Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno - Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

Maria Skłodowska – Curie

(1867-1934)

 

 

z17367810QMaria-Sklodowska-Curie-w-1903-r--Za-najszczesliwsz

 

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

 •  Curie Ewe : Maria Curie. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979  M 929
 •  Giroud Francoise : Maria Skłodowska -Curie. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987  M 929
 •  Kaczorowska Teresa : Córka mazowieckich równin czyli Maria Skłodowska – Curie z Mazowsza. -Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora; Ciechanów : Związek Literatów Polskich, 2007   R 929

  

 

Artykuły z czasopism

 

 •  Anders Maria : Polska Noblistka. Projekt szkolnego apelu poświęconego Marii Skłodowskiej – Curie // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 3, s. 38-41
 •  Biliński Lucjan : Pierwszy w historii nauki polskiej ,, Tydzień Marii Skłodowskiej – Curie'' //Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 1, s. 27-28
 • Biliński Lucjan : Rok 2011 - Rokim Marii Skłodowskiej - Curie // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 5, s. 35-38
 •  Bielasta Barbara : ,,Z bibliotecznej półki...'' - Maria Skłodowska  - Curie // Poradnik Bibliotekarza.- 2004, nr 3, s. 24-25
 • Czyszkowska Katarzyna : Maria Skłodowska- Curie - życie i dorobek naukowy. Scenariusz lekcji dla gimnazjum // Chemia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 30-33
 • Czerniak  - Czyzaniak Marta i  in. : Spacer warszawskimi śladami Marii Skłowoskiej - Curie // Geografia w Szkole. -2011, nr 4, s. 51-61
 • Dobek Edyta : Maria Skłodowska - Curie (1867 - 1934). Bibliografia podmiotowo - przedmiotowa // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 5, s. 38-40
 •  Granosik Jadwiga : Maria Skłodowska Curie. Dwukrotna laureatka Nagrody Nobla // Poradnik Bibliotekarza. - 1995, nr 4, s. 38-41
 • Jelińska Janina, Szymkowska Katarzyna : Maria Skłodowska - Curie . Scenariusz wystawy // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 5, s. 40-41
 • Kowalski Andrzej : Maria Skłodowska- Curie. Cz. 1 // Fizyka w Szkole. -2012, nr 5, s. 9-11
 • Kowalski Andrzej : Maria Skłodowska- Curie. Cz. 2 // Fizyka w Szkole.- 2012, nr 6, s. 11-13
 •  Maliszewski Dariusz : Francuski łącznik (scenariusz przedstawienia o Marii Skłodowskiej – Curie) // Wszystko dla Szkoły. -2010, nr 7/8, s. 5-6
 •  Ratyńska - Olechnowska Krystyna : Maria Skłodowska  - Curie i promieniotwórczość. Lekcja chemii dla uczniów klas I szkoły średniej w bibliotece // Poradnik Bibliotekarza. - 1997, nr 6, s. 30-31
 •  Sadowska Agata : Rok Marii Skłodowskiej - Curie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 11, s. 12-15
 •  Wacławek Maria, Wacławek Witold : Maria Skłodowska – Curie // Chemia w Szkole. - 2005, nr 6, s. 27-34
 •  Wacławek Maria, Wacławek Witold : Maria Skłodowska - Curie. Wkład w rozwój nauki // Chemia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 14-23
 •  Woźniak Barbara : Konkurs o Marii Skłodowskiej – Curie i jej dokonaniach // Wszystko dla Szkoły. -2005, nr 7/8, s. 29-30