Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno –Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

 

Ks. Jan Twardowski – patron 2015 r. na Mazowszu

(1915 - 2006)

 

 

xjt

 

 

 

 

 

Hasło: Twardowski Jan

 

Bibliografia podmiotu

 

1.  Jan Twardowski: Ja ksiądz wędrujący jak grzyb po deszczu - Warszawa ; Rzeszów : Ad Oculos, 2002   M 82-1

2.  Twardowski  Jan:  Kiedy mówisz = When You Say. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001  M 82-1

3.  Twardowski Jan:Łaską zdumiony : moje szczęśliwe wspomnienia . - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2006  M 82(091)

4.  Twardowski  Jan: Nadzieja, miłość, spisane pacierze : wiersze wybrane. - Białystok : Dom Wydawniczy Benkowski, 2007  M 82-1

5.  Twardowski Jan: Ptaszki.- Izabelin-Warszawa : Rosikon Press, 2006  M 82-1

6. Twardowski Jan: Rachunek dla dorosłego.- Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982  M 82-1

7.  Twardowski Jan : Wiersze wybrane.- Warszawa : WSiP, 1994 M 82-1

 

 

 

Bibliografia przedmiotu

 

 

1.   Grzebałkowska Magdalena:  Ksiądz Paradoks : biografia Jana Twardowskiego. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2011 M 929

 

 

 

Artykuły z czasopism

 

1.  Błaszkowska Iwona, Szcześniak – Wodniok Katarzyna: Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą… : scenariusz wieczorku poetycko – muzycznego poświęconego poezji księdza Jana Twardowskiego // Biblioteka w Szkole.- 2006, nr 5, s. 24-25

2.  Bolińska Marta: Słowo o Janie Twardowskim, księdzu i poecie // Język Polski w Szkole IV-VI.- 2006/2007, nr 1, s. 25-32

3. Czachorowska Anna: O poezji Jana Twardowskiego // Poradnik Bibliotekarza.- 2006, nr 6, s. 22-24

4. Dawidowicz Elżbieta: Motyw miłości w poezji ks. Jana Twardowskiego: propozycja metodyczna do klasy VI // Język Polski w szkole IV- VI.- 2001/2002, nr 4, s. 54-59

5.  Iwanowska Aleksandra: Kalendarium życia księdza Jana Twardowskiego // Język Polski w Szkole.- 2006/2007, nr 1, s. 14-24

6. Iwanowska Aleksandra: Z tęsknoty za Prawdą // Język Polski w szkole IV-VI.- 2006/2007, nr 1, s. 9-13

7. Jachimczak Barbara Wanda: Malutka wiara i wielka miłość: scenariusz słowno-muzyczny w pierwszą rocznicę śmierci ks. Jana Twardowskiego (18 I 2007) // Biblioteka w Szkole.- 2006, nr 12, s. 28-30

8. Jachimczak Barbara Wanda: Mój anioł pójdzie przed tobą. Scenariusz. - Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 4, s. 36-37

9. Jachimczak Barbara Wanda: Z tą poezją łatwiej mi żyć. Scenariusz poświęcony ks. Twardowskiemu. - Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 12, s. 26-27

10. Kabata Maria: Biblijne odwołania językowe w poezji księdza Twardowskiego // Język Polski. – 2001, z. 4, s. 253-258

11. Mityk Iwona: ,,Sprawiedliwość’’ według ks. Jana Twardowskiego // Język Polski w szkole IV-VI.- 2006/2007, nr 1, s. 69-71

12. Morawska Iwona: Czytanie świata w poezji Jana Twardowskiego // Język Polski w Szkole IV-VI.- 2006/2007, nr 1, s. 52-68

13. Ohirko Małgorzata: Jan Twardowski – poeta humoru i nadziei: scenariusz wieczoru poetyckiego // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 2, s. 26-28

14. Partyka Beata: ,, W świecie poezji ks. Jana od biedronki’’: scenariusz montażu słowno –muzycznego // Poradnik Bibliotekarza.- 2007, nr 3, s. 36-37

15. Paszek Krystyna: ,,Rwane prosto z krzaka’’: montaż poetycki poświęcony twórczości księdza Jana Twardowskiego // Poradnik Bibliotekarza.- 1999, nr 7-8, s. 39-43

16. Piasta –Siechowicz Joanna, Mirosława Iwasiewicz: Dziękuję ci za… ,,Podziękowanie’’ Jana Twardowskiego (propozycja metodyczna dla kl. VI) // Język Polski w Szkole IV-VI.- 2006/2007, nr 1, s. 89-95

17. Pruszkowska Alicja: ,, Bez was nie żyć dla kogo”: Jan Twardowski  ‘’ Do moich uczniów’’ // Drama.- 1997, z. 23, s. 29-31

18. Pruszkowska Alicja:  Jaki jest Pan Jezus niewierzących ?(na podstawie wiersza Jana Twardowskiego) // Drama.- 1997, z. 24, s. 20-23

19. Sutor Paulina: Obraz dziecka w twórczości księdza Jana Twardowskiego // Polonistyka.- 2006, nr 4, s. 18-22

20. Śliwiński Piotr: Za co (nie) kochamy księdza Twardowskiego // Polonistyka.- 2003, nr 3, s. 137-140

21. Wójcik Anna,  Wojtalczyk Renata : ,,Śpieszmy się kochać ludzi…’’ : scenariusz wieczoru poetyckiego poświęconego twórczości Jana Twardowskiego // Poradnik Bibliotekarza.- 1997, nr 4, s. 27-29

22. Wróbel Edyta: Szkoła uczuć Jana Od Biedronek (montaż słowno-muzyczny poświęcony życiu i twórczości Jana Twardowskiego). - Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 7-8, s. 22-23

23. Zaczkowska Agnieszka: Kiedy Bóg drzwi zamyka – to otwiera okno – bliskość Stwórcy w poezji ks. Jana Twardowskiego (projekt lekcji) // Język Polski w Szkole IV-VI.- 2006/2007, nr 1, s. 77-88

24. Żelasko Magdalena: Fauna i flora w wierszach ks. Jana Twardowskiego // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2006/2007, nr 1, s. 32-51