Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

 

COACHING, TUTORING SZKOLNY

 

 

HASŁO : MENTORING

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

1.Coaching : teoria, praktyka, studia przypadków / pod red. Małgorzaty Sidor-Rządkowskiej. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2009.  M 65

2. Kordziński Jarosław : Nauczyciel, trener, coach.- Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013  M 371.1

3. Kupaj Lilianna, Krysa Wiesława:  Kompetencje coachingowe nauczycieli : jak rozwijać potencjał ucznia w szkole.- Warszawa : Wolters Kluwer, 2014  M 371.1

4. Law Ho: Psychologia coachingu.- Warszawa:  Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010   M 159.9

5. Pawlak Agnieszka : Tutoring dziecięcy w procesie nauczania - uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2009.  M  372.4

6. Rogers Jenny:Coaching.- Sopot: Gdańskie Wydawnictwo psychologiczne, 2017  M 65

7. Sarnat- Ciastko Adrianna: Tutoring w polskiej szkole. - Warszawa: Difin, 2015  M 37.01/.08

 

 

Artykuły z książek

 

1.  Fryszkiwicz Małgorzata : Coaching w biznesie // W : Człowiek w środowisku pracy /  pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Anny Siudem. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.- S.159-169  M 33

2.  Siudem Ireneusz : Psychologiczny wymiar coachingu //  W : Człowiek w środowisku pracy /  pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Anny Siudem. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.- S. 149-157 M 33

 

Artykuły z czasopism

 

1. Appelt Karolina, Matejczuk Joanna : Tutoring rówieśniczy : stara metoda na nowa odkrywana // Psychologia w Szkole.- 2014, nr 1, s. 21-30

2. Bojarska Lucyna : Tutoring w szkole // Dyrektor Szkoły.- 2012, nr 12, s. 54, 56-60

3. Brzeziński Artur : Coaching uczenia się, czy pomysł na zaangażowanych uczniów // Dyrektor Szkoły.- 2013, nr 9, s. 60-62

4. Czerka – Fortuna Eliza : Mentoring formalny jako narzędzie rozwijania strategii w środowisku szkolnym // Edukacja i Dialog.- 2011, nr 11/12, s. 44-47

5. Dziubińska  - Starska   Anna :  Dokąd i po co zmierzasz ? Tutoring // Edukacja i Dialog.- 2014, nr 7-8, s. 23

6. Filipczyk Jolanta : Coachingowy styl kierowania // Dyrektor Szkoły.- 2011, nr 3, s. 18-22

7. Konaszewski Karol, Chańko Anna : Coaching społeczny w pracy z młodzieżą zagrożoną nieprzystosowaniem // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2014, nr 3, s. 24-28

8. Kordziński Jarosław : Dyrektor szkoły jako coach // Dyrektor Szkoły.- 2013, nr 4, s. 24-26

9. Kozielska Joanna: Coaching jako metoda pracy pedagogów i nauczycieli // Remedium.- 2016, nr 7/8, s. 46-48

10. Nerwińska Elżbieta : Tutoring w szkole jako ważna praktyka zmiany edukacyjnej // Meritum. -2010, nr 3, s. 49-56

11. Marchow Marta : Tutoring rówieśniczy w edukacji elementarnej // Remedium.- 2014, nr 1, s. 1-4

12. Mysior Radosław : Tutoring rówieśniczy - nowa jakość edukacyjna  // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2014, nr 4, s.  11-16

13. Parzeniowska Justyna, Serkowska Wiesława : Coaching – nowe słowo na określenie znanej metody // Edukacja i Dialog.- 2005, nr 8, s. 62-67

14. Pawlak Agnieszka : Jak wykorzystać zjawisko tutoringu dziecięcego ? // Nowa Szkoła.- 2007, nr 3, s. 29-34

15. Peczko Benedykt K. : Coaching a psychoterapia – podobieństwa i różnice // Remedium.- 2011, nr 2, s. 22-23

16. Pokrzycka Lidia : Coaching w pracy nauczyciela // Nowa Szkoła.- 2012, nr 10, s. 46-49

17. Rowicka Agmieszka: Rozwój talentów wychowanków metodą tutoringu //  Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2015, nr 4, s. 28-40

18. Rowicka Agnieszka : Tutoring akademicki // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2014, nr 4, s. 3-10

19. Sajdera Jolanta : Nauczanie nieformalne : Tutoring jako jedna z form strategii edukacyjnej nauczyciela // Nowa Szkoła.- 2005, nr 4, s. 23-26

20. Sarnat - Ciastko Adrianna:  Komunikacja w tutoringu szkolnym z perspektywy edukacyjnej analizy transakcyjnej // Język polski w  liceum.- 2016/2017, nr 1, s. 38-50

21. Sarnat – Ciastko Adrianna , Budzyński Mariusz : Osobisty opiekun ucznia // Psychologia w Szkole.- 2012, nr 1,s . 131-139

22. Sawiński Julian Piotr : Tutoring w szkole czy dobre doradztwo ? // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2014, nr 4, s. 16-19

23. Sidor - Rządkowska Małgorzata : Coaching i mentoring - pożyteczna metoda // Dyrektor Szkoły.- 2014, nr 10, s. 31-34

24. Sidor - Rządkowska Małgorzata : Coaching i mentoring - wspieranie rozwoju zawodowego // Dyrektor Szkoły.- 2014, nr 11, s. 22-24

25. Sidor- Rządkowska Małgorzata : Coaching jako forma wsparcia rozwoju uczniów // Dyrektor Szkoły.- 2014, nr 12, s. 28-31

26. Sidor - Rządkowska Małgorzata : Coaching jako wsparcie przywództwa // Dyrektor Szkoły.- 2016, nr 8, s. 78-80,82

27. Sitko Maria : Tutoring szansą dla systemu edukacji // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2011, nr 4, s. 27-32

28. Wasilewska Jolanta: Tutoring jako skuteczne narzędzie edukacji // Dyrektor Szkoły.- 2015, nr 54-56

29. Zając Aleksandra : Tutoring i dziecko // Remedium.- 2013, nr 12, s. 6-7

30. Żukowska Joanna, Marciniak Beata : Zastosowanie coachingu i narzędzi coachingowych w oświeca : lekcja 4 rok szkolny 2012/2013 // Dyrektor Szkoły.- 2013, nr 1, s. 29-36