Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno  -  Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

 

Biblioterapia

 

HASŁ0 : BIBLIOTERAPIA

              

Wydawnictwa zwarte

 

 1. Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki / pod red. Małgorzaty Federowicz i  Tomasza Kruszewskiego. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika , 2005  M Biblioterapia
 2. Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. T. 2  / pod red. Małgorzaty Federowicz i Tomasza Kruszewskiego .- Toruń : Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007 M Biblioterapia
 3. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza ,, Impuls”, 2006  M Biblioterapia
 4. Borecka Irena: Biblioterapia formą terapii pedagogicznej. - Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa, 2008  M Biblioterapia
 5. Borecka Irena : Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. -Wałbrzych : ,, Unus”, 2003  M Biblioterapia
 6. Borecka Irena: Z motylem w tle : o baśni w biblioterapii i terapii pedagogicznej. - Wałbrzych : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2004 M Biblioterapia
 7. Brett Doris : Bajki, które leczą. Cz. 1. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005 M Biblioterapia
 8. Brett Doris : Bajki, które leczą. Cz. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005 M Biblioterapia
 9. Cyrklaff Magdalena J.: Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2014  M Biblioterapia
 10. Czernianin Wiktor : Teoretyczne podstawy biblioterapii. -Wrocław: Oficyna Wydawnictwa Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008  M Biblioterapia
 11. Kruszewski Tomasz : Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo – wychowawczych. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne  ,, Akapit”, 2006  M Biblioterapia
 12. Łaba Agnieszka : Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2011  M Biblioterapia
 13. Molicka Maria : Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2011  M Biblioterapia
 14. Rogge  Jan -  Uwe : Krótkie opowiadania na pokonanie strachu. - Kielce: Wydawnictwo Jedność, cop. 2005  M 82-93
 15. Szefler Elżbieta: Przeciw przemocy w szkole : literatura biblioterapeutyczna . - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, cop. 2010 M Biblioterapia
 16. Szulc Wita: Arteterapia : narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki. - Warszawa : Difin, 2011  M 61
 17. Wójtowicz Mirosława: Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych : nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia, zabawa, nauka : szkoła podstawowa i gimnazjum. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010  M Biblioterapia

