogicznej, 2005  M 316

17. Olweus D. : Mobbing : fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać . - Warszawa: Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2007 M 37.01/.08

18. Portman R. : Przemoc wśród dzieci. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2006  M 37.01/.08

19 Powstrzymać agresję u progu szkoły / red. nauk. Joanna Danilewska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, cop. 2004   M 159.9

20. Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne/ pod red. Marzeny Binczyckiej – Anholzer. - Warszawa : PTHP, 2003  M 316

21. Ranschburg J. : Lęk, gniew, agresja. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980  M 159.9

22. Rogers B. : Trudna klasa : opanować, wychować, nauczyć . - Warszawa : Fraszka Edukacyjna , 2006  M 37.01/.08

23. Rosenberg M. B. : Edukacja wzbogacająca życie : porozumienie bez przemocy przyczynia się do poprawy wyników nauczania, redukuje konflikty i wzbogaca wzajemne relacje między uczniami i nauczycielami. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2006  M 37.01/.08

24. Różne spojrzenia na przemoc / red. nauk. Renata Szczepanik i Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej, 2008  M 316

25. Urban B. : Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych .- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005  M 316

26. Wolińska J. M. : Agresywność młodzieży : problem indywidualny i społeczny. - Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2003  M 316

 

 

Artykuły z czasopism

 

1. Bajurska J. : O przemocy – od ankiety do debaty // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1998, nr 10, s. 24-25

2. Barabas M. : Telewizja a poziom agresji nastolatków // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 30-32

3. Barylska E. , Michalska J. : Czy można oswoić agresję ? // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 1, s. 25

4. Bąk – Buczak E. : Nieletnie dziewczęta w badaniach // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 36-39

5. Bednarz W. , Zygucka. : Zajęcia na temat zapobiegania agresji // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 33-35

6.Bilińska – Suchanek W. : Gdy słowo boli. Brak poczucia wartości w okresie dorastania // Edukacja,.- 2005, nr 2, s. 5-14

7. Błaszczyk J. , Stajniak E. : Program ,, Nie” ! dla przemocy i agresji w szkole // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 42-43

8. Bohdanowicz L. : Szkolny dzień przeciw przemocy // Życie Szkoły. - 2002, nr 4, s. 223-225

9. Bocheńska E. : Przedszkolne zabawy przeciwko agresji // Edukacja I Dialog .- 2002, nr 3, s. 38-42

10. Bohdanowicz L. : Szkolny dzień przeciw przemocy // Życie Szkoły. - 2002, nr 4, s. 223-225

11. Borecka – Biernat D. :Emocjonalnorodzinne uwarunkowania agresji i nieśmiałości młodzieży // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2000, nr 1, s. 2-5 (wkładka)

12. Borowska T. : Mechanizmy przemocy i agresji: konteksty edukacyjne // Edukacja. - 2001, nr 3, s. 29-35

13. Boruszkowska I. : Przejawy agresji wśród uczniów na przykładzie Gimnazjum Specjalnego w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Słupsku // Edukacja .- 2004, nr 1, s. 106-112

14. Braun – Gałkowska M. : Agresja w reklamach kierowanych do dzieci // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 5, s. 40-44

15. Brodacka E. : Mobbing to prześladowanie w szkole // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 17-22

16. Brzezińska A. , Hornowska E. : Gimnazjaliści wobec agresji i przemocy // Nowa Szkoła. - 2001, nr 7, s. 45-48

17. Brzezińska A. , Hornowska E. : Przemoc wśród uczniów poznańskich szkół // Edukacja i Dialog .- 2002, nr 3, s. 23-30

18. Brzezińska A. , Hornowska E. : Uczniowie szkół podstawowych wobec agresji i przemocy // Nowa Szkoła. - 2001, nr 10, s. 33-36

19. Brzezińska A. , Hornowska E. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wobec agresji i przemocy // Nowa Szkoła. - 2003, nr 2, s. 13-16

20. Bryłka R. : Wpływ rodziny na powstawanie agresji u dzieci // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2000, nr 9, s. 47-50

21. Brysacz P. : Szkoły przetrwania // Charaktery.- 2006, nr 12, s. 24-25

22. Burian J. : Rozwiązywanie problemu agresji w klasie // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2003, nr 1, s. 35-37

