Smaller Default Larger

Wydział  Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

 

Autorytet nauczyciela

 

 

HASŁO : AUTORYTET

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

 • Badura Emilia : Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela. - Warszawa : WSiP, 1981 M 371.1

 • Jazukiewicz Iwona : Autorytet nauczyciela // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. !, A-F / [red. Nauk. I przew. . Kom. Red. Tadeusz Pilch] . - Warszawa : Wydaw. Akadem. ,,Żak”, cop. 2003. - s. 254-260 M CZ 37 (03)

 • Kotłowski Karol : Autorytet nauczyciela // W : Encyklopedia pedagogiczna / pod. red. Wojciecha Pomykało. - Warszawa : Fundacja Innowacja, 1996. - s. 35-38 M CZ 37(03)

 • Podzielska Małgorzata : Nauczyciel – lider : jak budować autorytet?. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2009  M 371.1

 

 

Artykuły z czasopism

 

 • Blecharczyk Anna : O uwarunkowaniach autorytetu nauczyciela i potrzebie autorefleksji // Nowa Szkoła. - 2005, nr 5, s. 21-23

 • Błędowska Magdalena : Autorytet – surowość w granicach taktu // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 7, s. 3-5

 • Dudzikowa Maria : Autorytet nauczyciela // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. -1995, nr 9, s. 8-10

 • Dudzikowa Maria : Aura emocjonalna wokół pojęcia i potrzeby autorytetu // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2006, nr 5, s. 52-60

 • Dudzikowa Maria : Autorytet nauczyciela w opinii uczniów // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1995, nr 8, s. 3-11

 • Dudzikowa Maria : O prawomocności autorytetu w edukacji // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2006, nr 7, s. 47-56

 • Dudzikowa Maria : W stronę emancypacyjnego autorytetu // Polonistyka. - 2002, nr 3, s. 132-137

 • Groenwald Maria : Dlaczego nauczycielom trudno zasłużyć na szacunek ? // Nowa Szkoła. - 2002, nr 5, s. 28-31

 • Harasimowicz Bożena : Autorytet nauczyciela we współczesnej polskiej szkole – wyniki badania socjologicznego prezentowane podczas konferencji wojewódzkiej w Sali Sejmu Śląskiego, 9 października 2002 // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 12, s. 19-20

 • Izdebska Helena : Strach nie buduje autorytetu // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1990, nr 3, dod. ,, Przygotowanie do Życia w Rodzinie'' S. 34-39

 • Kaczor Teresa : Autorytet nauczyciela w polskiej oświacie // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 12, s. 16-18

 • Kamińska – Juckiewicz Małgorzata :Autorytet nauczyciela – możliwości i ograniczenia // Nowa Szkoła. - 2008, nr 8, s. 34-42

 • Kazimierowicz Marek : Nauczyciel autorytetm ? // Nowa Szkoła.- 2014, nr 5, s.  33-42

 • Kordziński Jarosław : Autorytet w szkole // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 8 - 10

 • Kozak Wioletta : Nauczyciela portret własny – rzecz o autorytecie // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 11 s. 24-26

 • Krasiejko Friedrich W. : Autorytet, a tożsamość // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze. - 1999, nr 5, dod. ,, Przygotowanie do Życia w Rodzinie ” S. (13)-(15)

 • Leśniak Maria : Autorytet nauczyciela – trudne wyzwanie nowoczesnej szkoły // Nowa Szkoła. - 2008, nr 10, s. 38-40

 • Łukawska Maria : Autorytet nauczyciela w świadomości uczniów i nauczycieli klas I-III // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2012, nr 5, s. 31-38

 • Michalak Joanna : Autorytet rozumiany jako kompetencje // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 7, s. 11-13

 • Mikołajczak Małgorzata : Bezradni czy nieporadni ? // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 28-34

 • Misterska Ewa : Autorytet nauczyciela // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 35-40

 • Ożóg Jadwiga : Autorytet nauczyciela // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s. 11(139)-13(141)

 • Paszkiewicz Aneta : Kryzys autorytetu nauczyciuela  // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2012, nr 5, s.  25-31

 • Sarud Małgorzata : Wzór osobowy nauczyciela w opinii uczniów i rodziców // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 12, s. 21-23

 • Sidorowicz Grażyna : Brońmy autorytetu nauczyciela // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 7, s. 6-7

 • Skonieczka Agnieszka : Autorytet nauczyciela – kryzys czy nowa jakość // Życie Szkoły. - 2006, nr 8, s. 42-46

 • Stachycz Leszek : Szanujcie polskiego nauczyciela // Nowa Szkoła, nr 8, s. 16-19

 • Strzelczyk Joanna : Zasłużyć na autorytet // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 8, s. 13-16

 • Szydło Anna : Oddziaływanie autorytetu nauczyciela na uczniów // Chowanna. - 1970, nr 1, s. 91-102

 • Śliwerski Bogusław : Nauczycielskie manewry wobec uczniów // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 7, s. 5-12

 • Taradejna Beata : Autorytet kosztem zdrowia // Edukacja i Dialog, 2005, nr 3, s. 10-12

 • Wediuk Zygmunt : Autorytet nauczyciela i rady pedagogicznej koniecznym warunkiem sprawnego funkcjonowania szkoły // Nowa Szkoła. - 1989, nr 9, s. 532-535

 • Żak Piotr : Poważany czy lekcewazony // Psychologia w Szkole. -2013, nr 1, s. 64-72