Smaller Default Larger

Wydział  Informacyjno - Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

 

Julian Tuwim (1894-1953)

 

 

 

 

Julian Tuwim

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia podmiotu

 

1. Staff  Leopold, Tuwim Julian : Z tysiącem serdeczności : korespondencja z lat 1911-1953. - [Warszawa] : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974.   M 82-6

2. Tuwim Julian: Czary i czarty polskie .-1923. - Warszawa : Czytelnik, 1960.   M 39

3. Tuwim Julian : Cztery wieki fraszki polskiej.- Warszawa : Czytelnik, 1957.   M 82-7

4. Tuwim Julian : Kwiaty polskie . - Warszawa : "Czytelnik", 1978.  M 82-1

5. Tuwim Julian : Poezje wybrane. - Warszawa : Czytelnik, 1977.   M 82-1

6. Tuwim Julian : Słowo i ciało. - Warszawa : "Iskry", 1988.   M 82-1

7.Tuwim Julian : Wiersze. T. 1. - Warszawa : Czytelnik, 1986.   M 82-1

8. Tuwim Julian : Wiersze. T. 2. - Warszawa : Czytelnik, 1986   M 82-1

9. Julian Tuwim: Wiersze wybrane. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.  M 82-1

10. Tuwim Julian : Wiersze zebrane. T. 1. - Warszawa : Czytelnik, 1975.  M 82-1

11.Tuwim Julian : Wiersze zebrane. T. 2. - Warszawa : Czytelnik, 1975.   M 82-1

12. Tuwim Julian : Wiosny i jesienie : wiersze dawne i nowe. - Warszawa : Iskry, 1954.   M 82-1

13. Tuwim Julian : Z rosyjskiego. T. 1.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.   M 82-1

14. Tuwim Julian : Z rosyjskiego. T. 2.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.  M 82-1

15. Tuwim Julian : Z rosyjskiego. T. 3.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.   M 82-1

 

 

Bibliografia przedmiotu

 

1.  Matywiecki Piotr : Twarz Tuwima. - Warszawa : Wydaw. W.A.B, 2008.  M 82(091)

2. Sawicka Jadwiga : Julian Tuwim. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1986.  M 82(091)

3. Stępień Tomasz Grydzewski Mieczysław : Listy do Tuwima i Lechonia : (1940-1943). - Warszawa : Państ. Instytut Wydawniczy, 1986. M 82-6

4. Stępień Tomasz : Kabaret Juliana Tuwima. - Katowice : Śląsk, 1989  M 82(091)

5. Stradecki Janusz : Julian Tuwim : bibliografia. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959.  M 82(091)

6. Tuwim Irena : Łódzkie pory roku. - Warszawa : "Czytelnik", 1979  M  82-3

 

Artykuły z czasopism

 

1. Baluch Alicja : Liryczne ,,biedy’’ w wierszach dla dzieci Juliana Tuwima // Wychowanie w  Przedszkolu.- 1999, nr 1, s. 12-13

2. Baluch Jacek : O tłumaczeniu ,,Lokomotywy’’ na czeski // Polonistyka. – 2012, nr 1, s. 14-21

3. Buczek Magdalena : Julian Tuwim dla dzieci. Scenariusz treningu // Biblioteka w Szkole. -2013,nr  6, s. 26

4. Chrząstowska Bożena, Wysłouch Seweryna : Bokser jako zbawca // Polonistyka.- 2006, nr 4, s. 49-     50

5. Ciborowska – Lipko Bożena : Spójrz na świat przez różowe okulary (propozycja metodyczna dla  klasy IV) // Język Polski  w Szkole dla klas IV-VI.- 2003/2004, nr 4, s. 62-68

6. Denis Danuta, Mikołajczak Agnieszka : Utwory Juliana  Tuwima  w opracowaniach metodycznych. Zestawienie bibliograficzne // Poradnik Bibliotekarza.- 1995, nr  7/8, s. 45-48