23. Capińska E. Oblicza agresji u dzieci // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 3, s. 31-36

24. Choina M. : Bo tak trzeba … rzecz o agresji w szkole // Nowa Szkoła.- 2003, nr 6, s. 24-28

25. Chylewska - Barakat L. , Barakat M. : Nie ma magicznych recept przeciw przemocy // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 3, s. 51-58

26. Chylewska - Barakat L. , Barakat M. : Strategie redukcji agresji w szkole // Edukacja i Dialog. -2000, nr 5, s. 35-39

27. Cukrowski G. : Wpływ dalekowschodnich sztuk walki na wygaszanie agresji u uczniów szkół gimnazjalnych // Lider. - 2003, nr 3, s. 24-26

28. Czarnecka D. : Trening zastępowania agresji jako forma pracy z wychowankami // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2005, nr 3, s. 26-28

29. Czerenko P. : Problem przemocy w szkole // Edukacja. - 1996, nr 1, s. 96-100

30. Dąbrowska – Bąk M. : Przemoc w szkole // Kwartalnik Pedagogiczny.- 1987, nr 2, s. 93-105

31. Domaradzka A. : Skąd tyle agresji ? // Edukacja i Dialog.- 2002, nr 3, s. 6-10

32. Dominik D. : Zaniedbywanie dziecka formą przemocy // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2002, nr 2, s. 31-34

33. Dutkiewicz K. : Rodzinne przyczyny zachowań agresywnych dzieci w wieku wczesnoszkolnym // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 50-58

34. Dworakowski M. : Jak przeciwdziałać przemocy // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2000, nr 3, s. 32-34

35. Dzierzgowska I. : Jak radzić sobie z przemocą : żeby szkoła nie była bezradna wobec agresji // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 11, s. 8-9

36. Fatyga – Fijołek E. : Przeciwdziałanie przemocy i agresji – metoda projektu // Język Polski w Gimnazjum. - 2003/2004, nr 1, s. 103-105

37. Franusz B. : Program przeciwdziałania przemocy w szkole podstawowej // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2001, nr 5, s. 46-54

38. Fus A. : Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 58-59

39. Gawarecka I. : Agresja i przemoc w gimnazjach // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 3, s. 48-50

40. Gąska B. : Gimnazjum bez przemocy // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 44-45

41. Granica D. , Dernoga W. : Trening zastępowania agresji w internecie// Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 45-46

42. Gwizdek B. : Program ochrony przed przemocą // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2002, nr 9, s. 23-30

43. Hałas J. : Trening zastępowania agresji (ART) w szkole // Wszystko dla szkoły.- 2005, nr 10, s. 1-3

44. Hechsman K. : Agresja i przemoc dzieci i młodzieży (zestawienie bibliograficzne w wyborze) // Nowa Szkoła.- 1999, nr 5, s. 57-58

45. Hoffmann S. : O gnębieniu słabszych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 26-30

46. Iłendo – Milewska A. : Program ,, Stop przemocy'' w gimnazjum // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2006, nr 4, s. 47-48

47. Jakubiak W. : Zjawisko przemocy uczniowskiej ( w świetle teoretycznych rozważań wspomagających praktykę wychowawczą ) // Nowa Szkoła. -2007, nr 1, s. 31-36

48. Janas M. : Konfrontacja problemów uczniowskich // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2001, nr 2, s. 48-49

49. Janowska J. : Błąd wychowawczy nauczyciela a agresja uczniów // Nowa Szkoła. - 2000, nr 3, s. 41-45

50. Janowska J. , Kalinowska – Witek B. : Przemoc w interakcjach młodzieży // Szkoła Specjalna.- 1998, nr 5, s. 324-334

51. Jaros P. : Przemoc wobec dzieci. Promocja zmian systemowych // problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2002, nr 1, s. 8-14

52. Jędrzejewski M. : ,, Drugie życie” szkoły // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2000, nr 3, s. 19-24

53. Jędrzejewski M. : Dzieci ulicy a przemoc // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2001, nr 2, s. 34-42

54. Kamuda M. : Przeciwdziałanie agresji // Życie Szkoły.- 2006, nr 7, s. 53-54

55. Kaniowska T. : Krajowy program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2003, nr 1, s. 7-10

56. Kaniowska T. :Profilaktyka przemocy w szkołach // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2004, nr 3, s. 14-16

