Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno-

Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

 

Hasła : Metoda Sherborne

             Sherborne Veronica

             Wychowanie przedszkolne – metody

 

Wydawnictwa zwarte

1.      Bogdanowicz Marta, Kisiel Bożena, Przasnyska Maria: Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992  M 159.9

2.      Bogdanowicz Marta, Okrzesik Dariusz: Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. - Gdańsk : "Harmonia", 2011  M 159.9

3.      Sherborne Weronika: Ruch rozwijający dla dzieci  - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005  M 61

 

 

Artykuły z książek

1.      Błeszyński Jacek : Wykorzystanie  metody Ruchu Rozwijającego w terapii dziecka z

głębokimi deficytami rozwojowymi – autystycznego // W : Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / red. nauk. Jacek J. Błeszyński. – Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2005. – S. 127-149   M Autyzm

2.      Kaja Barbara: Metoda Weroniki Sherborne // W: Kaja Barbara: Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego. Wydaw. Uczelniane, 2001.- S. 95-99  M 376

3.      Kopeć Danuta : Możliwości wykorzystania metod opartych na kontakcie z ciałem w pracy terapeutycznej prowadzonej w domach pomocy społecznej // W : Nowatorskie i alternatywne metody w teorii i praktyce pedagogiki specjalnej : przewodnik metodyczny : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika i Barbary Szychowiak. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2002. – S. 155-162.  M  376

4.      Krempa Barbara : Rola Ruchu w procesie nauczania i terapii dziecka // W : Terapia pedagogiczna.  T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. –Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, 2004. – S. 81-83.  M 376

5.      Matyjas Bożena : Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku.  T. 3, M-O / red.  prowadzący Encyklopedii Ewa Różycka. – Warszawa : Wydaw. Żak, 2004. – S. 194-198.   Czytelnia

6.      Wróbel Danuta : Metoda Ruchu Rozwijającego // W : Terapia pedagogiczna.  T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. – Kraków :Oficyna Wydaw. Impuls, 2004. – S. 22-26   M 376

 

Artykuły z czasopism

1.      Bereda Ewa : Radość i poczucie bezpieczeństwa : zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 2, s. 125-128.

2.      Białas Ewa : „Szerbornowskie zajęcia” : ruch dla zdrowia // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 5, s. 354-355.

3.      Czarnecka Ewa : Metoda Weroniki Sherborne w pracy przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. – 1994, nr 9, s. 553-556.

4.      Czuchnowska Danuta : Przedszkole bliżej domu : zabawy dzieci i dorosłych zwane baraszkowaniem // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 2, s. 108-111.

5.      Figat Katarzyna : Dysleksja rozwojowa a zdolności motoryczne dziecka // Lider. – 2006, nr 10, s. 14-17.

6.      Figat Katarzyna : Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne // Lider. – 2010, nr 9, s. 29.

7.      Frątczak Elżbieta, Rykała Halina : Metoda W. Sherborne w domu dziecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2004, nr 10, s. 22-25.

8.      Gelleta – Mac Izabela : Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 1, s. 28-29.

9.      Jatowczyc Aniela : Partnerstwo w „ szkole dla rodziców” // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 5, s. 367.

10.  Kołodziejski Bolesław : Zajęcia umuzykalniające // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 9, s. 533-535

11.  Kopeć Izabela : Mamo, tato baw się ze mną // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 1, s. 48-51.

12.  Królikowska Katarzyna : Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem niewidomym i słabo widzącym // Szkoła Specjalna . – 2006, nr 5, s. 380-388.

13.  Krupa Małgorzata : „Mamo, Tato , na zabawę czas // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 5, s. 365-366.

14.  Lubianiec  Ewa : Terapia ruchowa Weroniki Sherborne w pracy domu małego dziecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 1992, nr 10, s. 437-439.

15.  Łapszow  Magdalena : Wykorzystanie metody Weroniki Sherborne  // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1997, nr 3, s. 44-47.

16.  Marczak Pilipczuk Magdalena : W krainie świętego Mikołaja // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 11, s. 46-47.

17.  Matasek Marta : Wpływ Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Serborne na rozwój społeczny dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym // Szkoła Specjalna . – 2010, nr 2, s. 132-138.

18.  Mirosław  Sylwia : Wykorzystanie metody Weroniki Sherborne w pogotowiu opiekuńczym // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2000, nr 9, s. 52-54.

19.  Nadachewicz Katarzyna : Rola nauczyciela w rozwoju ruchowym dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 10, s. 43-44.

20.  Nadolna Jolanta, Piętowska Jolanta, Piętowski Jarosław : Integracja środowiskowa – w pracy z dziećmi o nieharmonijnym rozwoju // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2010, nr 7, s. 17-19

21.  Orzechowska – Mikulska Grażyna : „Zaraziłam się” Weroniką Sherborne // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998,  nr 5, s. 356-365.

22.  Parzybok  Małgorzata : Ruch rozwijający Weroniki Sherborne w pracy domu dziecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 1992, nr 10, s. 434-437

23.  Piętowska Jolanta, Lemańska Hanna : Przygoda z „Weroniką” – partnerstwo szkoły i rodziców // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 9, s. 44-46.

24.  Snochowska Magdalena : Metoda Weroniki Sherborne w edukacji wczesnoszkolnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 1996, nr 4, dod. S. 77-79

25.  Skorupka Ewa : Metoda Weroniki Sherborne w Profilaktyce i korekcji wad postawy ciała // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2003, nr 3, dod. s. 2-4.

26.  Szachniuk – Albowicz Paulina : Metoda Ruchu Rozwijającego w praktyce : ćwiczenia Weroniki Sherborne // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 3, s. 46-48.

27.  Tarasiewicz Grażyna : Wpływ metody Weroniki Sherborne na kształtowanie postaw rodziców dzieci niepełnosprawnych (na przykładzie działalności Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu) // Szkoła Specjalna. – 1997, nr 3, s. 168-173

28.  Wójtowicz – Szczotka Zofia : Caroline Sutherland i Weronika Sherborne o trudnym okresie trzylatka // Wychowanie w Przedszkolu. – 1994, nr 10, s. 610-613.