Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

Dojrzałość szkolna. Adaptacja do szkoły.

 

HASŁO : DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

1. Brejnak W. : Czy twój przedszkolak dojrzał do nauki. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006  M 372.3

2.Brzezińska A.: Gotowość dzieci w wieku przedszkolnym do czytania i pisania. Poznań: Wydaw. Nauk. Uniw. A. Mickiewicza, 1987  M 372.3

3. Dojrzałość szkolna, a jakość startu edukacyjnego / red. Alicja Kargulowa. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, 1980  M 371.212

4. Eckert U. : Przygotowanie dziecka z wadą słuchu do nauki szkolnej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986  M 376

5. Emocjonalno – społeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej : praca zbiorowa / pod red. Jacka Kazimierza Zabłockiego i Wojciecha Brejnaka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008  M 371.212

6. Gruszczyk – Kolczyńska Edyta : Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole. Warszawa: Wydawnictwo Edukacja Polska, 2009  M 372.4

7. Janiszewska B.: Ocena dojrzałości szkolnej: arkusz oceny dojrzałości, pomoce dla badaczy. Warszawa: Wydawnictwo Seventh Sea, 2006  M 371.212

8. Jarosz E.: Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego. Katowice: Wydaw. UŚ, 2005  M 37.01/.08

9. Klus – Stańska D. : Adaptacja szkolna siedmiolatków. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, 2004  M 372.4

10. Meinders – Lucking Frauke, Loy Susanne : Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną ? : zawiera praktyczne testy.-  Kielce: Wydaw. Jedność, cop. 2009  M 371.212

11. Lubomirska K. : Przedszkole: rzeczywistość i szansa. Warszawa: ,,Żak'', 1997 M 372.3

12. Przetacznikowa M. : Dojrzałość szkolna. W: Żebrowska M. (red.): Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. Warszawa: PWN, 1986, s. 512-521  M 159.9

13. Rokicińska I. : Kwestionariusz diagnozy dziecka rozpoczynającego naukę w klasie I. Gdańsk: Wydawnictwo ,, Harmonia”, 2007  M 372.4

14. Tryzno E. : Diagnoza edukacyjna dzieci 6 i 7 letnich rozpoczynających naukę : (wersja po badaniach pilotażowych). Gdańsk: Wydawnictwo ,, Harmonia”, 2006 M 372.4

15. Waszkiewicz E. : Stymulacja psychomotorycznego rozwoju dzieci 6 – 8 letnich. Wyrównywanie startu szkolnego. Warszawa: WSiP, 1991  M 372.3

16.Watoła A.: Komputerowe wspomaganie procesu kształtowania gotowości szkolnej dzieci sześcioletnich. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2006 M 372.3

17 Wilgocka – Okoń Barbara : Dojrzałość szkolna // W : Encyklopedia pedagogiczna / pod red. Wojciecha Pomykało. - Warszawa : Fundacja "Innowacja", 1996. – S. 110-113  CZ 37(03)

18. Wilgocka – Okoń B. : Dojrzałość szkolna dzieci a środowisko. Warszawa: PWN, 1972 M 371.212

19. Wilgocka – Okoń B. : Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich. Warszawa: ,, Żak”, 2003 M 371.212

20. Wysocka Ewa : Dojrzałośc szkolna // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003.- S. 722-729  M 37(03)

 

Artykuły z czasopism

 

 

1. Bach – Olasik T. : Emocjonalnie społeczny rozwój dzieci 6 – letnich u progu szkoły // Wychowanie w Przedszkolu. - 1986, nr 2, s. 74-81

2. Barańska E.: Obowiązek edukacyjny sześciolatków // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 3-7

3. Barańska E.: Edukacja sześciolatków: liczby i fakty // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 5, s. 4-19

4. Bąbka J. : Sześciolatek w szkole – szanse i zagrożenia // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 10, s. 24-25

5. Bednarczyk K. : Uspołecznienie dzieci – ważnym elementem dojrzałości szkolnej // Wychowanie w Przedszkolu. - 1982, nr 11/12, s. 607-611

6. Blok B., Goguś M., Kotlińska M.: Ocena kompetencji dziecka rozpoczynającego naukę szkolną // Życie Szkoły. - 1998, nr 8, s. 454-457

7. Brach Maria : Przystosowanie się uczniów do warunków szkolnych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 41-42

8. Brejnak W. : O dojrzewaniu do dojrzałości szkolnej // Życie Szkoły. - 2009, nr 8, s. 46-51

9. Brejnak W.: Rola rodziny w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania ? // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 14-20

