Smaller Default Larger

Bezpieczeństwo w szkole

                                       

HasłoEdukacja dla bezpieczeństwa

              Przemoc w szkole

             Szkolnictwo – bezpieczeństwo

     

 

Wydawnictwa zwarte

 

1. Bogacka-Osińska Bogumiła:  Wychowanie uczniów klas początkowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym: teoria i praktyka. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009.   M 372.4

2. Guerin Suzanne , Hennessy   Eilis: Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004   M 37.01/.08

3. Klaus-Stańska Dorota, Nowicka Marzena: Bezpieczeństwo dzieci : scenariusze zajęć dla rodziców i nauczycieli. – Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2002.   M 372.4

4. Olweus Dan: Mobbing : fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać?. - Warszawa : Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza, 2007.   M  37.01/.08

5. Ostrowska Małgorzata: Bezpieczeństwo na lekcjach wychowania fizycznego czyli jak skutecznie unikać wypadków:  poradnik dla nauczyciela wychowania fizycznego.- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2008.   M  372.879.6

6. Rumpf Joachim: Krzyczeć, bić, niszczyć : agresja u dzieci w wieku do 13 lat. – Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008  M 159.9

7. Taraszkiewicz Małgorzata, Kordziński Jarosław:  Bezpieczna i przyjazna szkoła. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2009   M 37.01/.08

 

Artykuły z czasopism

 

1. Bogacka-Osińska Bogumiła : Bezpieczne warunki do zabawy // Wychowanie w Przedszkolu.  – 2010, nr 6, s. 25-27

2. Borucka Hanna : Badanie poczucia bezpieczeństwa ucznia // Nauczanie Początkowe.  – 2005/2006, nr 2, s. 58-60

3. Bryś Beata: Czy koordynator zapewni bezpieczeństwo w szkole? // Dyrektor Szkoły.  – 2009, nr 9, s. 42-43

4. Bryś Beata: Przerwa pełna atrakcji – sposób na bezpieczną przerwę // Dyrektor Szkoły.  – 2009, nr 10, s. 38-39

5. Cieśla Elżbieta, Markowska Małgorzata: Bezpieczeństwo ćwiczących na zajęciach ruchowych // Nauczanie  Początkowe.   – 2008/2009, nr 1, s. 21-27

6. Cybulski Witold : Kamery w szkole // Dyrektor Szkoły.  – 2002, nr 1, s. 22-23

7. Dołęgowska Joanna : Bezpieczne ferie // Życie Szkoły. - 2009, nr 2, s. 55-56

8. Dudzikowa Maria :  Scholaptikon, czyli monitoring w szkole // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2005, nr 8, s. 50-56

9. Dzierzgowska Irena :  Bezpieczeństwo w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 1-9

10. Gapski Jarosław : Efekty akcji prewencyjnej ”Błękitny patrol”, prowadzonej w środowisku młodzieży ponadgimnazjalnej na terenie Szczecina // Lider.  – 2008, nr 7/8, s. 25-29

11. Jakubowska Małgorzata : Jak Bambo opuszcza afrykańskie kraje i jak zimową nauczkę dostaje… : scenariusze przedstawienia przygotowującego do bezpiecznych ferii zimowych // Życie Szkoły.  – 2007, nr 1, s. 61-62

12. Jokiel  K. : Projekt ”Bezpieczna Szkoła” // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.  – 2004, nr 7, s. 44-46

13. Kaczmarek Mirosław : Kto odpowiada za dzieci w miejscach publicznych? // Remedium.  – 2010, nr 1, s. 18-19

14. Kamieniak Krzysztof : Rodzaje wypadków i urazów na zajęciach sportowych – sposoby ich zapobiegania // Lider.  – 2004, nr 2, s. 26

15. Kamienowska Renata: Bezpieczny przedszkolak //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s. 37-39

16. Kamienowska Renata, Nizioł Katarzyna, Witko Beata : Bezpieczne ferie // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 1, s. 27-30

17. Karczewska Joanna : Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka // Nauczanie Początkowe.  – 2008/2009, nr 1, s. 7-14

18. Kazimierowicz Marek : Ministerialny pomysł na bezpieczną szkołę // Nowa Szkoła.  – 2006, nr 10, s. 15-18

19. Kędra Przemysław, Różański Paweł : Kilka uwag o podstawach prawnych organizacji zajęć rekreacji ruchowej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.  – 2006, nr 3, s. 30-32

20. Kolowca Krystyna : Zebrania z rodzicami // Życie Szkoły.  – 2008, nr 9, s. 29-37

21. Kossakowska Karolina : Co zagraża najmłodszym? // Wychowanie w Przedszkolu.  – 2012, nr 6, s. 42-45

22. Kowalczyk Tomasz : Bezpieczeństwo w szkole w aspekcie współczesnych zagrożeń //Meritum. - 2010, nr 4, s. 12-15

23. Krupa Bożena : Poziom bezpieczeństwa gimnazjalistów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.  – 2005, nr 10, s. 36-38

