Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno- Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

Hazard

 

HASŁA : UZALEŻNIENIE OD HAZARDU

               GRY HAZARDOWE

 

 

Wydawnictwa zawarte

 1. Griffiths Mark : Gry i hazard : uzależnienia dzieci w okresie dorastania. - Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2004
 2. Niewiadomska Iwona : Hazard. - Lublin : Wydaw. KUL : "Gaudium", 2005

 

 

Artykuły z książek

 1. Augustynek Andrzej : Hazard // W : Augustynek Andrzej : Jak walczyć z uzależnieniami ?. – Warszawa : Difin, 2011.- S. 63-70
 2. Cekiera Czesław: Hazard // W: Pierzchała Kazimierz, Cekiera Czesław: Człowiek a patologie społeczne.- Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2009.- S. 160-185  
 3. Cungi Charly: Patologiczny hazard // W: Cungi Charly : Stawiać czoło uzależnieniom: alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard.- warszawa: Instytut Wydawniczy Pax, 2007.- S. 271-273
 4. Ogińska – Bulik Nina : Patologiczny hazard // W : Ogińska - Bulik Nina : Uzależnienie od czynności : mit czy rzeczywistość. -Warszawa : Difin, 2010. –S. 158-186

 

Artykuły z czasopism

 1. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium.- 2009, nr 4, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. XVI- XVII
 2. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium.- 2009, nr 5, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. XVI- XVII
 3. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium.- 2009, nr 6, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. XVI- XVII
 4. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium.- 2009, nr 7/8, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. XXXII- XXXV
 5. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium.- 2009, nr 9, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. XVI-XVII
 6. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium.- 2009, nr 10, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. XVI-XVII
 7. ABC zachowań ryzykownych / oprac. Janina Węgrzecka – Giluń // Remedium.- 2009, nr 11, dod. ,,Pomarańczowe Forum’’, s. XVI-XVII
 8. Brzezińska Małgorzata : Hazardzista wierzy w cud // Charaktery .- 2005, nr 9, s. 39-41
 9. Cierpiałkowska Lidia: Sojusz terapeutyczny a efektywność terapii osób z zaburzeniami zachowania związanymi z hazardem // Serwis Informacyjny. Uzależnienia. - 2018, nr 3, s. 6-11.
 10. Dzik Bartłomiej : Częściej wygrywam, więcej przegrywam // Charaktery .- 2005, nr 4, s. 36-38
 11. Hoffmann Beata : Nałogowy hazard jako przykład uzależnienia o charakterze niesubstancjalnym // Nowa Szkoła.- 2010, nr 2, s. 34-41
 12. Hoffman Beata : Uzależnienie od hazardu - specyfika, przyczyny, terapia // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2012, nr 7, s. 23-30
 13. Jak rozpoznać osobę uzależnioną od hazardu?/ oprac. red. // Remedium.- 2011, nr 11, s. 21
 14. Malczewski Artur : Młodzież i hazard // Remedium.- 2011, nr 11, s. 8-9
 15. Maryl – Wójcik Małgorzata, Wójcik Szymon : Hazard online wśród dzieci i młodzieży// Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2014, nr 9, s. 18-27
 16. Pisarska Agnieszka i in.:Młodzież o hazardzie//Serwis Informacyjny Narkomania.- 2015, nr 4, s. 28-32
 17. Prajsner Mira : W kręgu uzależnień behawioralnych - nałogowy hazard // Remedium. -2012, nr 6, wkładka s. 1-3
 18. Prajsner Mira : Polacy i hazard – wyzwania obszarze edukacji, badań i terapii // Remedium.- 2011, nr 11, s. 4-6
 19. Pyżalski Jacek: Łódzki kwestionariusz problemów hazardowych wśród adolescentów. Założenia i wybrane wyniki // Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2016, nr 4, s. 41-47
 20. Skowron Agata : ABC zachowań ryzykownych // Remedium. -2009, nr 3, dod. ,,Pomarańczowe Forum ‘’ s. XVI-XVII
 21. Tucholska Stanisława : Aktywność hazardowa dorastającej młodzieży // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2008, nr 5, s. 14-20
 22. Wieczorek Łukasz, Dąbrowska Katarzyna: Pozytywne i negatywne aspekty terapii identyfikowane przez osoby z zaburzeniami hazardowymi // Serwis Informacyjny. Uzależnienia. - 2019, nr 1, s. 31-36
 23. Woronowicz Bohdan T : Hazard – wyzwaniem dla profilaktyki // Remedium.- 2011, nr 11, s. 1-3