Smaller Default Larger

Wydział  Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w  Ciechanowie

 

 

 

Edukacja w Unii Europejskiej

 

 

HASŁA : UNIA EUROPEJSKA - SZKOLNICTWO

                UNIA EUROPEJSKA - OŚWIATA

              

 

Wydawnictwa zwarte

 

1. Dyrektorzy szkól w Unii Europejskiej / [przetł. Karolina Romanek] ; Eurydice Europejska Sieć Informacji o Edukacji. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. [1999]  M 371.1

2. Dziewulak D. : Polityka oświatowa Wspólnoty Europejskiej. Warszawa : ,, Żak'', 1995  M 37.01/.08

3. Edukacja wobec integracji europejskiej / [red. nauk. Jerzy Kojkoł, Jan Piotr Przybysz ] ; Akademia Marynarki Wojennej Westerplatte. - Gdynia : AMW, 2004  M 37.01/.08

4. Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej / red. nauk. Wiesław Bokajło  i Aldona Wiktorowska – Święcka. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut. - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2008  M 37.01/.08

5. Nauczanie i uczenie się : na drodze do uczącego się społeczeństwa / Komisja Europejska. XXII Dyrekcja Generalna ds. Wychowania, Kształcenia i Młodzieży, V Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Stosunków Przemysłowych i Spraw Społecznych ; [tł. Katarzyna Pachniak, Robert Piotrowski]. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP [Towarzystwa Wiedzy Powszechnej], cop. 1997  M 371

6. Rabczuk Wiktor : Szkolnictwo prywatne w świecie. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2000  M 371

7. Serkowska – Mąka J. : Edukacja zawodowa kluczem do jednoczącej się Europy.  -Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2004  M 377

 

Artykuły z czasopism

 

1. Bartz B. : Determinanty polityki kształcenia zawodowego we Wspólnocie Europejskiej // Kwartalnik Pedagogiczny .- 1992, nr 3-4, s. 125-134

2.Bogdańska Agata : Standardy wymagań we włoskiej szkole // Język Polski w Szkole Średniej. – 2012/2013, nr 2 , s. 27-34

3. Cenda K. : Unia Europejska wobec nowych wyzwań edukacyjnych // Nowa Szkoła. - 2007, nr 7, s. 58-59

4. Chhabra Estera : Wielka Brytania // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 1/2, s. 35-40

5. Czyż Anna : Niemcy // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 1/2, s. 41-44

6. Domin J. : Dyrektor szkoły we Francji // Nowa Szkoła. - 1998, nr 2, s. 49-51

7. Dziewulak D. : Czy jednolity  model europejskiego szkolnictwa ? // Nowa Szkoła. - 1993, nr 9, s. 517-521

8. Dziewulak D. : System oświatowy Grecji // Nowa Szkoła. - 1994, nr 2, s. 97-98

9. Dziewulak D. : System oświatowy Hiszpanii // Nowa Szkoła. - 1994, nr 3, s. 167-168

10. Dziewulak D. : System oświatowy w Irlandii // Nowa Szkoła. - 1993, nr 10, s. 616-617

11.Dziewulak D. : System oświatowy Portugalii // Nowa Szkoła. - 1994, nr 6, s. 360-361

12. Dziewulak D. : System oświatowy w Szwecji // Nowa Szkoła. - 1996, nr 10, s. 40-43

13. Dziewulak D. : System oświatowy Włoch // Nowa Szkoła. - 1994, nr 5, s. 300-301

14. Ekiert – Grabowska D. , Oldroyd D. : Doskonalenie szkoły : raport rządu Wielkiej Brytanii // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 9, s. 7-11

15. Figa M. : Edukacja w Finlandii // Geografia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 41-47

16. Florek A . : Szkoła fińska przyjazna dzieciom i nauczycielom // Życie Szkoły. -2010, nr 1. s. 46-48

17.  Gardias Iwona : Holandia // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 1/2, s. 47-49

18. Gondek Dawid :  Eduakcja na Wyspach // Psychologia w Szkole.- 2015, nr 1, s. 104-112

19. Grzegorzewska S. : System oświatowy Niemiec // Życie Szkoły. - 2001 ,nr 1, s. 48-52

20. Grzegorzewska S. : Szkolnictwo podstawowe w Holandii // Życie Szkoły. - 2001, nr 2, s. 120-124

21. Gzyra – Abdelhalim Aleksandra : Hiszpania // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 1/2, s. 45-46

22. Janowski A. : Tendencje oświatowe w rozwiniętych krajach Zachodu // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2002, nr 2, s. 6-11

23. Jeżowski A. : Bliżej Unii Europejskiej : oświata w  Unii Europejskiej // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 1, s. 27-29

24. Jurgowiak E. : Wizyta w unijnej szkole // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s. 66-70

25. Kamińska K. : Edukacja początkowa w  krajach Unii Europejskiej // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 2, s. 39-43

26. Kamińska K. : Szkolnictwo podstawowe w krajach Unii Europejskiej // Wychowanie w Przedszkolu.- 2002, nr 7, s. 404-408

