Smaller Default Larger

Biblioteka Pedagogiczna

w  Ciechanowie

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

 

 

 

Cyberprzemoc

 

Hasła : Cyberprzemoc

            Stalking

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

1.  Kowalski Robin M . : Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży.- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010  M 004

2. Pyżalski Jacek : Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży.- Kraków : Oficyna Wydawnicza ,,Impuls’’, 2012  M  004

3.  Pyżalski Jacek : Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży.- Sopot : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2011 M 004

4. Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska.- Warszawa : Difin, 2014 M 316

 

Artykuły z książek

 

1. Hołyst Brunon : Cybernetyczne prześladowanie i molestowanie ofiar oraz typologia stalkingu // W : Hołyst Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. – S. 1017-1034  M 34

2. Hołyst Brunon : Zapobieganie cybernetycznemu molestowaniu. Rola ofiar i policji // W : : Hołyst Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, 2007. – S.487-500  M 34

3. Kozak Stanisław : Dzieci i młodzież jako ofiary cyberprzestrzennego wykorzystywania przez dorosłych w Internecie // W : Kozak Stanisław : Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży. - Warszawa : Difin, 2011. – S. 156-212 M 004

4. Ulfik – Jaworska Iwona : Cyberprzemoc czy cybermobbing ? : kontrowersje terminologiczne  i charakterystyka zjawiska // W : Psychologiczne konteksty internetu / red. nauk. Barbara Szmigielska. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2009. – S. 197- 215 M  004

 

 

Artykuły z  czasopism

 

1. Barlińska Julia : Cyberprzestrzeń – nowa arena przemocy rówieśniczej // Kwartalnik Pedagogiczny // 2009, nr 4, s. 53-66

2. Borkowska Anna : Procedura reagowania na cyberbullying // Dyrektor Szkoły.- 2015, nr 5, s. 74-77

3. Garstka Tomasz: Jak przeciwdziałać cyberbullyingowi // Dyrektor Szkoły.- 2015, nr 5, s. 78-80

4. Grzybowska Marta : Cyberprzemoc // Edukacja i Dialog. – 2013, nr ½, s. 49-51

5. Hanualiakova Jana, Holla Katarina : Szykanowanie elektroniczne i jego wpływ na atmosferę klasy // Wszystko dla Szkoły.- 2010, nr 5, s. 7-8

6. Knol Kamila : Agresja elektroniczna – nowe wyzwania // Remedium . – 2010, 2, s. 30-31

7. Konaszewski Karol, Prymak Tomasz: Cyberprzemoc jako zachowanie problemowe pokolenia Y // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2016, nr 10, s. 31-39

8. Kroker Natalia : O zagrożeniach w sieci // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2015, nr 10,  s. 33-37

9. Monks Claire [et al.]. : Cyberbullying (mobbing elektroniczny) wśród uczniów szkół podstawowych // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2009, nr 4, s. 167-181

10. Mysior Radosław : Agresja elektroniczna : program zajęć dla uczniów // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2013, nr 10, 29-34

11. Nowak Małgorzata : Stop cyberprzemocy! // Meritum.- 2010, nr 2, s. 42-45

12. Pyżalski Jacek : Agresja elektroniczna – wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 1 // Remedium.- 2008, nr 9, s. 26-27

13.  Pyżalski Jacek : Agresja elektroniczna – wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 2. // Remedium.- 2008, nr10, s. 28-29

14. Pyżalski Jacek : Agresja elektroniczna – wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 3 // Remedium.- 2009, nr 10, s. 10-12

15. Pyżalski Jacek : Agresja elektroniczna – wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 4 // Remedium.- 2010, nr 7/8, s. 6-7

15. Pyżalski Jacek : Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych  // Kwartalnik Pedagogiczny. -2009, nr 4, s. 31-51

16. Sabicka Edyta, Knol Kamila, Matuszewska Agata : Agresja elektroniczna wśród młodzieży – rodzaje, skutki, profilaktyka // Meritum.- 2010, nr 2, s. 2-7

17. Skrzyński Dariusz : Cyberprzestępczość szkolna – zasady odpowiedzialności // Meritum.- 2010, nr 2, s. 81-83

18. Steffgen Georges [et al.]. : Znaczenie empatii w wyjaśnianiu zjawiska cyberbullyingu wśród młodzieży // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2009, nr 4, s. 183-198

19. Szewczyk  - Kowalewska Irena: Społeczne konsekwencje cyberprzemocy i deficytów emocjonalnych uczniów // Nowa Szkoła. - 2017, nr 5, s. 24-35

20. Szpunar Magdalena : Flaming i trolling jako formy agresji werbalnej w Internecie // Kwartalnik Pedagogiczny.- 2009, nr 4, s. 67-80

21. Trocha Olga: Wybrane aspekty prawne cyberprzemocy // Dyrektor Szkoły.- 2015, nr 5, s. 82-85

22. Wesołowska Anna Maria : Cyberprzemoc i przemoc rówieśnicza // Dyrektor Szkoły.- 2012, nr 2, s. 46, 48-49

23. Wojtasik Łukasz : Cyberprzemoc // Remedium.- 2008, nr 2, s. 4-5

24. Wojtasik Łukasz : Cyberprzemoc // Niebieska Linia.- 2007, nr 2, s. 27-29

 

Dokumenty elektroniczne

1.  Zaplątani w sieć. 2, Cyberbullying [DVD] / reż. Marcin Wołkowicz. - Kraków : Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, cop. 2013  F 1053

2. Zaplątani w sieć. 3, Sexting [DVD] / reż. Marcin Wołkowicz. - Kraków : Katarzyna Król Wydawnictwo i Hurtownia Rubikon, cop. 2013  F 1054