Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno - Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

Edukacja międzykulturowa

za lata 2002-2012

 

Hasło : Edukacja międzykulturowa

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

 1. Edukacja dorosłych w zjednoczonej Europie : bogactwo, różnorodność, doświadczenie /red. Heribert Hinzen, Ewa Przybylska, Monika Staszewicz. -Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005  M 374

 2. Kultura współczesna a wychowanie człowieka : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ,, Człowiek w świecie kultury – kultura w życiu człowieka'' (Zwierzyniec, 7-9 czerwca 2055 roku) / pod red. Dariusza Kubinowskiego. -Lublin : Oficyna Wydawnicza Verba,2006  M 37.01/.08

 3. Melosik Zbyszko : Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej . -Kraków : Oficyna Wydawnicza ,,Impuls'', 2007  M 37.01/.08

 4. Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red. nauk. Danuta Lalak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie ,, Żak'', 2007  M 316

 5. Nikitorowicz Jerzy : Edukacja międzykulturowa : kreowanie tożsamości dziecka . -Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007  M 37.01/.08

 6. Nikitorowicz Jerzy : Edukacja regionalna i międzykulturowa. -Warszawa : Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. Grupa Kapitałowa WSiP, cop. 2009  M 37.01/.08

 7. Rabczuk Wiktor : Polityka edukacyjna Unii Europejskiej wobec imigrantów oraz mniejszości narodowych i etnicznych. - Warszawa : IBE – Instytut Badań Edukacyjnych, 2002  M 37.01/.08

 8. Socjopatologia pogranicza a edukacja : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Lewowickiego, Ewy Ogrodzkiej - Mazur, Anny Gajdzicy. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008  M 37.01/.08

 9. Wielokulturowość – międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień / pod red. nauk. Alicji Szerląg. -Kraków : Oficyna Wydawnicza ,,Impuls'', 2005  M 316

 

Artykuły z czasopism

 

 1. Bąbel Przemysław, Trusz Sławomir : Polak czy Europejczyk ? : edukacja w zjednoczonej Europie // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 1, s. 7-16

 2. Błeszyńska Krystyna M. : Uczniowie imienni kulturowo jako zadanie i wyzwanie // Nowa Szkoła. - 2006, nr 5, s. 8-11

 3. Bobik Bogumiła: Pedagogiczna wyzwania pracy z dziećmi mniejszości romskiej // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2017, nr 9, s. 13-21
 4. Dyba Krystyna : Szukać podobieństw, rozumieć różnice – edukacja międzykulturowa w szkole. Jakiej edukacji nam potrzeba ? // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 6, s. 11-13

 5. Ferenz Krystyna : Drogi kształtowania się kompetencji kulturowej // Edukacja . - 2003, nr 4, s. 26-38

 6. Idzik Izabela : Stereotyp kulturowy w edukacji // Edukacja i Dialog. -2005, nr 2, s. 20-22

 7. Jaroszewska Anna : Edukacja dzieci a treści międzykulturowe w podręcznikach do nauki języków obcych // Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 4, s. 32-43

 8. Jędrzejczyk Urszula : Dobre praktyki w szkołach wielokulturowych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -2012, nr 4, s. 34-37

 9. Kamińska Krystyna : Wielokulturowość w edukacji przedszkolnej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 8, s. 5-7

 10. Kamińska Krystyna : Zainteresowanie światem innych kultur // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 5, s. 10-14

 11. Kapica Gabriela : Przygotowanie do partnerstwa kulturowego // Życie Szkoły. - 2004, nr 5, s. 3-10

 12. Karczewska Joanna, Kundera Katarzyna : Edukacja początkowa wobec wielokulturowości  i międzykulturowości // Nauczanie Początkowe.-  2014/2015, nr 3, s. 19-29

 13. Karwowski Krzysztof : Jedność w różnorodności // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 38-43

 14. Klim -Klimaszewska Anna , Jagieło Ewa : Edukacja wielokulturowa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 7, s. 20-22

 15. Mazurowska Karolina, Cieślikowska Dominika : Uczeń z innego świata // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 67-75

 16. Mihułka Krystyna : Porozmawiajmy otwarcie o tabu! : tematy tabu w komunikacji międzykulturowej // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 1, s. 19-25

 17. Moro Marie Rose, Peiron Joanna : Szkoła - miejsce dla wielu kultur // Psychologia w Szkole. 2012, nr 1, s. 31-38

 18. Nikitorowicz Jerzy : Ku tożsamości międzykulturowej // Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s. 8-14

 19. Nikitorowicz Jerzy : Zadania edukacji regionalnej i międzykulturowej w kreowaniu tożsamości kulturowej człowieka // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2008, nr 2, s. 3-16

 20. Okła Grażyna, Centkowski Jerzy : Wielokulturowość a mniejszości narodowe w nauczaniu historii w Polsce // Wiadomości Historyczne. -2006, nr 1, s. 20-29

 21. Pająk Ewa : Edukacja międzykulturowa w procesie nauczania języka angielskiego przez ,, native speakers'' // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 3, s. 78-83

 22. Pędzisz Joanna : Muzyka i teksty piosenek - droga do rozwoju kompetencji interkulturowej // Języki Obce w Szkole.- 2005, nr 3, 42-51

 23. Romanowicz Wiesław : Wielokulturowość : nowoczesny kierunek wychowania // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 35-37

 24. Rusaczyk Janusz : Wielokulturowość w edukacji // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s. 4-8

 25. Ryś Sabina : Dzień świętego Marcina : zwyczaje i tradycje krajów niemieckojęzycznych na lekcji języka niemieckiego // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 3, s. 103-107

 26. Rzędowska Anna : U źródeł kultury : (konkurs szkolny dla gimnazjalistów) // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 10, s. 8-10

 27. Schmidt Joanna : Dialog w edukacji miedzykulturowej // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 8, s. 40-47

 28. Starak Aleksandra : Trójstronna wymiana młodzieży // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 67-69

 29. Strojewska Hanna : Poznajemy Rosję // Wychowanie w Przedszkolu. -2012, nr 9, s. 56-57

 30. Wróblewska Urszula : Edukacja pogranicza kulturowego // Edukacja i Dialog.- 2005, nr 2, s. 16-19

 31. Wyszyńska Natalia : Otwarcie się na odmienność // Edukacja i Dialog. -2003, nr 8, s. 13-16

 32. Żywno Irena : Edukacja kulturowa // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 18-20