57. Karbowniczek J. : Wpływ mass mediów na agresywne zachowania dzieci // Życie Szkoły.- 2003, nr 7, s. 395-397

58. Karolczak – Biernacka B. : Czy przemoc może być pożądana ? // Edukacja. - 1996, nr 1, s. 61-77

59. Kawula S. : Agresja a dysonans społeczny : między przemocą a syntonią w szkole // Edukacja.- 1996, nr 1, s. 5-16

60. Kawula S. : Bezpieczeństwo człowieka i jego rodziny w społeczeństwie postmocentrycznym w Polsce // Edukacja. - 2000, nr 1, s. 14-29

61. Kirwil L. : Formowanie się agresywności u dzieci // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1992, nr 10, s. 427-433

62. Kirwil L. : Wartości rodziców o różnym poziomie wykształcenia a agresywność i uleganie agresji u dzieci // Psychol. Wychow. - 1992, nr 5, s., 314-323

63. Kołodziejczyk J. : Jak przemóc przemoc szkolną // Psychologia w Szkole.- 2005, nr 2, s. 53-62

64. Komendant A. : Przemoc w szkole wśród dziewcząt i chłopców // Dyrektor Szkoły.- 2007, nr 6, s. 33-36

65. Koperny B. : Znaczenie dramy i swobodnego tekstu w profilaktyce uzależnień i agresji // Życie szkoły.- 2001, nr 1, s. 30-31

66. Kowalewska E. : Szkolny program walki z agresją // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 41-42

67. Kowalska R. : Przemocy i agresji w szkole możemy zapobiegać poprzez gry i zabawy stosowane nie tylko na lekcjach wychowania fizycznego // Lider. - 2003, nr 10, s. 8-9

68. Krawczonek M. : Agresja w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 5, s. 52-53

69. Krawczonek M. : Zjawisko przemocy szkolnej // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 56-57

70. Krzyżanowska M. : Przeciwdziałanie agresji wyzwaniem dla rodziców i nauczycieli // Szkoła Specjalna. -2002, nr 5, s. 296-301

71. Książek W. : Przeciw przemocy – uwag kilka // Dyrektor szkoły.- 2000, nr 5, s. 12-14

72. Kubik B. : Agresja w szkole // Szkoła Specjalna.- 2001, nr 2, s. 104-112

73. Kukiełka B. : Agresywność sposób na agresję : scenariusz zajęć // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 10, s. 23

74. Kuryś K. : Wyrafinowana przemoc w szkole // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 4, s. 27-31

75. Kurzawa R. : Zajęcia na temat przemocy // życie szkoły. - 2001, nr 7, s. 431-433

76. Leszczyńska E. : Jak pokonać agresję ? // Życie Szkoły. - 2001, nr 8, s. 460-464

77. Lewandowska S. : Agresywny rodzic – agresywne dziecko // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 4, s. 20-21

78. Lipińska J. : Przemoc i agresja w społeczności uczniów w okresie dorastania // Nowa Szkoła. - 2000, nr 1, s. 35-38

79. Lubaszka D. , Skibińska A. : Jak przeciwdziałać agresji // Życie Szkoły. - 2002, nr 10, s. 615-619

80. Luty K. : Pakty i umowy o nieagresji // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 42-44

81. Łukasik I. : Faustlos – program przeciw agresji // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 1, s. 38-42

82. Łukawska M. : Efektywność edukacyjnych programów profilaktycznych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2006, nr 3, s. 25-35

83. Łysek B. : Przeciwdziałanie agresji młodzieży // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2005, nr 8, s. 58

84. Macko M. : Bullying – przemoc szkolna. Rozpoznawanie i zapobieganie // Edukacja.- 2003, nr 3, s. 80-88

85. Majchrzak T. : Sąd nad agresją i przemocą (scenariusz lekcji wychowawczej w gimnazjum ) // Wszystko dla Szkoły. -2007, nr 6, s. 3-5

86. Marcinkowska M. : Przeciw przemocy rówieśniczej w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2001, nr 2, s. 45-47

