Print

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w  Ciechanowie

 

 

 

 

Kinezjologia edukacyjna

 

 

Hasło : Kinezjologia edukacyjna

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

1.  Dennison Paul E. : Kinezjologia edukacyjna dla dzieci : podstawowy podręcznik kinezjologii      edukacyjnej dla rodziców i nauczycieli. - Warszawa : Międzynarodowy   Instytut NeuroKinezjologii Rozwoju Ruchowego i Integracji Odruchów, cop. 2003 

M 372.4

2.  Dzionek Elżbieta : Kinezjologia edukacyjna.- Kraków : "Impuls", 2006   M 159.9

3.  Grzywniak Celestyna  : Kinezjologia edukacyjna : metoda wspomagania i terapii psychomotorycznej. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006   M 159.9

4. Koneberg L. : Kinezjologia dla dzieci. Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2009  M 159.9

 

 

 

 

Artykuły z czasopism

 

1. Bartska Justyna: Gimnastyka mózgu // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 21-26

2. Bednarz Józef, Garstka Joanna : Kinezjologia edukacyjna w pracy nauczyciela bibliotekarza // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 6, s. 13-14

3.  Bernaciak Elżbieta : Nie chce być Einsteinem ! // Edukacja i Dialog .- 2003, nr 10, s. 43-46

4. Blada Ewa : Znaczenie metody Helen Dorn w stymulacji wczesnego rozwoju dziecka //  Lider. - 2005, nr 1, s. 16-17

5. Figat Katarzyna : Dysleksja rozwojowa a zdolności motoryczne dziecka // Lider. - 2006, nr 10, s. 14-17

6. Grzywniak Celestyna : Ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej dla dzieci szkół specjalnych //  Szkoła Specjalna.- 2001, nr 3, s. 158-164

7.  Korta Renata : Kinezjologia edukacyjna – o ,, gimnastyce mózgu'' według Paula Dennisona  // Lider. - 2003, nr 9, s. 7-9

8. Kuryła Krystyna : ,, Gimnastyka mózgu'' i doskonalenie umysłu // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2001, nr 10, s. 39-42

9.  Machoń Małgorzata : Kinezjologia edukacyjna : wpływ metody na poprawę uczenia się oraz  jej wartości dla poradnictwa // Dyrektor Szkoły. -              2006, nr 10, s. 45-47

10.  Malinowska Sylwia : Kinezjologia edukacyjna // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 42-46

11. Ostarek Ewa: Kinezjologia edukacyjna w nauczaniu dzieci młodzszych // Życie szkoły.- 2017, nr 2, s. 6-12

12. Płaczkiewicz Izabela : Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody P. Dennisona : (grupa zerowa) // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s.       95-97

13.  Ruman Natalia Maria : Między rozumem i emocjami a ciałem // Edukacja i Dialog.- 2010, nr ¾, s. 21-25

14.  Śleboda Renata : Możliwości zastosowania kinezjologii edukacyjnej hatha jogi w procesie  uczenia się w ruchu // Wychowanie Fizyczne i                    Zdrowotne.- 2007, nr 2, dod. s. (7)-(9)

15.  Tłuczek Beata: Edukacja i relaks // Życie Szkoły. -2006, nr 3, s. 36-44

16. Wiland Alicja : Logopeda w szkole // Życie Szkoły.- 2007, nr 3, s. 43-45

17. Zima Violetta : Kinezjologia Edukacyjna : zestawienie bibliograficzne w wyborze // Nowa  Szkoła. - 2005, nr 9, s. 61-62

 

 

 

 

 

Category: Zestawienia bibliograficzne
Hits: 6062