10. Brejnak W. : Sześcolatki a nauka szkolna // Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s. 48-52

11. Burtowa M. : Trudności dzieci w nauce czytania i pisania u progu szkoły // Życie Szkoły. -1987, nr 6, s. 330-335

12. Capińska E. : Dziecko dobrze przygotowana do szkoły // Edukacja i Dialog. -1996, nr 1, s. 39-47

13. Chojak M. : Gotowość czy dojrzałość szkolna ? Kilka praktycznych uwag // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 8, s. 20-23

14. Cieślak E., Kopik A.: Wpływ cech morfofunkcjonalnych i wieku biologicznego na społeczny rozwój dziecka rozpoczynającego naukę szkolną // Edukacja. - 2003, nr 2, s. 82-91

15. Dmitruk – Sierocińska K.: Wczesne papierówki i jabłka zimowe // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 6-8

16. Dziurzyńska T. : Sześciolatek ważna sprawa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6, s. 364-366

17. Dutkiewicz W. : Dojrzałość szkolna dzieci o zróżnicowanym poziomie rozwoju fizycznego // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1984, nr 4, s. 81-89

18. Filipiak E. : Dojrzałość potrzebna od dziecka // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 3-10

19. Frączak I.: Zanim dziecko pójdzie do szkoły // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 23-25

20. Grochowalska M.: ,, Gotowość'' a ,, dojrzałość'' szkolna dzieci// Wychowanie w Przedszkolu. - 1991, nr 9, s. 408-413

21. Gruszczyk – Kolczyńska E. : Jak kształtuje się u dzieci psychiczna dojrzałość do uczenia się matematyki. Cz 1. // Wychowanie w Przedszkolu. - 1988, nr 6, s. 323-329

22. Gruszczyk – Kolczyńska E. : Jak kształtuje się u dzieci psychiczna dojrzałość do uczenia się matematyki. Cz 2. // Wychowanie w Przedszkolu. - 1988, nr 7-8, s. 387-395

23. Gwiżdź A.: Kryzys siódmego roku życia // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 9-13

24. Hoffman W. : Dobry pomysł ! : ,, Zerówka'' w szkole? // Dyrektor Szkoły. -2003, nr 5, s. 14

25. Horsonek M. : Wpływ rodziny na dojrzałość szkolną dziecka // Życie Szkoły. - 2001, nr 8, s. 505

26. Janiszak E. , Grzywacz R. : Sześciolatek w szkole – szanse i zagrożenia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 9, s. 527-532

27. Janiszewska B. : Co z tą dojrzałością szkolną ? Problemy związane ze zmianami w organizacji edukacji wczesnoszkolnej // Meritum .- 2009, nr 1, s. 33-37

28. Jasion E.: Problematyka u uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej : propozycje zmian w jakościowym funkcjonowaniu szkół – problematyka progu szkolnego przedszkole – szkoła // Lider. - 2002, nr 12, s. 6-7

29. Klaus – Stańska D. : Przystosowanie się społeczno – osobowe dziecka 7 – letniego do szkoły // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1988, nr 3-4, s. 121-128

30. Kopik A. : Dziecko sześcioletnie u progu nauki szkolnej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s. 5-12

31. Kowalczyk D. : Dojrzałość szkolna dzieci a ich dalsza kariera szkolna // Edukacja . - 1995, nr 3, s. 43-47

32. Kozera - Mikuła Patrycja : Problematyka dojrzałości szkolnej dziecka // Nauczanie Początkowe.- 2013/2014, nr 4, s. 12-20

33. Koźniewska E.: Badanie gotowości szkolnej sześciolatków // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s. 11-15

34. Krawczonek M. : Dziecko a dojrzałość szkolna // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 1, s. 50-51

35. Krawczonek M.: Sześciolatki – przygotowanie do szkoły // Dyrektor Szkoły. -2005, nr 3, s. 25-28, 37

36. Krzywicka A.: Ważny punkt startu // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 30-33

37. Lasok M. , Szydłowska – Bartosik J., Sacha D. : Odraczanie obowiązku szkolnego // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1995, nr 7, s. 37-38

38. Liberska Hanna, Matuszewska Mirosława : Czy zabieramy dzieciństwo sześciolatkom? // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 97-105

39.Lubaszewska - Borys B. : Co zrobić, aby absolwent przedszkola nie nudził się w pierwszej klasie ? // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 12, s. 48-51

40. Łyczewska E. : Jestem przeciwniczką dalszego obniżania wieku szkolnego // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s. 35-36