987. Michaliszyn M. : Gry komputerowe i agresja u dzieci // Życie Szkoły.- 2005, nr 10, s. 48-49

88. Miłkowska – Olejniczak G. : Gimnazjalny agresor // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 24-29

89. Miłkowska – Olejniczak G. : Przejawy i przyczyny agresywnych zachowań młodzieży // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1999, nr 10, s. 25-33

90. Mierzwa A. : Percepcja agresji przez młodzież // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2000, nr 6, s. 36-39

91. Mikrut A. : Stygmat ,, upośledzenie umysłowe” a ryzyko zostania ofiara przemocy // szkoła Specjalna.- 2007, nr 3, s, 184-191

92. Moczydłowska J. : Autoagresywne zachowanie dziewcząt niedostosowanych społecznie // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -1996, nr 1, s. 28-30

93. Nadratowska K. : Agresja w świetle koncepcji psychologicznych // Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s. 79-84

94. Nerwińska E. : Przeciwdziałanie agresji i przemocy, porozumienie w szkole // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2007, nr 1, s. 8-13

95. Nerwińska E. : Szkoła bez przemocy ? // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s. 30-31

101. Nowak M. : Jak badano przemoc w szkołach i co z tego... // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 18-20

96. Nowotka M. : Rodzina – przyczyną agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży // Nowa Szkoła. - 2007, nr 6, s. 35-38

97. Nowosad D. : Lęki i agresja w zachowaniu młodzieży szkół licealnych // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2002, nr 3-4, s. 131-142

98. Obuchowska I. : Agresja dzieci w perspektywie rozwojowej // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 200, nr 9, s. 3-11

99. Osuch M. : Wychowywanie do agresji // Dyrektor szkoły. - 2006, nr 11, s. 24-26

100. Palej E. : Nie bij, żebym nie biła ! // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 33-35

101. Paszkiewicz A. : Sposoby na szkolnych brutali // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 59-68

102. Pelikan J. : Porozumienie bez przemocy ( konspekt zajęć terapeutycznych) // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 13

103. Pilczuk Bożena : Agresja wśród młodzieży // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 9, s. 3-8

104. Podlasińska R. : Próba zdefiniowania zjawiska agresji // Lider. - 2001, nr 12, s. 6-8

105. Pokropek A. : Agresja,konflikt, nierówności i normy w klasie szkolnej // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 7, s. 36-39

106. Pospiszyl I. : Adaptacyjne źródła agresji dorastającej młodzieży // Edukacja.- 1998, nr 2, s. 15-21

107. Półtorak W. : Nie wystarczy być przeciw... ( agresja tłumu) // Kultura Fizyczna. - 2001, nr 7-8, s. 20-23

108. Przybycień R. : Zarządzanie profilaktyką w szkole w świetle postaw nauczycieli // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. 18-23

109. Pustkowiak L. : Przemoc wśród wychowanków pogotowia opiekuńczego // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2000, nr 2, s.12-15

110. Raczkowska J. : Bardziej agresywni czy zastraszeni ? // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 11-21

111. Raczkowska J : Zagrożenie poczucia bezpieczeństwa agresją , przemocą, okrucieństwem // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1993, nr 10, s. 417-425

112. Radwańska J. : Prędzej bym małpy nauczył // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 81-90

113. Rechnio B. : Agresja // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 16

114. Rechnio – Kołodziej B. : Przemoc w szkole – jak pomóc agresorom i ofiarom // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 12, s. 8-9

115. Rożnowska A. : Zjawisko agresji i lęku szkole // Edukacja. - 2001, nr 4, s. 76-85

116. Sikorski W. : Czy przemoc rodzi się w szkole ? // Nowa Szkoła. - 1998, nr 10, s. 14-18

117. Sikorski W. : Etiologia przemocy w świetle wybranej literatury // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2001, nr 2, s. 29-33

118. Sikorski W. : Konflikty między nauczycielami a agresywność uczniów // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 5, s. 49-55

119. Sitarczyk M : Zachowania agresywne wychowanków schronisk dla nieletnich // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2002, nr 9, s. 19-22

120. Socha – Kołodziej K. : Przemoc w szkole – refleksje pedagoga // Nowa Szkoła. - 1997, nr 10, s, 24-26

121. Sołtys E. : Nasze działania profilaktyczne // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2001, nr 2, s. 49-50

122. Sosa J. : Czy telewizja reklamuje przemoc // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 1999, nr 1, s. 29-32