24. Kruszko Krzysztof : Bezpieczne wakacje // Życie Szkoły. – 2007, nr 6, s. 8-12

25. Leszczyk Karolina, Bałaban Jakub: Na ratunek maluchowi // Wychowanie w Przedszkolu.  – 2011, nr 8, s. 60-63

26. Lisowski Krzysztof: Bezpieczeństwo w szkole – regulacje prawne // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 11, s.56-60

27. Łojek Anna : Bezpieczeństwo dzieci młodszych wieku szkolnym : (wybór) // Nauczanie Początkowe.  –2008/2009, nr 1, s. 106-107

28. Maliszkiewicz Grażyna : Unikajmy zagrożeń // Wychowanie w Przedszkolu.  – 2005, nr 9, s. 26-27

29. Maślińska Anna Renata : Bezpieczne dziecko w drodze do szkoły i do domu // Dyrektor Szkoły.  – 2004, nr 7/8, s. 71

30. Nalaskowski Aleksander : Warunki dialogu bezpieczeństwie w polskiej szkole // Edukacja.  – 2007, nr 2, s. 5-17

31. Narożnik Małgorzata : Rośliny wokół nas // Wychowanie w Przedszkolu.  – 2012, nr 8, s. 55-56

32. Ostrowska Małgorzata : Profilaktyka pedagogiczna jako promocja bezpieczeństwa w procesie wychowania fizycznego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.  – 2004, nr 8/9, s. 5-13

33. Ostrowska Małgorzata : Przedmiotowe uwarunkowania wypadkowości szkolnej //  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.  – 2005, nr 4, s. 12-15

34.Osuch Maciej : Niebezpieczna szkoła, czyli strach się bać… // Dyrektor Szkoły.  – 2011, nr 9, s. 34-41

35. Pankowska-Koc Katarzyna, Kędracka Ewa : Bezpieczeństwo w szkole //Meritum . - 2010, nr 4, s. 2-3

36. Parlak Mirosława, Zyzik Elżbieta : Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach szkolnych // Nauczanie  Początkowe.  – 2008/2009, nr 1, s. 51-54

37. Piotrowski Przemysław, Wysocka- Pleczyk : Bezpieczna szkoła // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 63-70

38. Prus-Wiśniewska Helena : Bezpiecznie w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu.  – 2008, nr 4, s.27-31

39. Prus-Wiśniewska Helena: Bezpiecznie za progiem domu i przedszkola //  Wychowanie w Przedszkolu.  – 2008, nr 5, s. 32-37

40. Prus-Wiśniewska Helena : Ochrona najmłodszych przed niebezpieczeństwami // Wychowanie w Przedszkolu.  – 2008, nr 3, s. 34- 37

41. Rękawek Anna : Jeszcze raz o bezpieczeństwie // Dyrektor Szkoły.  – 2006, nr 7, s. 29

42. Rojek Renata : Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w działaniach straży miejskiej // Remedium. – 2006, nr 9, s. 24-25

43. Sabat Marta, Szymczak Maja : Bezpieczeństwo naszych dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 4, s. 51-54

44. Sawiński P. Jerzy : Komu służą oszklone klasy? // Nowa Szkoła.  – 2010, nr 7, s. 29-32

45. Smuniewska Jolanta : Jak unikać niebezpieczeństwa – w trakcie podróży i wycieczek //  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.  – 2009, nr 6, s. 48-49

46. Sobiegała Agnieszka, Stemplowska Bożena : Pedagogika twórczości w pracy personelu medycznego // Życie Szkoły.  – 2010, nr 1, s. 23-27

47.  Studenski Ryszard : Ryzyko w szkolnym mundurku // Psychologia w Szkole.-  2006, nr 2, s. 119-124

48. Szawłowska -Wasilewska Joanna : Młodzież i prawo // Dyrektor Szkoły.  – 2005, nr 12, s. 38-42

49. Szelawa Stanisław : MEN a bezpieczeństwo uczniów // Dyrektor Szkoły . - 2008, nr 9, s. 10-13

50. Ściubeł Ewa: Bezpieczeństwo dzieci na wycieczkach i obozach szkolnych // Lider.  – 2007, nr 7/8, s.28-30

51. Warchoł Krzysztof: Bezpieczeństwo w trakcie wychowania fizycznego// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 6, s. 20-22

52. Wędrychowski P. Marek : Bezpieczeństwo ucznia w drodze do i ze szkoły // Dyrektor Szkoły.  – 2004, nr 3, s. 44-45

53. Wiłkomirska A. : Walka z przemocą w szkole : pomocne wskazówki // Remedium.  – 2007, nr 8, s. 4-5

54. Wojtasik Jolanta, Zazula Wiesława:  Żyjemy bezpiecznie : projekt profilaktyczny dla uczniów klas V-VI // Wszystko dla Szkoły.  – 2006, nr 2 , s. 6-7

55. Wódka Bogumiła : Unikajmy zagrożeń // Wychowanie w Przedszkolu.  – 2005, nr 7, s. 35-36

56. Zawadzki P.: ”Fala” w szkole // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.  – 2006, nr 2, s. 44-45

57. Żogała Marta: Bezpieczny przedszkolak // Wychowanie w Przedszkolu.  – 2007, nr 8, s. 28-30