Artykuły z czasopism

 1. .Baranowicz Krystyna : Biblioterapia // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 2, s. 34-40
 2. .Bejnarowicz Marzena : Potrzebna jest wiara w dobro.. i  nadzieja // Życie Szkoły.- 2007, nr 3, s. 61-62
 3. .Błaszczyk - Smolec Aneta : Edukacja czytelnicza, a biblioterapia // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 6, s. 4-5
 4. .Borawska Marianna : Terapeutyczna rola utworu literackiego i możliwości jej wykorzystania w pracy bibliotekarzy // Biblioteka w Szkole. - 1994, nr 2, s. 5-9
 5. .Borecka Irena: Bibliotekarz – biblioterapeuta // Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 6, s. 13-15
 6. .Borecka Irena : Biblioterapia – poglądy, doświadczenia // Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 1-2, s. 10-12
 7. .Borecka Irena : Biblioterapia w szkole, czyli o  doskonaleniu nauczycieli bibliotekarzy // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 9, s. 22-23
 8. .Borecka Irena : Elementy biblioterapii w domach dziecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1995, nr 9, s. 25-27
 9. .Borecka Irena : Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne już działa //  Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 10, s. 16-18
 10. .Borowska Anna : Przezorność i uczynność. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 11, s. 14
 11. Buczek Monika: Z książką na dobre i na złe. Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych // Biblioteka w Szkole.- 2017, nr 6, s. 18-21
 12. .Budzyńska Kamila : Bajki terapeutyczne i ich rola // Życie Szkoły.- 2013, nr 11, s. 8-9
 13. .Bukowska Iwona : Czy potrzebne są pracownie biblioterapeutyczne  // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 6, s. 22-23
 14. .Chachuła Maria : Każdy z nas jest wyjątkowy! : program zajęć biblioterapeutycznych dla klas IV-VI szkoły podstawowej/ // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 8-10
 15. .Chmielewska Olga : Biblioterapia // Życie Szkoły.- 2005, nr 10, s. 29-31
 16. .Chojnacka Katarzyna : Biblioterapia w pracy z grupą // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -2005, nr 2, s. 23-26
 17. .Cybulska Ewa : Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej – seminarium WSPS// Szkoła Specjalna. - 1997, nr 3, s. 176-177
 18. .Czerwińska Małgorzata : Czytelnictwo a biblioterapia // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 70-72
 19. .Dunin – Wilczyńska Ewa: Biblioterapia jako metoda w pedagogice // Nowa Szkoła.- 2016, nr 7, s. 12-19
 20. .Drawnel Ewa :Biblioterapia dzieci niepełnosprawnych // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 7/8, s. 38-40
 21. .Droździewicz Renata : Leczyć i wychowywać książką  // Poradnik Bibliotekarza. -2008, nr 1, s. 18-19
 22. .Drzewiecki Marcin, Gosiewski Jan : Książka wobec dzieci chorych // Poradnik Bibliotekarza .- 1998, nr 1, s.8-10
 23. .Dudzikowska Małgorzata, Tomasik Ewa : O biblioterapii reminiscencyjnej // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 4, s. 279-284
 24. .Dunin- Wilczyńska Ewa: Biblioterapia jako metoda w pedagogice // Nowa Szkoła.- 2016, nr 7, s. 12-19
 25. .Dziełak Anna, Bałas Anita : ,,Wiosenna bajka’’ – warsztaty z elementami biblioterapii // Poradnik Bibliotekarza. – 2012, nr 4, s. 41-43
 26. .Gallos Sylwia : Biblioterapia  - terapia i wychowanie przez czytanie // Życie Szkoły. -2013, nr 2, s. 8-10
 27. .Grabczak Joanna : Warsztaty z biblioterapii // Poradnik Bibliotekarza.- 2013, nr 6, s. 38-42
 28. .Gromek R. : Rozmowa z innymi. Scenariusz biblioterapeutyczny // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 7
 29. .Gromek R. : Rozmowa z samym sobą. Scenariusze biblioterapeutyczny // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 6-7
 30. .Halicka Mariola : Poradzę sobie ze złością. Konspekt zajęć terapeutycznych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 18-19
 31. .Hoffmann Beata : Bajka terapeutyczna jako środek oddziaływań psychokorekcyjnych // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2012, nr 10, s. 24-28
 32. .Ippold Lidia: Gdybym był bogaty. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 5, s. 19
 33. Ippoldt Lidia : Miejsce Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego w tworzeniu polskiej biblioterapii // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 1, s. 10-12
 34. .Ippoldt Lidia :Terapeutyczna funkcja literatury dla dzieci // Poradnik Bibliotekarza. - 1998, nr 2, s. 1-5
 35. .Ippoldt Lidia : Wartości terapeutyczne lektur szkolnych // Poradnik Bibliotekarza. -1994, nr 9, s. 1-3
 36. .Janeczko - Witkowska Krystyna : Ja tez coś potrafię //Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 10, s. 41-42
 37. .Janeczko – Witkowska Krystyna : Jak radzić sobie z negatywnym wpływem  rówieśników ? : konspekt zajęć z biblioterapii // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 11, s. 35-36
 38. .Janeczko  - Witkowska Krystyna : Pokonywanie słabości: konspekt zajęć z biblioterapii // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 9, s. 39-40
 39. .Jasiak E. : Program biblioterapii dla ucznia z nauczycielem indywidualnym // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 11-13
 40. .John Katarzyna : Frant z czubkiem. Warsztaty z biblioterapii // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 1, s. 18-19
 41. .Klein Aldona : Książka – zabawka w biblioterapii // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 1, s. 27-28
