Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

 

Patroni 2012 roku : Janusz Korczak, Józef Ignacy Kraszewski, Piotr Skarga

 

 

Janusz Korczak (1879-1942)

 

pobrane

 

 

  

Bibliografia podmiotu       M - KORCZAK

 

 • Korczak Janusz : Bankructwo małego Dżeka . - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979

 • Korczak Janusz : Dziecko salonu. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1980

 • Korczak Janusz : Fragmenty utworów. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1978

 • Korczak Janusz : Jak kochać dziecko. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Latona, 1993

 • Korczak Janusz : Jak kochać dziecko : Dziecko w rodzinie. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958

 • Korczak Janusz : Jak kochać dziecko : Internat : Kolonie letnie. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958

 • Korczak Janusz : Jak kochać dziecko ; Prawo dziecka do szacunku. - Warszawa : "Żak", cop. 2002

 • Korczak Janusz : Kiedy znów będę mały. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1961

 • Korczak Janusz : Król Maciuś Pierwszy. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Latona, 1992

 • Korczak Janusz : Król Maciuś na wyspie bezludnej. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1978

 • Korczak Janusz : Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka : nowe źródła. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1983

 • Korczak Janusz : Myśli. - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1987

 • Korczak Janusz : Na mównicy 1. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Latona, 1994

 • Korczak Janusz : Na mównicy 2. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Latona, 1994

 • Korczak Janusz : Pisma wybrane T. 1. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1978

 • Korczak Janusz : Pisma wybrane T. 2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1984

 • Korczak Janusz : Pisma wybrane T. 3. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1985

 • Korczak Janusz : Pisma wybrane T. 4 - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1986

 • Korczak Janusz : Prawidła życia : Pedagogika dla dzieci i młodzieży. - Warszawa : Pelikan, 1988.

 • Korczak Janusz : Prawo dziecka do szacunku. - Rypin : "Verbum", 1996

 • Korczak Janusz : Senat szaleńców. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Latona, 1994

 • Korczak Janusz : Wybór pism. T. 1. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1957

 • Korczak Janusz : Wybór pism. T. 2. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1958

 • Korczak Janusz : Wybór pism. T. 3. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1958

 • Korczak Janusz : Wybór pism. T. 4. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1958

 • Korczak Janusz : Wybór pism pedagogicznych T. 2 . - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957

 

Bibliografia przedmiotu          M - KORCZAK

 

 • Co mi dał Janusz Korczak : pokłosie konkursu / wyboru dokonał Kazimierz Dębnicki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962

 • Dauzenroth Erich : Janusz Korczak - życie dla dzieci . - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005

 • Dębicki Kazimierz : Korczak z bliska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985

 • Falkowska Maria : Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1989

 • Gurycka Antonina : Korczakowskie inspiracje. - Warszawa : "Scholar", 2002

 • Janusz Korczak w getcie : nowe źródła / [wstęp i red. nauk. Aleksander Lewin. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Latona, 1992

 • Janusz Korczak - życie i dzieło : materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej, Warszawa, 12-15 października 1978 r / kom. red. Hanna Kirchner, Aleksander Lewin, Stefan Wołoszyn. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982

 • Jaworski Marek : Janusz Korczak. - Warszawa : Wydawnictwo Interperss, 1973

 • Korczakowskie dialogi / red. nauk. Jadwiga Bińczycka. - Warszawa : "Żak", 1999

 • Lewin Aleksander : Tryptyk pedagogiczny - Korczak, Makarenko, Freinet. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1986

 • Mortkowicz-Olczakowa Hanna : Janusz Korczak. - Warszawa : Czytelnik, 1957

 • Wołoszyn Stefan : Korczak. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1978

 • Wspomnienia o Januszu Korczaku / wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1981

 • Zyngman Israel : Dzieci doktora Korczaka. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1989

 • Żółkiewska Wanda : Czarodziej. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979

 

 

Artykuły z czasopism

 