7. Dorosz Beata : Julian Tuwim (1894-1953)  // Poradnik Bibliotekarza. – 1984, nr 2, s. 53-58

8. Gałuszkiewicz Edyta, Wawrzyn  Joanna  : Bawmy się wierszami dla dzieci Juliana  Tuwima // Nauczanie Początkowe.- 2002/2003, nr 2, s. 40-45

9. Gawlak Magdalena : Tuwim byłby ze mnie dumny ! Konkurs wiedzy o wierszach // Biblioteka w Szkole.- 2013, nr 9, s. 9

10. Gawlak Magdalena : Tuwim w bibliotece. Senariusze zajęć // Biblioteka w Szkole.-  2013, nr 9, s. 7-9

11. Graczyk Agnieszka : Julian Tuwim : zestawienie bibliograficzne // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 4, s. 42-43

12. Gradkowski Henryk : Analiza wybranych wierszy Juliana Tuwima w klasie I ZSZ // Język Polski w  Szkole Średniej.- 1990/1991, nr 4, s. 11-15

13. Gradkowski Henryk : Intertekstualne czytanie Tuwima // Język Polski w Szkole Średniej .-  1997/1998, nr 4, s. 30-40

14. Hryniewiecka Janina : Deszcze zza okna i z wierszy // Polonistyka. – 1998, nr 2, s. 125-126

15. Jakubczyk Kamila : ,,Drzewo marzeń'' : scenariusz zajęć dla 5- latków wykorzystujący wiersz Juliana Tuwima pt. : ,,Dyzio marzyciel''//

 Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 3, s. 42-43

16. Jakubczyk Kamila : ,,Tuwimowy zawrót głowy...'' : program dla dzieci w wieku przedszkolnym, przybliżający twórczość Juliana  Tuwima//    Poradnik Bibliotekarza . - 2015, nr 3, s. 40-42

17.Kempa Andrzej : Świat książek Juliana Tuwima. W setną rocznicę urodzin poety // Poradnik  Bibliotekarza.- 1994, nr 9, s. 35-37

18. Kiercz Joanna : Przykłady inscenizacji utworów Juliana  Tuwima // Nauczanie Początkowe. – 1993/1994, nr 6, s. 41-57

19. Klemba  Dorota : Czy znasz wiersze Juliana Tuwima ?  // Biblioteka w Szkole. – 1994, nr 6, s. 26

20. Kołaczyńska Anna : Na kłopoty z pamięcią pan Hilary. Scenariusz zajęć // Biblioteka  w Szkole.- 2015, nr 3, s. 22-23

21. Kołtun Joanna : Wakacyjna lokomotywa z wierszami Juliana Tuwima  // Poradnik Bibliotekarza.-2002, nr 7/8, s. 36-38

22. Kosobka Jolanta, Wysocka Barbara : W kręgu bohaterów Juliana Tuwima - scenariusz lekcji bibliotecznej // Życie          Szkoły.- 2013, nr 8, s. 18

23. Koterba Joanna : Ptasie radio - nasze radio. Projekt edukacyjny // Biblioteka w Szkole.- 2015, nr 1, s. 20-23

24. Kowalczykówna Jolanta  : Mag słowa // Biblioteka w Szkole. – 1994, nr 10, s. 1- 2

25. Kozłowska Grażyna : Julian Tuwim. Godzina literacka  - montaż słowno – muzyczny // Poradnik  Bibliotekarza. – 1995, nr 6, s. 34-35

26. Krasoń Katarzyna : Śmiechu warte, czyli o poezji Brzechwy i Tuwima dla dzieci // Guliwer.- 1995,  nr 5, s. 6-9

27.Kuczyńska  - Koschany Katarzyna : ,,Lokomotywa’’ : wariacje i konteksty (od wiersza dla dzieci do  wiersza o Zagładzie) // Polonistyka. – 2012, nr 1, s. 6-13

