Smaller Default Larger

Dział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

Matura z matematyki

                                                                          za lata 2004-2009

 

Hasła : Matura (2005)

           Matematyka - materiały pomocnicze dla szkół ponadgimnazjalnych

 

  Wszystkie pozycje książkowe  M  371.2

 

Wydawnictwa zwarte

 

 

1. Borowska Maria, Jatczak Anna : Matematyka : vademecum maturalne 2009. Gdynia : Operon, 2006

2. Człapiński Jacek, Uss Jadwiga : Matematyka : matura 2005. Cz. I. Kraków : Omega, 2004

3. Drachal Robert : Matematyka : kompendium maturzysty. Warszawa : Świat Książki, 2009

4. Drachal Robert : Matematyka dla licealistów : powtórka do matury : teoria i zadania z rozwiązaniami. Cz. 1. Warszawa : Świat Książki, 2007

5. Drachal Robert : Matematyka dla licealistów : powtórka do matury : teoria i zadania z rozwiązaniami. Cz. 2. Warszawa : Świat Książki, 2007

6. Herburt Irmina, Olszańska Anna : Matematyka : zakres podstawowy i rozszerzony : pytania, zadania, arkusze egzaminacyjne. Warszawa : Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 2004

7. Karolak Tomasz : Repetytorium z matematyki. Warszawa : Wyd. Skrypt, 2004

8. Ludwikowska Małgorzata : Matematyka : nowa matura 2006 : zakres podstawowy i rozszerzony testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Gdynia : Operon,2005

9. Matematyka : matura – oryginalne arkusze egzaminacyjne. Kraków : Zielona Sowa, 2006

10. Matematyka : vademecum maturzysty / Marcel Piekarz i in. Kraków : Zielona Sowa, 2008

11. Mizerski Witold : ABC maturzysty : matematyka. Warszawa : Adamanton, 2009

12. Orlińska Marzena : Matematyka : matura 2010 : poziom podstawowy : testy dla maturzysty. Gdynia : Operon, 2009

13. Orlińska Marzena : Matematyka : matura 2010 : poziom rozszerzony : testy dla maturzysty. Gdynia : Operon, 2009

14. Szcześniak Dorota : Matematyka 2010 : testy maturalne ; zestaw arkuszy egzaminacyjnych na poziom podstawowy. Warszawa : Difin, 2009

15. Świda Elżbieta, Kurczab Elżbieta, Kurczab Marcin : Matematyka : matura 2010 : próbne arkusze maturalne : poziom podstawowy. Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2009

16. Świda Elżbieta, Kurczab Elżbieta, Kurczab Marcin : Matematyka : matura 2010 : próbne arkusze maturalne : poziom rozszerzony. Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2009

17. Świda Elżbieta, Kłaczkow Krzysztof, Winsztal Agnieszka : Matematyka : zakres podstawowy i rozszerzony : sprawdziany : arkusze egzaminacyjne. Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004

18. Uryga Jacek : Nowa matura – matematyka : rozwiązywanie zadań : zasady nowej matury z matematyki, kryteria oceniania … . Bielsko-Biała : Park, 2004

19. Zbiór zadań i testów maturalnych do obowiązkowej matury z matematyki (zgodnych ze standardami obowiązującymi od 2010 roku) / zesp. red. Dorota Masłowska. Toruń : Aksjomat, 2009

 

 

Artykuły

 

1. Bolanowska Monika : Ćwiczenia przed maturą – czworokąty // Matematyka. - 2009, nr 8s. 473-477

2. Bolanowska Monika : Powszechna matura z matematyki : zadania przygotowawcze //Matematyka. - 2009, nr 2, s. 98-109

3. Bolanowska Monika : Powszechna matura z matematyki : zadania przygotowawcze //Matematyka. - 2009, nr 3, s. 159

4. Bolanowska Monika : Z czego powtarzać do matury? // Matematyka. - 2007, nr 3, s. 177-185

5. Bolanowska Monika, Szewczuk Ewa : Przed maturą 2009 : trening przedmaturalny czas zacząć // Matematyka. - 2009, nr 1, s. 19-39

6. Bolanowska Monika, Kowalska Wioletta, Kraszewski Jan : Matura 2009 – było trudno? //Matematyka. - 2009, nr 8, s. 458-466

7. Czego nie będzie na egzaminie? // Matematyka. - 2007, nr 9, s, 529-523

8. Kowalska Wioletta, Kraszewski Jan, Nowak Magdalena : Matura 2007 – znów zmiany // Matematyka. - 2007, nr 7, s. 400-406

9. Kraszewski Jan : Błąd na maturze : niefrasobliwość Centralnej Komisji Egzaminacyjnej // Matematyka. - 2008, nr 6, s. 340-341

10. Kraszewski Jan : Matura 2006 – było łatwiej? // Matematyka. - 2006, nr 7, s. 16-23

11. Kraszewski Jan : Matura na gorąco // Matematyka. - 2009, nr 6, s. 337-338

12. Leszczyńska Zofia : Jeszcze o maturze 2007 // Matematyka. - 2007, nr 7, s.407-408

13.Matura 2008 – w cieniu błędu : coroczne spostrzeżenia i refleksje egzaminatorów maturalnych // Matematyka. - 2008, nr 7, s. 396-404

14.Orzeszek Agnieszka : Jeszcze o maturze : czy matura wymusza zmianę nauczania? // Matematyka. - 2006, nr 1, s. 29-31

15. Przed maturą // Matematyka. - 2006, nr 3, s. 168-170

16. Przed maturą 2008 oraz 2010 // Matematyka. -2008, nr 3, s. 182-186

17. Przed maturą 2008 oraz 2010 // Matematyka. -2008, nr 4, s. 234-240

18. Rams Tadeusz : W obronie matury 2005 // Matematyka. - 2006, nr 1, s. 32-35

19. Sprzeciw wobec takiej matury/ Jacek Bagiński i in. // Matematyka. - 2005, nr 6, s. 52-54

20. Strategia sukcesu na maturze/ Katarzyna Dymek – Nowak i in. //Matematyka. - 2005,   nr 5, s. 30-33

21. Stróżyński Klemens : Nowa matura – ukryta dyskryminacja // Matematyka. - 2005, nr 2, s. 86-93

22. Wojciechowska Agnieszka : Źle się stało : (Matura '05) // Matematyka. - 2005, nr 4, s. 16-20