Smaller Default Larger

Dział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

Macierzyństwo

 

Hasła : Macierzyństwo

             Wychowanie w rodzinie

             Samotne matki

             Młodociane matki

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

 

 • Jarmołowska Anna : Adopcja dziecka : psychologiczna analiza decyzji u kobiet i mężczyzn. - Lublin : Towarzystwo Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II, cop. 2007  M 159.9

 • Karwowska Małgorzata : Macierzyństwo wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. -Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2007  M 376

 • Niepowodzenia macierzyńskie a osobowość // W : Maria Ziemska : Postawy rodzicielskie.- Warszawa : ,,Wiedza Powszechna'', 2009. -S. 126-144  M 37.018.1

 • Pisula Ewa : Autyzm i przywiązanie . - Gdańsk : Wydawnictwo Psychologiczne, 2003  M 376

 • Rydz Sylwia : Psychologiczne skutki samotnego rodzicielstwa // W : Rodzice i dzieci w rożnych sytuacjach rodzinnych / pod red. Iwony Janickiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza ,,Impuls'', 2010. - S. 153-161  M 316

 • Samotne macierzyństwo i polityka społeczna / pod red. Marka Rymszy . - Warszawa : ISP, 2001  M 316

 • Sikorska Małgorzata : Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko : o nowym układzie sił w polskich rodzinach. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009

  M 316

 

 Artykuły z czasopism

 

 • Banasiak -Parzych Beta : Trujące matki // Charaktery. - 2005, nr 8, s. 54-55

 • Becker – Pestka Daria : Przyszłość młodych samotnych matek // Edukacja i Dialog.- 2006, nr 9, s. 62-64

 • Bieńko Mariola : Spór o instynkt macierzyński // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2003, nr 3, s. 13-16

 • Blak Beata : Licealiści o alternatywnych formach życia rodzinnego // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2005, nr 9, s. 39-42

 • Dudziak Urszula : Postawy wobec macierzyństwa // Problemy Alkoholizmu. - 1996, nr 7, s. 16-18

 • Jaszczuk - Kuźmińska Dorota : Baby blues // Niebieska linia. - 2004, nr 2, s. 16-17

 • Kempińska Urszula : Ciąża nastolatek jedną z przyczyn zawierania małżeństw przez młodocianych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2010, nr 6, s. 13-19

 • Kornatowska Irena : Matki nadopiekuńcze // Niebieska Linia. - 2004, nr 2, s. 6-8

 • Krajewski Radosław : Prawne aspekty ciąży małoletniej // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -2010, nr 3, s. 44-50

 • Malec Anna : O sytuacji młodocianych matek // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 35-38

 • Mikołajczyk – Lerman Grażyna : Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny // Polityka Społeczna. - 2007, nr 8, s. 54-59

 • Nesterak Tomasz : Ciąża nieletniej – głos wychowawczy // Nowa Szkoła.- 2007, nr 3, s. 47-49

 • Parnicka Urszula : Sytuacja młodych matek we współczesnej rodzinie // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 1997, nr 2, Dod. ,,Przygotowanie do Życia'' s. (10)-(12)

 • Pułanecki Jarosław : Z doświadczeń hostelu dla małoletnich w ciąży // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2010, nr 6, s. 19-21

 • Rodacka – Wróbel Dominika : Nieletnia matka - diagnoza zjawiska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 1996, nr 4, s. 138-144

 • Szukalski Piotr : Nastoletnie macierzyństwo we współczesnej Polsce // Polityka Społeczna. - 2011, nr 1, s. 14-18

 • Umer Teresa : Ciąże nieletnich // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1995, nr 10. Dod. ,,Przygotowanie do Życia'' s. (12)-(15)

 • Woldan Ewa, Seweryńska Ewa : Praca z małoletnimi matkami // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2006, nr 8, s. 47-48

 • Wójcik Wioletta : Odpowiedzialne macierzyństwo // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 9-11

 • Zbyrad Teresa : Macierzyństwo i ojcostwo rodziców dzieci niepełnosprawnych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 28-34