 42. Konopnicka Iwona : Terapia czytelnicza // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 12-16
 43. .Kożuchowska Maria: Bajka lekiem na całe zło // Remedium.- 2017, nr 4, s. 10-11
 44. .Kożuchowska Maria: Bajkoterapia dla dziecka nadpobudliwego // Remedium.- 2016, nr 2, s. 28-29
 45. .Kożuchowska Maria: Bajkoterapia dla dziecka nieśmiałego. Cz. 1 // Remedium.- 2016, nr 3, s. 28-29
 46. .Kożuchowska Maria: Bajkoterapia dla dziecka nieśmiałego. Cz. 2 // Remedium.- 2016, nr 4, s. 28-29
 47. .Kożuchowska Maria: Bajkoterapia dla dziecka nieśmiałego. Cz. 3 // Remedium.- 2016, nr 5, s. 28-29
 48. .Kożuchowska Maria: Bajkoterapia dziecka przedszkolnego // Remedium.- 2016, nr 11, s. 30-31
 49. .Kożuchowska Maria: Bajkoterapia dziecka przedszkolnego – praca z lekiem // Remedium.- 2016, nr 12, s. 28-29
 50. .Labryga Sonia : Biblioterapia w pracy domu dziecka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -2005, nr 8, s. 36-37
 51. .Lach  Monika : Mieć czy być? : scenariusz zajęć terapeutycznych // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 4, s. 16-17
 52. .Lachowska Edyta : Jak ważny jest przyjaciel ?  //  Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 7-8, s. 51-52
 53. .Lachowska Edyta : ,, Każdy z nas jest inny'' // Poradnik Bibliotekarza. -2010, nr 10, s. 39-41
 54. .Leśniak Alicja : Książka to drogowskaz na krętych ścieżkach życia – czyli parę słów o biblioterapii // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s. 10-11
 55. .Lubowiecka Jadwiga : Bajki pomagają dzieciom oswoić lęk // Wychowanie w Przedszkolu. -2011, nr 4, s. 12-17
 56. .Matras – Mastalerz Wanda : Kiedy boję się szkoły? // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, s. 36-39
 57. .Miernik Agnieszka: Biblioterapia i wczesna edukacja, czyli o przydatności słów, które leczą // Nauczanie Początkowe. – 2014/2015, nr 4, s. 29-38
 58. Milewska Inka : Biblioterapia a ergonomia // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 10, s. 7-9
 59. .Niedźwiecka Maria : Biblioterapia jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego // Szkoła Specjalna. -2000, nr 4, s. 211-214
 60. .Niemczykowa Aleksandra : Książka w życiu ludzi niepełnosprawnych // Poradnik Bibliotekarza. - 1992, nr 4, s. 6-9
 61. .Pawłowska Jolanta : Książka i ja. Program zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii // Biblioteka w Szkole.- 2012, nr 6, s. 9-10
 62. .Pawłowska Jolanta : Podróż do Krainy Radości. Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych // Biblioteka w Szkole.- 2012, nr 6, s. 11
 63. .Pietrzykowska Lilla : ,, Komputer nie jest realnym światem'' : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii w klasie V z zastosowaniem komputera // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 5, s. 31-32
 64. Polaszczyk Joanna : Dlaczego oni to zrobili? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w oparciu o opowiadanie ,,Żółty balonik'' Mariana Orłonia // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 3, s. 40-42
 65. Polaszczyk Joanna : ,,Poznajmy się bliżej'' : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w oparciu o opowiadanie ,,Potworek'' Marty Tomaszewskiej // Poradnik Bibliotekarza.- 2013, nr 2, s. 42-44
 66. Srebnicka Joanna: Bajkoterapia - skuteczna pomoc w łagodzeniu dziecięcych lęków // Wychowanie w Przedszkolu.- 2017, nr 6, s. 49-51
 67. .Surniak Genowefa : Biblioterapia : bibliografia zalecająca(wybór) // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 7/8, s. 18
 68. .Szefler Edyta: Biblioterapia w przeciwdziałaniu terapii rówieśniczej // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2010, nr 8, s. 35-47
 69. .Szlachta Wiesława : Biblioterapia jako forma psychicznego wsparcia // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 5, s. 13
 70. .Szulc Wita : Biblioterapia z Internetu. Na podstawie opowiadania Noli Kostner Aiex // Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 11, s. 11-13
 71. .Świerczyńska Mariola : Biblioterapia. Szkolenie dla nauczycieli // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 13-15
 72. .Tomasik Ewa : Biblioterapia jako metoda pedagogiki specjalnej : ( podsumowanie programu z lat 1989-1996) // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 1, s. 16-20
 73. Trella Wioletta, Wojciechowska Katarzyna : Zastosowanie komputera w biblioterapii : współpraca między terapeutą i informatykiem w bibliotece dziecięco – młodzieżowej // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 7/8, s. 10-12
 74. .Widerowska Maria : Warsztat biblioterapeutyczny // Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, s. 34-36
 75. .Wyględowska Emila : Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s. 12-14
 76. .Wyględowska Emilia : Co to znaczy opiekować się  kimś? : scenariusz zajęć biblioterapautycznych dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej // Biblioteka w szkole. - 2007, nr 11, s. 11-12
 77. .Wyględowska Emilia : Księżniczka - scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla klas O - I szkoły podstawowej // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 14-15
 78. .Zawadzka Renata : Zajęcia biblioterapeutyczne : opis i analiza przypadku // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 5, s. 16
 79. .Zych Agnieszka, Tuk Renata : ,, Książka leczy'' – biblioterapeutyczne działanie książki // Poradnik Bibliotekarza. - 2003, nr 6, s. 25-26