 • Anders Maria : Pamięci niezapomnianego wychowawcy : apel poświęcony Januszowi Korczakowi w 50 rocznicę śmierci // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 5, s. 32-35

 • Bałandynowicz Andrzej : Rodzinne domy terapeutyczne wsparte na Korczakowskiej ideii sumienia i autoodpowiedzialności // Nowa Szkoła. - 2012, nr 9, s. 7-25

 • Bińczycka Jadwiga : Co by na to powiedział Korczak ? // Nowa Szkoła. - 1995, nr 1, s. 55-57

 • Bińczycka Jadwiga : Spotkania z Januszem Korczakiem // Nowa Szkoła. -1992, nr 9, s. 559-561

 • Brandt Susanne : ,,Gdy rozpoczynasz snuć nić własnych myśli'' // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 3/4, s. 68-71

 • Brandt Susanne : ,,Powinniśmy szanować każdy moment'' . Janusz Korczak jako źródło inspiracji // Edukacja I Dialog. - 2013, nr 3/4, s. 72-73

 • Cetera Kazimiera, Sitek Barbara : Dobry Doktor : (inscenizacja z okazji Dnia Patrona Szkoły - Janusza Korczaka) // Wychowawca.- 2009, nr 7-8, s. 36-38

 • Dąbrowska Anna, Dąbrowski Andrzej : Wychowanie fizyczne i zdrowotne w refleksjach pedagogicznych Janusza Korczaka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1993, nr 5, s. 153-157

 • Drabek Edyta : Janusz Korczak- wybór bibliografii z lat 1990-2012 // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2012, nr 6, s. 60-61

 • Gurycka Antonina : Portret wychowawcy : Janusz Korczak // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 71-78

 • Jachimczak Barbara Wanda : Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. Scenariusz // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 5, s. 21-23

 • Jastrzębska Lidia : Rok Janusza Korczaka  // Nowa Szkoła. - 2009, nr 9, s. 3-6

 • Kodeks wychowawczy w aforyzmach Janusza Korczaka / oprac. Stefan Wołoszyn // Życie Szkoły. - 1982, nr 11/12, s. 504-511

 • Kopczyńska -Sikorska Jadwiga : O Januszu Korczaku : w 85 rocznicę założenia w Warszawie ,,Domu Sierot'' // Kultura Fizyczna. - 1998, nr ½, s. 28-29

 • Kopczyńska -Sikorska Jadwiga : Idee praw dziecka w życiu i pracy Janusza Korczaka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1992, nr 6, s. 334-338

 • Kostka Marzena, Słowicka Danuta : Janusz Korczak a antypedagogika // Nowa Szkoła. - 1992, nr 6, s. 367-372

 • Kostka Marzena, Słowicka Danuta : Samopoznanie dziecka w pedagogice Janusza Korczaka // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 10, s. 24-27

 • Kotwicka Irena : Janusz Korczak o etosie człowieka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 7, s. 60-62

 • Kotwicka Irena : Wychowawcy własnych dzieci // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 2, s. 42-45

 • Kowalczykówna Jolanta : Ukochał dzieci ponad wszystko : Janusz Korczak 1878 -1942 // Biblioteka w Szkole. -1997, nr 6, s. 11-13

 • Koziorek Paweł : Rola wychowawcy opiekuna w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka // Kultura Fizyczna . -2006, nr 5/6, s. 32-33

 • Lewin Aleksander : Jak przezwyciężyć bariery między dorosłymi a dziećmi : inspiracje korczakowskie // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1988, nr 4, s. 147-154

 • Lewin Aleksander : Korczak i Freinet – co ich łączy a co różni ? // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2, s. 16-20

 • Lewin Aleksander : Testament pedagogiczny Janusza Korczaka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1993, nr 1, s. 32-36

 • Lipińska – Postawa Barbara : Za rękę mnie, Doktorze, weź" ( przedstawienie poświęcone pamięci Janusza Korczaka) // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 7-8, s. 6-8