28.Kwiecień Ewa : Poznajemy wiersze Juliana Tuwima. Konkurs czytelniczy // Życie Szkoły.- 2004, nr  5, s. 372-374

29. Lech Iwona , Wysocka Jolanta : ,,Słoń Trąbalski’’ Juliana Tuwima  // Nauczanie Początkowe. –    1993/1994, nr 6, s. 16-18

30. Legeżyńska Anna : Dom w poezji // Polonistyka. – 1995 ,nr 6, s. 409-414

31. Lisiecka Zofia : Anioł zaniemówił najpiękniejszym wierszem – sugestie metodyczne na temat   ,,Choinki’’ J.  Tuwima // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII.- 1995/1996, nr 5, s. 81-84

32. Lisiecka Zofia :,,Dwa wiatry’’ Juliana Tuwima  w klasie IV- cykl jednostek lekcyjnych // Język  Polski w Szkole dla klas IV-VIII. – 1993/1994, nr ½, s. 45-57

33. Łakomy Grażyna : Z Tuwimem weselej! Propozycja scenariusza imprezy  // Poradnik Bibliotekarza.   – 1996, nr 6, s. 34-35

34. Ługowska Krystyna : Propozycje pozawerbalne analizy ,,Antka ‘’ B. Prusa, ,, Wiosny’’ B.  Leśmiana, ,,Przypowieści o maku’’ Cz. Miłosza i ,,Dwóch wiatrów’’ J. Tuwima // Język Polski w  Szkole dla klas IV-VIII. – 1998/1999, nr 3, s. 42-45

35.Machnowska Maria : Tuwimowe cuda i dziwy // Guliwer. -1993, nr 1, s. 35-39

36. Machulska Halina , Pruszkowska Alicja : Jak wstaje świt : na podstawie wiersza Juliana Tuwima ,,Świt’’ // Drama. -1996, z. 17, s. 21-22

37. Maleszyńska Joanna : Pan z pierwszego piętra // Polonistyka. – 2008, nr 9, s. 30-35

38.Matysiuk  Irena : Propozycja opracowania wiesza Juliana Tuwima ,,Spóźniony słowik’’ w kl. IV-VI     // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII.- 1995/1996, nr 4, s. 39-42

39. Mosler – Kowalczyk Ewa : Julian Tuwim – setna rocznica urodzin poety. Gromadzenie materiałów   o Julianie Tuwimie  // Poradnik Bibliotekarza.- 1994, nr 9, s. 29-30

40.Nadolna Małgorzata : Opracowanie lektury dla I klasy ,,Lokomotywa ‘’ J. Tuwima // Życie Szkoły.  – 1998, nr 5, s. 281-284

41. Olkusz Jolanta : Juliana Tuwima wiersze dla dzieci i wiersze dziecięce //  Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 8, s. 12-19

42. Paszkiewicz Józefa : Spotkanie pierwszoklasistów z Julian Tuwimem // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 3, s. 7

43.Pelka Witold : I co pan na to ? : scenariusz spektaklu o Julianie Tuwimie // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 4, s. 25-27

44. Piecewicz Anna : Julian Tuwim - czarodziej słów. Międzyszkolny konkurs czytelniczy //  Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 9, s. 10-13

45. Pińczuk Bogumiła : Alfabet Tuwima. Scenariusz // Biblioteka w Szkole. -2013, nr 6, s. 27-29

46.Piotrowska Wacława : Julian Tuwim. Wieczór literacki dla młodzieży (kl. VI – VIII) // Poradnik  Bibliotekarza. – 1981, nr 9, s. 214-218

47. Podniesińska Barbara : Czy znasz Juliana  Tuwima wiersze dla dzieci? Scenariusz konkursu  czytelniczego dla klas II – III // Poradnik Bibliotekarza.- 1994, nr 9, s. 27-28