41. Makowski K. : O pomyślny start ucznia w szkole // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -2002, nr 9, s. 58-60

42. Malinowski A. : Wiek rozpoczęcia nauki szkolnej // Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s. 12-14

43. Małkiewicz A. : ,, Zerówki” na cenzurowanym // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 4, s. 4-5

44. Marek E. : Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 16-17

45. Marek E. : O pomyślny start ucznia w szkole // Życie Szkoły. - 2003, nr 1, s. 56-62

46. Marzęda – Przybysz B. : Badanie gotowości szkolnej // Życie Szkoły. - 2001, nr 6, s. 362-365

47. Mausch J., Mausch K. : Czynniki warunkujące poziom rozwoju funkcji analizatorów wzrokowego i słuchowego u uczniów rozpoczynających naukę szkolną // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 5, s. 260-270

48.Mazur J. : Program adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 1, s. 38-53

49. Mielcarek Monika, Ratajczyk Aleksandra : Rewolucja na trzech frontach // Psychologia w Szkole.- 2015, nr 1, s. 52-58

50. Misiorna E., Michalak R.: Między rolą przedszkolaka a rolą ucznia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 8, s. 3-8

51. Misiorna E. , Misiarek S. : Próg szkolny- czyj to problem ? // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 10, s. 601-603

52. Moczulska W. : Sześciolatek do szkoły // Edukacja i Dialog. -2006, nr 3, s. 8-11

53. Nagrodzka A. , Pieniężna E. : Diagnozowanie sześciolatków // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 12-15

54 .Nowicka A. : Sześciolatek idzie do szkoły ? : pytania i obawy nurtujące środowisko przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. -2002, nr 1, s. 41-43

55. Nowicka D. : Sześciolatki w zerówkach // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 3, s. 14

56. Nowicka E. : Jak oceniać rozwój psychomotoryczny ucznia klasy pierwszej // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 32-35

57. Nyczaj – Drąg M. : Kiedy pójdę do szkoły, chciałabym... // Psychologia w Szkole.- 2005, nr 3, s. 27-34

58. Olecka I. : Duże problemy małych dzieci // Nowa Szkoła. - 1981, nr 4, s. 166-169

59. Ozimek J. : Pierwszy dzień w szkole // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 16-18

60. Paruszewska I. : Kształtowanie typów i cech osobowości dzieci w wieku przedszkolnym // Edukacja i Dialog. -2005, nr 1, s. 48-55

61. Piwowarek A. : Oferta edukacyjna a sukces szkolny // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 14-17

62. Prus – Wiśniewska H. : O przygotowaniu dziecka do szkoły // Wychowanie w Przedszkolu. - 1989, nr 4, s. 113-118 ( wkładka)

63. Przybylak B. : Dojrzały emocjonalnie siedmiolatek // Edukacja i Dialog. - 2004 ,nr 7, s. 2-5

64. Putkiewicz E. , Żytko M.: szanse sześciolatków na pomyślność // Edukacja i Dialog .- 2003, nr 7, s. 4-9

65. Ratajek Z. : Dziecko 6 – letnie w szkole // Nauczanie Początkowe.- 2009/2010, s. 1, s. 82-89

66. Rychlewska K.: Adaptacja dziecka do sytuacji szkolnej // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 22-26

67. Sieardzaka - Słyk A. : Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną ? // Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s. 18-19

68. Sierka M. : Gotowi do szkoły // Psychologia w Szkole.- 2005, nr 3, s. 11-15

69. Skoczek A. : Dziecko w sytuacji startu szkolnego // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 1, s. 14-22

70. Skowrońska A. : Dojrzałość szkolna // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 3-10

71. Sokólska J. : Dojrzałość szkolna dzieci a ich czas pobytu w przedszkolu // Kwartalnik Pedagogiczny. -1985, nr 1, s. 53-64

72. Soroka A. : Sześciolatek w szkole: przygotujemy mu pewny start // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 7, s. 428-432

73. Skowrońska A. : Dojrzałość szkolna // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 5-11

74. Tomczyk J. : Czy trudniej w klasie czwartej // Życie Szkoły. - 2006, nr 8, s. 5-11

75. Waloszek D. : Sześciolatki w szkole: szanse czy zagrożenia // Życie Szkoły. - 2002, nr 6, s. 326-332

76. Wróbel Z. : Szkoła w oczach dziecka sześcioletniego // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 1, s. 44-46

77. Ziarko M. , Bogdanowska B. : Kiedy dziecko jest gotowe do nauki w szkole ? // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 7, s. 26-28