Print

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

 

Prostytucja

 

 

Hasło : Prostytucja

           Prostytucja nieletnich

 

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Charkowska Katarzyna : Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet. - Kraków : Impuls, 2010
 2. Gardian Renata : Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej.- Kraków : Oficyna Wydawnicza ‘’Impuls’’, 2007
 3. Godzwon Marta : Call girl i video sex chat - praca dla wyzwolonych seksualnie kobiet czy forma współczesnej prostytucji?. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
 4. Kobieta nie jest grzechem / z siostrą Anną Bałchan SMI o problemie prostytucji (i nie tylko) rozmawia Katarzyna Wiśniewska. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2007
 5. Kurzępa Jacek : Młodzież pogranicza - "świnki", czyli o prostytucji nieletnich. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010
 6. Prostytucja jako problem społeczny, moralny i zdrowotny / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : ASPRA-JR, 2006

 

Artykuły z książek

 1. Giddens Anthony : Prostytucja // W : Giddens Anthony : Socjologia. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. –S. 156-163
 2. Hołyst Brunon : Prostytutka jako ofiara przestępstwa w ujęciu socjologiczno- prawnym // W : Hołyst Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. – Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007.- S. 900-912
 3. Hołyst Brunon : Społeczno – kulturowe uwarunkowania zjawiska prostytucji dziecięcej oraz wykorzystywania seksualnego dzieci dla celów komercyjnych // W : Hołyst Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. – Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007.- S. 885-899
 4. Klimek Zbigniew : Prostytucja // W : Klimek Zbigniew : Profilaktyka zagrożeń w praktyce. - Jelenia Góra : nakładem autora, 2008.- S. 38-50
 5. Marszałek Lidia : Kult bogactwa i sukcesu a prostytucja nieletnich // W : Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2008. – S. 123-135
 6. Poznańska Maria Wanda : Prostytucja // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 4, P. - Warszawa : "Żak", 2005. – S. 995-1000
 7. Świętochowska Urszula : Prostytucja // W :Świętochowska Urszula : Patologie cywilizacji współczesnej. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998. –S. 105-110
 8. Wszeborowski Krzysztof : Społeczne uwarunkowania prostytucji // W : Młodzież a współczesne dewiacje i patologie społeczne : diagnoza, profilaktyka, resocjalizacja : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Kawuli i Henryka Machela. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2000.- S. 89-93

 

 

Artykuły z czasopism

 1. Andrzejewska Anna: Cyberprzestrzeń kreatorem zachowań seksualnych młodzieży // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.. - 2017, nr 3, s. 3-11
 2. Błądek Małgorzata, Referda Mateusz : Sponsoring – sposób na życie ? / Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2012, nr 8, s. 42-47
 3. Dec Joanna : Streetworking czyli praca z dziećmi ulicy // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 101-109
 4. Gardian –Miałkowska Renata : Mity i fakty o prostytucji i jej legalizacji // Remedium.- 2013, nr 4, s. 22-23
 5. Gardian - Miałkowska Renata : Prostytucja nieletnich // Remedium.- 2015, nr 1, s. 1-4
 6. Kilińska – Pękacz Agnieszka : Prawne aspekty zjawiska galerianek // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2013, nr 3, s. 38-42
 7. Kurzępa Jacek : Pułapki rozerotyzowanej świadomości - prostytucja nieletnich // Remedium. – 2008, nr 7/8, s. 60-61
 8. Malesa Wojciech : Wirtualny seks za prawdziwe pieniądze : o prostytucji nieletnich // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2010, nr 7, s. 17-20
 9. Moczydłowska Joanna : Poziom inteligencji u nieletnich dziewcząt trudniących się prostytucją // Szkoła Specjalna .- 1995, nr 5, s. 267-270
 10. Moczydłowska Joanna : Prostytucja nieletnich dziewcząt // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 1994, nr 10, s. (11) –(15)
 11. Moczydłowska Joanna : Wybrane aspekty prostytucji // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -1996, nr 3, s. (12) – (15)
 12. Przedlacka Aneta: Seksualność w internecie - zagrożenia i korzyści dla rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży // Meritum. - 2019, nr 3, s. 25-31
 13. Przybysz – Zaremba Małgorzata : Prostytucja nieletnich – czy to problem społeczny ? // Niebieska Linia. – 2007, nr 5, s. 30-33
 14. Wójcik Magda : Prostytucja wśród nieletnich // Remedium. -2003, nr 9, s. VIII
Category: Zestawienia bibliograficzne
Hits: 4488