 • Malińska Hanna : Janusz Korczak i jego Senat // Nowa Szkoła. - 1992, nr 8, s. 492-494

 • Matyjas Bożena : Dziecko i jego wychowanie w ujęciu Janusza Korczaka - aspekt higieniczno – zdrowotny // Nauczanie Początkowe. -2005/2006, nr 2, s. 16-20

 • Matyjas Bożena : Przygotowanie do uczestnictwa w kulturze w placówkach opiekuńczych Korczaka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1991, nr 3, s. 136-141

 • Narożnik Małgorzata : Konferencja Korczakowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 10, s. 57-59

 • Paszenda Iwona : Poglądy Korczaka i Schoenebecka w opinii nauczycieli // Edukacja i Dialog. -2006, nr 7, s. 63-67

 • Pawluczuk - Solarz Monika : Korczakowskie idee wychowania // Wychowanie w Przedszkolu.- 2012, nr 10, s. 12-15

 • Pelka Witold : Nawet jeśli go nie ma... Spektakl o Januszu Korczaku // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 5, s. 18-21

 • Pińczuk Bogumiła : Janusz Korczak - ojciec wszystkich dzieci (scenariusz uroczystości rocznicowej )  Nowa Szkoła. - 2012, nr 9, s. 28-34

 • Puszkin Barbara : Janusza Korczaka refleksje nad sobą // Nowa Szkoła. -1992, nr 8, s. 494-498

 • Sawicki Marek : Ostatnia decyzja Janusza Korczaka – jaka być powinna ? // Drama. -1994, z. 12, s. 10-11

 • Siemaszko Martyna : O Januszu Korczaku. Zajęcia biblioterapeutyczne // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 5, s. 37-39

 • Sochal Barbara :  Janusz Korczak na miarę XXi wieku // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 5, s. 20-26

 • Szymański Mirosław : ,,Ruch samorządów uczniowskich'' w Drugiej Rzeczypospolitej (1918 – 1939) // Kwartalnik Pedagogiczny. -2003, nr 3, s. 5-49

 • Tarnowski Janusz : Głos dziecka wczoraj...dziś...jutro // Nowa Szkoła. - 1995, nr 10, s. 19-23

 • Tchórzewska Marta : Czuwanie w mądrej samotności :  analiza wybranych założeń myśli pedagogicznej Janusza Korczaka // Edukacja I Dialog. -2013, nr 3/4, s. 63-67

 • Theiss Wiesław : Janusz Korczak  - pedagog i wychowawca // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -2012, nr 6, s. 3-7. Bibliogr.

 • Theiss Wiesław : Janusz Korczak : portret polityczny // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1994, nr 3, s. 43-55

 • Theiss Wiesław : Janusz Korczak - w pięćdziesiątą rocznicę śmierci // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -1992, nr 4, s. 173-180

 • Trojan Elżbieta : Pedagogika Janusza KOrczaka (1878-1942) - bibliografia w wyborze  // Nowa Szkoła.- 2012, nr 9, s. 57-62

 • Woynarowska - Sołdan Magdalena : Idee Janusza Korczaka - wciąż aktualne w szkole promującej zdrowie // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 9, s, 4-8

 • Zmysłowska Magdalena : Współczesność propozycji wychowawczych Janusza Korczaka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 29-40

 

 

 

 

 

Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887)

 

 

krasz

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia podmiotu           M  - KRASZEWSKI

 

 • Kraszewski Józef Ignacy : Biały Książę : czasy Ludwika Węgierskiego . - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970

 • Kraszewski Józef Ignacy : Boleszczyce : powieść z czasów Bolesława Szczodrego. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959

 • Kraszewski Józef Ignacy : Bruhl : Powieść historyczna z XVIII wieku. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977

 • Kraszewski Józef Ignacy : Chata za wsią. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1971

 • Kraszewski Józef Ignacy : Czarna Perełka. - Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1986

 • Kraszewski Józef Ignacy : Dola i niedola : powieść z ostatnich lat XVIII wieku. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976

