Smaller Default Larger

            Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

            Biblioteka Pedagogiczna w

            Ciechanowie

 

 

Pedagogika Rudolfa Steinera i szkoła waldorfska

 

HASŁA: STEINER RUDOLF

              PEDAGOGIKA WALDORFSKA

              ANTROPOZOFIA

 

 

Wydawnictwa zwarte

1.    Carlgren Frans: Wychowanie do wolności : pedagogika Rudolfa Steinera. Obrazy i            relacje z międzynarodowego ruchu szkół steinerowskich.- Gdynia: Wydawnictwo            Genesis,          1994   M 37.01/.08

2.    Fucke Erhard: Zarys pedagogiki wieku dojrzewania. - Gdynia : Wydawnictwo         Genesis,                   2006  M 37.01/.08

3.    Kiersch Johannes: Pedagogika waldorfska : wprowadzenie do pedagogiki Rudolfa Steinera . -     Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2008  M 37.01/.08

4.    Lindenberg Christoph: Szkoła bez lęku.- Warszawa : Jacek Santorski & Co. Agencja           Wydawnicza, 1993  M 37.01/.08

5.    Wasiukiewicz Jadwiga: Pedagogika waldorfska  w teorii i praktyce. - Gdańsk:         Wydaw.      Uniwersytetu Gdańskiego, 2003  M 37.01/.08

Artykuły z książek

1.    Głażewski Michał: Fenomenologia pedagogiki steinerowskiej // W: Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej / red. nauk. Bogusław Śliwerski. - Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. – S. 275-287 M 37.01/.08

2.    Poznańska Maria Wanda: Nowa pedagogika  - szkoły waldorfskie // W: Poznańska Maria Wanda: Pedagogika alternatywna New Age: propozycje pedagogicznej koncepcji osobowości i wychowania. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1997. –S. 57-64  M 37.01/.08

3.    Poznańska Maria Wanda: Samowychowanie w ujęciu antropozofii Rudolfa Steinera // W: Poznańska Maria Wanda:  Pedagogika alternatywna New Age: propozycje pedagogicznej koncepcji osobowości i wychowania. - Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 1997. –S. 66-76 M 37.01/.08

4.    Śliwerski Bogusław: Pedagogika waldorfska // W: Pedagogika : podręcznik akademicki. 1 / red. nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. – S. 293-306 M 37.01/.08

Artykuły z czasopism

1. Bzibziak Małgorzata : Rudolf Steiner : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Biblioteka w  Szkole. – 1997, nr 4, s. 12-13

2. Chmielewska Iwona, Turczyńska - Korczyńska Małgorzata : Czy naprawdę ,,wychowanie ku wolności’’? : próba krytycznego spojrzenia na pedagogikę waldorfska //             Kwartalnik  Pedagogiczny. -1998, nr ¾, s. 97-123

3. Depta Henryk : Pedagogika Rudolfa Steinera  - teoria i praktyka // Kwartalnik Pedagogiczny.- 1992, nr ¾, s. 23-50

4. Gawlina Bernard : O szkołach steinerowskich // Nowa Szkoła. – 1992, nr 5, s. 288-295

5. Jasielska Aleksandra : Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia //  Edukacja i Dialog.- 2005, nr 4, s. 68-72

6. Jaworowicz – Konstanty Izabela, Wasiukiewicz Jadwiga : Wrażenia ze  szkół waldorfskich // Edukacja i Dialog. -1995, nr 1, s. 54-61

7. Kawula Stanisław : Glosy do antropozofii i eurytmii Rudolfa Steinera (1861-1925) // Edukacja. – 1998, nr 1, s. 75-83

8. Misiak Dawid : Szczególna pedagogika Rudolfa Steinera // Psychologia w Szkole.- 2014, nr 1, s. 116-121

9. Nowak Katarzyna: Pedagogika Steinera i szkoły waldorfskie // Remedium.- 2017, nr 5, s. 2-4

10. Nowak – Fabrykowski Krystyna : Szkoły waldorfskie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 5, s. 30-33

11. Ostolska Magdalena : Pedagogika specjalna w perspektywie szkół waldorfskich // Szkoła Specjalna.- 2012, nr 4, s. 269-279

12. Piesak Barbara : Zabawa i praca w przedszkolu waldorfskim // Wychowanie w Przedszkolu.- 1999, nr 9, s. 690-692

13. Prange Klaus : Pedagogika absolutna : o Rudolfa Steinera koncepcji wychowania krytycznie // Kwartalnik Pedagogiczny.- 1998, nr ¾, s. 65-78

14. Prokopiuk Jerzy : Pedagogika Rudolfa Steinera  // Edukacja i Dialog. – 1991, nr ¾, s. 34-   38

15. Sawicka – Wilgusiak Sabina : Szkoły Steinera  // Kwartalnik Pedagogiczny.- 1998, nr ¾, s. 79-95

16. Spychalska Kamila : Wolność ludzkiego ducha, czyli słów kilka o pedagogice waldorfskiej // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 7, s. 31-34

17. Ullrich Heiner : Rudolf Steiner (1861-1925) // Kwartalnik Pedagogiczny.- 1999, nr ¾, s. 149-170

18. Wasiukiewicz Jadwiga : Kształcenie oparte na autorytecie // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 2, s. 22-24

19. Wasiukiewicz Jadwiga : Nauczanie muzyki w szkołach waldorfskich // Edukacja i Dialog.- 2007, nr 1, s. 48-49

20. Wasiukiewicz Jadwiga : O pracy pedagogicznej w przedszkolu waldorfskim // Wychowanie w Przedszkolu.- 1998, nr 2, s. 112-116

21. Wasiukiewicz Jadwiga : Pedagogika waldorfska w edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły.- 2004, nr 3, s. 142-147

22.Wasiukiewicz Jadwiga : Przykład i wzór, intencja i naśladowanie // Edukacja i Dialog. -1999, nr 5, s. 17-19

23. Wasiukiewicz Jadwiga : Rola świąt chrześcijańskich // Edukacja i Dialog. -1996, nr 4, s. 2-4

24. Wasiukiewicz Jadwiga : Szkoły waldorfskie w Niemczech // Edukacja i Dialog. – 1994, nr 7, s. 54-57

25.Wasiukiewicz Jadwiga : Świętowanie świąt // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 10, s. 2-3

26. Wiśniewska – Paź Barbara : Edukacja steinerowska – rozwój czy stagnacja // Nowa Szkoła. – 2004, nr 5, s. 46-49