48.Polaszczyk  Joanna : Poznajemy twórczość Juliana Tuwima // Wychowanie w Przedszkolu.- 2013, nr 6, s. 34-35

49.Pryzwan Mariola : Julian Tuwim (13 IX 1894 – 27 XII 1953) – poeta  - czarodziej // Biblioteka w Szkole. – 1994, nr 10, s. 1

50.Pryzwan  Mariola : Poeta czarodziej // Biblioteka w Szkole. -1994, nr 10, s. 1

51.Ptak – Chowańska Małgorzata : Tuwim znany i mniej znany. Scenariusz montażu literacko –  muzycznego dla szkół ponadpodstawowych // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 12, s. 16-17

52. Pyka  Gotfryd : ,,Lokomotywa’’  - Juliana Tuwima // Życie Szkoły.- 1984, nr 7/8, s. 411-420

53.Rychlewski Marcin : Tuwim kontra Ważyk, czyli ,,Oniegin’’ w służbie socjalizmu // Polonistyka.-    2000, nr 6, s. 347-352

54.Skiba Elżbieta : Przepytywanka dla wielbicieli twórczości Juliana Tuwima  // Poradnik  Bibliotekarza. – 1995, nr 1, s. 26-28

55.Stawińska Joanna : Pierwsze lektury i fascynacje książkami Juliana Tuwima // Poradnik  Bibliotekarza. – 2013, nr 5, s. 19-20

56. Stawowska Agnieszka : Tuwim – znany i lubiany : scenariusz inscenizacji // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 4, s. 23-24

57. Szczot Monika : Kiedy autorytet staje się przyjacielem… // Polonistyka.- 2002, nr 3, s. 162-164

58.Szefler Elżbieta : Ilustracje do wiersza ,,Okulary’’ Juliana Tuwima // Wychowanie w Przedszkolu.-  2003, nr 10, s. 22-28

59.Szewczyk Katarzyna : ,,I trwać w uporze’’ . Julian Tuwim o poecie i poezji // Polonistyka.- 2000, nr  2, s. 103-107

60.Waligóra Janusz : Czytanie Tuwima. Wokół wiersza ,,W lesie’’ // Polonistyka 2000, nr 2, s. 108-112

61. Winiarczyk Jolanta : Propozycja metodycznego opracowania utworu ,,Dwa wiatry ‘’ Juliana  Tuwima // Język Polski w Szkole dla klas IV- VIII.- 1993/1994, nr ½, s. 58-60

62.Witek Janina : Ptasie radio nadało. Konkurs czytelniczy // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 12, s. 26

63. Witek Janina : Zagadki literowe. Konkurs dla uczniów szkoły podstawowej promujący twórczość   Juliana Tuwima i Jana Brzechwy // Biblioteka w Szkole.-  2007, nr 2, s. 15

64.Woźniak Regina : Opracowanie zdujęzyczne bajki ,,Rzepka’’ // Nauczanie Początkowe. –  2001/2002, nr 2, s.47-50

65. Wójcicka Elżbieta :  Magiczne wiersze Juliana Tuwima // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 4, s. 15-  19

66. Wójcicka Elżbieta : Pasje i namiętności Juliana Tuwima. Scenariusz spotkania // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 4, s. 12-14

67.Wysłouch Seweryna : ,,Lokomotywa’’ Tuwima w książce i na ekranie : o ilustracjach G. Gurowskiej   i adaptacji Z. Rybczyńskiego // Polonistyka. – 2012, nr 1, s. 22-24

68.Ziółkowska – Sobecka Marta : Świat dziecka w poezji Juliana Tuwima // Wychowanie Przedszkolu.-   1994, nr 10 ,s. 579-586

69. Zwolińska Wanda : Różne sposoby utrwalania tekstu na podstawie wierszy Juliana Tuwima ( lekcja biblioteczna dla kl. I)  // Biblioteka w Szkole. – 1994, nr 10, s. 2