 • Kraszewski Józef Ignacy : Dwa światy : Powieść. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1967

 • Kraszewski Józef Ignacy : Dwie królowe : (Bona i Elżbieta) : Powieść Historyczna. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984

 • Kraszewski Józef Ignacy : Dziecię Starego Miasta : obrazek narysowany z natury. - Wrocław ; Kraków [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987

 • Kraszewski Józef Ignacy : Historia o Januszu Korczaku i o pięknej Miecznikównie. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1960

 • Kraszewski Józef Ignacy : Historia prawdziwa o Petrku Właście palatynie którego zwano Duninem : opowiadanie historyczne z XII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977

 • Kraszewski Józef Ignacy : Hrabina Cosel. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967

 • Kraszewski Józef Ignacy : Infantka : Powieść Historyczna : Anna Jagiellonka. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983

 • Kraszewski Józef Ignacy : Jaszka, Orfanem zwanego, żywota i spraw pamiętnik : Jagiełłowie do Zygmunta. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971

 • Kraszewski Józef Ignacy : Komedianci : powieść. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1968

 • Kraszewski Józef Ignacy : Kordecki. - Warszawa : "Pax", 1984

 • Kraszewski Józef Ignacy : Kraków za Łokietka : Powieść Historyczna. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959

 • Kraszewski Józef Ignacy : Król chłopów : czasy Kaźmirza Wielkiego . - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1970

 • Kraszewski Józef Ignacy : Królewscy synowie : powieść z czasów Władysława Hermana i Krzywoustego. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1960

 • Kraszewski Józef Ignacy : Krzyżacy 1410 : obrazy z przeszłości. -Katowice : "Śląsk", 1983

 • Kraszewski Józef Ignacy : Latarnia czarnoksięska : obrazy naszych czasów. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1978

 • Kraszewski Józef Ignacy : Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1976

 • Kraszewski Józef Ignacy : Matka Królów : Czasy Jagiełłowe. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971

 • Kraszewski Józef Ignacy : Na królewskim dworze : Czasy Władysława IV . - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987

 • Kraszewski Józef Ignacy : Nad modrym Dunajem ; Zaklęta księżniczka - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960

 • Kraszewski Józef Ignacy : Ostatni z Siekierzyńskich. - Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1984

 • Kraszewski Józef Ignacy : Pałac i folwark : obrazy naszych czasów. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1987

 • Kraszewski Józef Ignacy : Pod Blachą : powieść z końca XVIII wieku. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976

 • Kraszewski Józef Ignacy : Powieść bez tytułu. T. 1-2 . - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1974

 • Kraszewski Józef Ignacy : Powieść bez tytułu. T. 1-2. -Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1974

 • Kraszewski Józef Ignacy : Powieść bez tytułu. T. 3-4. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1974

 • Kraszewski Józef Ignacy : Rzym za Nerona : obrazy historyczne. - Warszawa : "Novum", 1987

 • Kraszewski Józef Ignacy : Semko : Czasy bezkrólewia po Ludwiku : Jagiełło i Jadwiga. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982

 • Kraszewski Józef Ignacy : Serce i ręka : powieść prawie historyczna. -Kraków : Wydaw. Literackie, 1990

 • Kraszewski Józef Ignacy : Sprawa kryminalna : powiastka . - Kraków ; Wrocław : Wydaw. Literackie, 1977

 • Kraszewski Józef Ignacy : Stara baśń : powieść z IX wieku. - Warszawa : Wydawnictwo J. Przeworskiego, 1935

 • Kraszewski Józef Ignacy : Sto diabłów : mozaika z czasów Czteroletniego Sejmu. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967

 • Kraszewski Józef Ignacy : Strzemieńczyk. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959

 • Kraszewski Józef Ignacy : Syn Jazona : powieść historyczna z czasów Bolesława Wstydliwego i Leszka Czarnego. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959

 • Kraszewski Józef Ignacy : U babuni : powieść. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1976