123. Stankiewicz D. : Kierowanie konfliktem – głosy w dyskusji na temat agresji w szkołach // Dyrektor Szko9ły.- 2003, nr 12, s. 28-29

124. Starzyński W. : Wpływ rodziny na przemoc w szkole // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 53-54

125. Stawiak M. : Przeciwdziałanie przemocy w szkole (wybrane inicjatywy na szczeblu ogólnoeuropejskim ) // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 88-95

126. Stępień B. : Młodzież o agresji rówieśników // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2000, nr 2, dod. ( 7-11)

127. Stilger M. : Problem agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży w szkole // Lider. - 2003, nr 2, s. 42-44

128. Surzykiewicz J. : Cechy zachowań agresywno – przemocowych uczniów polskich szkól w świetle relacji nauczycieli ( komunikat z badań) // Edukacja.- 1998, nr 2, s. 54-65

129. Szymik M. : wpływ telewizji na wzrost agresywności u dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 5, s. 346-350

130. Świderska E. : Media a przemoc : VIII ogólnopolska sesja filmoznawczo – metodyczna // Nowa Szkoła.- 1999, nr 1, s. 52-55

131. Tatarowicz J. : Atrakcyjność ,, wstydliwy” atrybut agresji // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1996, nr 10, s. 10-17

132. Tatarowicz J. : Dojrzewanie do przemocy. Cz 1 : Początkujący agresorzy... // Nowa Szkoła. - 1998, nr 2, s. 41-46

133. Tatarowicz J. : Nauczanie wobec agresji i przemocy w szkole // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2001, nr 5, s. 32-38

134. Tatarowicz J. : Niemiłe złego początki.... Cz. 2 // Nowa Szkoła.- 1998, nr 3, s. 38-42

135. Tatarowicz J. : O nieletnich zranionych przez , zły” dotyk // Nowa Szkoła. - 2002, nr 7, s. 44-46

136. Tatarowicz J. : Przemoc w szkole //Nowa Szkoła.- 1995, nr 2, s. 26-29

137. Tomasik B. : Profilaktyka agresji w wieku przedszkolnym // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2005, nr 2, s. 27-28

138. Tucholska S. : Przemoc w szkolnych grupach rówieśniczych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2000, nr 5, s. 40-42

139. Tynelski A. : Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 9-15

140. Walc W. : Młodzież o przemocy // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2001, nr 5, s. 38-41

141. Walczuk A. : Zajęcia na tema t przemocy // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - !998, nr 5, s. 35-36

142. Werońska A. : W królestwie dobrej wróżki : zabawy zapobiegające agresji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 10, s. 600 – 601

143. Wiaderek W. : Szkoła przemocą stoi // Nowa Szkoła. - 2006, nr 10, s. 22-25

144. Wiater M. : Przemoc na ekranie komputera // Nowa Szkoła. - 1998, nr 7, s. 54-58

145. Więch W. : Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży // Lider. - 2002, nr 1, s. 7-10

146. Wieckowski R. : Pedagogiczna interpretacja zachowań agresywnych // Życie Szkoły.- 2002, nr 3, s. 131-136

147. Więckowski R. : Zagadnienie agresji // Życie Szkoły. - 2002, nr 1, s. 3-9

148. Wojciechowski M. : Bullying w liceum ogólnokształcącym // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 28-33

149. Wojciechowski M : Dręczenie wzajemne uczniów elementem wychowawczego klimatu szkoły // Lider.- 1998, nr 11, s. 9-11

150. Wojciechowski M. : Dzieci przeciw przemocy - od kontestacji do działania // Życie Szkoły.- 1998, nr 2, s. 81-83

151. Wojciechowski M. : Jak powstrzymać przemoc rówieśniczą w szkołach? // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2002, nr 2, s. 460-464

152. Wojciechowski M. : Przemoc wśród dzieci szkolnych // Lider. - 1996, nr 6, s. 15-16

153. Zalech M. : Poziom agresywności studentów trenujących taekwon - do // Kultura Fizyczna. - 2002, nr 5-6, s. 18-22

154. Zawadzki P. : Fala w szkole // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 1, s. 11-16

155. Żłobicki W. : Druga twarz szkoły // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 1, s. 10-16