Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

DOPALACZE

 

 

HASŁO : DOPALACZE (substancje odurzające)

 

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Rewera Mirosław: Wokół dopalaczy .- warszawa: Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 2014 M Patologie

2. Warecki Krzysztof : Dopalacze.- Radom : Polskie Wydaw. Encyklopedyczne, 2010   M  Patologie

 

 

Artykuły z książek 

1. Janiszewski Włodzimierz, Jędrzejko Mariusz : Napoje energetyzujące i wzmacniające – współczesne ,,dopalacze’’ // W : Narkomania : zjawisko, zagrożenia / red. nauk Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2008. – S. 149-156 M Patologie

2. Korczak Jarosław : Współczesna ,,dopalacze’’ – zjawisko i zagrożenia // W : Narkomania : spojrzenie wielowymiarowe / red. nauk. Mariusz Jędrzejko. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009. –S. 267-326 M Patologie

 

Artykuły z czasopism

1. Bukowska Bogusława, Kidawa Michał, Chojecki Dawid : Dopalacze // Remedium. -2009, nr 5, s. 30-31

2. Dopalacze mogą się wypalić / oprac. Magda Wójcik // Remedium. -2009, nr 2, s. 20

3. Jabłoński Piotr,  Malczewski  Artur : ,,Dopalacze'' czyli nowe substancje psychoaktywne : skala zjawiska i przeciwdziałanie. Cz. I //  Serwis Informacyjny Narkomania.- 2014, nr 2, s. 11-16

4. Jabłoński Piotr, Malczewski  Artur : ,,Dopalacze'' czyli nowe substancje psychoaktywne : skala zjawiska i przeciwdziałanie. Cz. II //  Serwis Informacyjny Narkomania.- 2014, nr 3, s. 23-29

5. Kidawa Michał : Dopalacze – przejściowa moda czy realne zagrożenie ? // Serwis Informacyjny Narkomania.- 2009, nr 1, s. 2-5

6. Kolbowska Agnieszka : Dopalacze // Serwis Informacyjny Narkomania.- 2009, nr 1, s. 6-9

7. Malczewski Artur : ,,Dopalacze'' A.D. 2014 - nowe otwarcie. Cz. I // Remedium.- 2015, nr 1, s. 24-25

8. Malczewski Artur : ,,Dopalacze'' A.D. 2014 - nowe otwarcie. Cz. II // Remedium.- 2015, nr 2, s. 28-29

9. Malczewski Artur : ,,Dopalacze''  coraz bardziej niebezpieczne // Remedium.- 2015, nr 9, s. 24-25

10. Malczewski Artur: ,,Dopalacze'', Internet oraz nowe rozwiązania prawne //Remedium.- 2016, nr 12, s. 26-27

11. Malczewski Artur : ,,Dopalacze’’ , marihuana, haszysz w populacji generalnej – wyniki badań  // Remedium.- 2011, nr 3, s. 30-31

12. Malczewski Artur : ,,Dopalacze’’ nowe zjawisko na scenie narkotykowej // Remedium.- 2011, nr 2, s. 26-27

13. Malczewski Artur : ,,Dopalacze’’ w Europie // Remedium.- 2012, nr 3, s. 26-27

14. Malczewski Artur : ,,Dopalacze’’ w europejskim systemie reagowania // Remedium.- 2013 nr 7-8, s. 50-51

15. Malczewski Artur: Jednostki samorządu terytorialnego a ,,dopalacze'' i narkotyki //  Remedium.- 2016, nr 7/8, s. 42-43

16. Malczewski Artur : Międzynarodowa współpraca dotycząca ,,dopalaczy’’ // Remedium.- 2013, nr 12, s. 30-31

17. Malczewski Artur : Narkotyki i ,,dopalacze''  w Europie // Remedium.- 2014, nr 9, s. 26-27

18. Malczewski Artur : Polska młodzież a marihuana  i  ,,dopalacze’’ // Remedium.- 2011, nr 6, s. 26-26

19. Malczewski Artur : Problem narkotyków i narkomani w Europie i w Polsce // Remedium.- 2010, nr 12 s. 28-29

20. Malczewski Artur, Misiurek Anna : Używanie narkotyków i ,,dopalaczy''w populacji generalnej //Serwis Informacyjny Narkomania.- 2015, nr 4,s.32-37

21. Pomianowski Roman : Dopalacze  jak czkawka // Psychologia w Szkole.- 2011, nr 1, s. 5-16

22. Strefnel Michał : Narkomania i dopalacze // Biologia w Szkole. – 2010, nr 6, s. 20-34

23.Wojcieszek Krzysztof A. : Dopalacze : krótka interwencja profilaktyczna w grupie // Remedium.- 2010, nr 11, s. 1-3

 

Dokumenty elektroniczne

1. Kolekcjonerzy mocnych wrażeń : (moda na dopalacze) [Film] / reż. Renata Zając. - Kraków : Wydawnictwo WAM, [2011]. F 1006