 • Kraszewski Józef Ignacy : Wielki nieznajomy. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1960

 • Kraszewski Józef Ignacy : Wizerunki książąt i królów polskich. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1983

 • Kraszewski Józef Ignacy : Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985

 • Kraszewski Józef Ignacy : Złoty Jasieńko. - Lublin : Wydaw. Lubelskie, 1989

 • Kraszewski Józef Ignacy : Zygzaki : powieść. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1969

 • Kraszewski Józef Ignacy : Żyd : obrazy współczesne. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960

 

Bibliografia przedmiotu          M  - KRASZEWSKI

 

 • Barycz Henryk : Józef Ignacy Kraszewski czterokrotny kandydat do katedry uniwersyteckiej. - Kraków : Wydaw. Literackie, 1979

 • Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut. T. 12, Józef Ignacy Kraszewski : zarys bibliograficzny / oprac. Stanisław Stupkiewicz [et al.]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966

 • Danek Wincenty : Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1973

 • Danek Wincenty : Józef Ignacy Kraszewski : zarys biograficzny. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976

 • Danek Wincenty : Pisarz wciąż żywy : studia o życiu i twórczości J.I. Kraszewskiego. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969

 • Danek Wincenty : Powieści historyczne J.I. Kraszewskiego. -Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966

 • Józef Ignacy Kraszewski / oprac. Wincenty Danek. - Warszawa : Państ. Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962.

 • Owczarz Ewa : Dydaktyka społeczna w powieściach J. I. Kraszewskiego : o sposobach realizowania funkcji wychowawczej w powieściach społeczno-obyczajowych z lat 1831-1863. - Warszawa ; Poznań : Państ. Wydaw. Naukowe, 1987

 

 

Artykuły z czasopism

 

 • Jachimczak Barbara Wanda : Powracałem ciągle myślą do... Romanowa. Scenariusz z okazji Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 6, s. 22-24
 • Ratyńska - Olechnowska Krystyna : Życie i twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego (1812 – 1887) // Poradnik Bibliotekarza. - 1993, nr ½, s. 58-59

 • Żuchowska - Nowicka Hanna : Stara baśń – konkurs czytelniczy .. // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 12, s 20-21

 

 

 

Materiały audiowizualne

 

 • Teatr dla dzieci [DVD] / real. Maciej Wojtyszko [et al.] ; wykorzystano wiersze Jana Brzechwy [et al.] ; wyk. aktorzy scen polskich. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2008]     F - 922

 

 

 

 

 

 

Piotr Skarga (1536 - 1612)

 

 

pobrane 1

 

 

 

 

Bibliografia podmiotu

 

 

 • Skarga Piotr : Kazania sejmowe. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1984   M 94(438)

 • Skarga Piotr : Kazania sejmowe i Wzywanie do pokuty obywatelów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. - Warszawa : "Pax", 1985    M 94(438)

 

Bibliografia przedmiotu

 

 • Chrzanowski Ignacy : Historia literatury niepodległej Polski (965-1795) : (z wypisami). - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1971. - S. 256-271   M 82(091) - P

 • Kleiner Juliusz : Zarys dziejów literatury polskiej. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. - S. 81-86   M 82(091) - P

 • Krzyżanowski Julian : Dzieje literatury polskiej. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979. - S. 65-71   M 82(091) - P

 • Literatura polska. T. 1, Od średniowiecza do oświecenia / Zdzisław Libera, Jadwiga Pietrusiewiczowa, Jadwiga Rytel. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - S. 135-136   P 82(091) - P

 • Ziomek Jerzy : Renesans. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - S. 401-410 M 82(091) - P

 • Żywoty Świętych... / oprac. Marian Kozielski. - Kraków : PSB - Profesjonalna Szkoła Biznesu : "Perfekt", 1994              M  - 2

 

Artukuły z czasopism

 

 • Malinowska  Marta Katarzyna : Piotr Skarga.  Test wiedzy // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 3, s. 38-39