27. Kawecki I. : Badania edukacyjne w Europie – konferencja w Bath, 14-17 września 1995 // Kwartalnik Pedagogiczny .- 1994, nr 4, s. 161-163

28. Kopczyńska  - Sikorska J. : Wczesne wychowanie przedszkolne  - model krajów skandynawskich  // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 1, s. 22-24

29. Koperski Łukasz : Edukacja w Finlandii - zbędny egalitaryzm czy źródło inspiracji ? / Nowa Szkoła.- 2014, nr 4, s. 45-50

30. Kościańska Adriana : Szkoła po szwedzku // Psychologia w szkole. – 2012, nr 3, s. 124-129

31. Kość I.: Edukacja po szwedzku // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze . - 2003, nr 1, s. 50-57

32. Kozielewska  - Kałka W. : Jak uczą za granicą ? : szkoła w Szwecji // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 12, s. 49-52

33. Kraszewski K. : Edukacja ogólna i ogólnotechniczna w Austrii // Wychowanie Techniczne w Szkole .- 1998, nr 1, s. 45-47

34. Lewandowska M. :Uspołecznienie zarządzania edukacją w Walii i w Polsce – porównanie // Dyrektor Szkoły.- 2010, nr 6, s. 27-29

35. Melosik Z. , Śliwerski B. , Szkudlarek T. : Pedagogika i  edukacja w jednoczącej się Europie // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 7, s. 29-34

36. Michałkiewicz  T. : System edukacji w Szwecji // Dyrektor Szkoły. - 1998, nr 7- 8, s. 43-45

37. Minova Monika : Edukacja przedszkolna na Słowacji // Wychowanie w Przedszkolu.- 2010, nr 3, s. 27-29

38. Nikitenko D. : Reforma oświaty w wydaniu brytyjskim // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 3, s. 59-63

39. Nowicka R. : Holenderska polityka oświatowa na rok 1997 // Nowa Szkoła. - 1997, nr 3, s. 41-42

40. Nowicka R. : Problemy oświaty w Hiszpanii // Nowa Szkoła. - 1995, nr 8, s. 45-46

41. Pilarska Paula : Finlandia, czyli wzór edukacji // Psychologia w Szkole. - 2013, 5, s. 102-109

42. Pękowska M. : Kształcenie i dokształcanie nauczycieli w krajach Unii Europejskiej // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 1, s. 29-35

43. Praczyk R. : Przedszkolaki w Unii Europejskiej // Wychowanie w Przedszkolu. - nr 3, s. 34-36

44. Prokop A. : Szkoła podstawowa na Malcie // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 62-65

45. Rabczuk W. : Języki obce w szkolnictwie Unii Europejskiej // Edukacja. - 1995, nr 4, s. 91-95

46. Sawicka – Wilgusiak S.  : Edukacja wielokulturowa we Włoszech // Nowa Szkoła.- 2010, nr 6, s. 48-52

47. Sawicka  – Wilgusiak S. : Egzamin maturalny we Włoszech – wczoraj i dziś // Nowa Szkoła. - 2010, nr 5, s. 45-52

48. Sawicka – Wilgusiak S. : Matura we Włoszech // Nowa Szkoła. -  1999, nr 1, s. 43-44

49. Sawicka – Wilgusiak S. : Najlepsze szkoły świata // Nowa Szkoła. - 1999, nr 7, s. 32-39

50. Sielatycki M. : Inicjatywy Unii Europejskiej  w dziedzinie edukacji // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -  2004, nr 5, s. 11-19

51. Sobecki W. : Szkoła w Danii // Nowa Szkoła. - 2000, nr 1, s. 43

52. Sokołowski M. : System oświatowy w Finlandii // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 3, s. 67-70

53. Walczak – Delanois D. : Jakie nauczanie w Brukseli // Polonistyka. - 2002, nr 4, s. 238-240. 53.Wasilewska L. : Udział rodziców w realizacji polityki edukacyjnej w krajach Unii Europejskiej  // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 10, s. 33-34

54. Wasilewska L. : Udział rodziców w realizacji polityki edukacyjnej w krajach Unii Europejskiej // Dyrektor Szkoły.- 2001, nr 10, s. 33-34

55. Wiłkomirska A. : Kształcenie i wymagany zakres kompetencji zawodowych nauczycieli w krajach Unii Europejskiej // Kwartalnik Pedagogiczny .- 2008, nr 4, s. 157-169

56. Wlazło S. : Wspomaganie rozwoju szkoły przez samorząd terytorialny we Francji // Dyrektor Szkoły. - 1997, nr 4, s. 27-28

57. Zyzik E. : Edukacja wczesnoszkolna w wybranych krajach Unii Europejskiej // Nauczanie Początkowe .- 2004/2005, nr 1, s. 17-22

58. Żukowska E. , Kułak – Pełka J. : Belgijski system oświaty // Dyrektor Szkoły. - . 2000, nr 11, s. 27-28