Smaller Default Larger

Wydział  Informacyjno – Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

ASERTYWNOŚĆ

 

HASŁO: Asertywność

  

Wydawnictwa zwarte

 

1.      Alberti Robert, Emmons Michael: Asertywność: sięgnij po to, czego chcesz, nie raniąc innych. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004   M 159.9

2.      Cloud Henry: Sztuka mówienia ,,nie''. - Warszawa: ,, Vocatio”, 1998  M 159.9

3.      Glass Lilian : Toksyczni ludzie : 10 sposobów postępowania z ludźmi, którzy uprzykrzają Ci życie.- Poznań : Dom Wydawniczy ,,Rebis”, 2009   M 159.9

4.      Guarella Elena: Sztuka mówienia nie. - Kraków: Wydaw. WAM, 2004   M 159.9

5.      Hare Beverley : Bądź asertywny. – Łódź  : ,,Ravi’’, 1999   M 159.9

       6.  Hulewska Aleksandra:  Asertywność w ćwiczeniach.- warszawa: Edgard.- 2014   M 159.9

7.      McKay  Matthew: Sztuka skutecznego porozumiewania się. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002  M 159.9

8.      Szczepańska Hanna: Trening asertywności dla współuzależnionych (TAW): poradnik terapeuty. - Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1996   M 61

9.      Zubrzycka – Maciąg Teresa: Jak pomyślę, tak zrobię. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008  M 82-93

10.      Zubrzycka – Maciąg Teresa: Trening asertywności w kształceniu pedagogicznym. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, 2007  M 159.9

 

Wydawnictwa  ciągłe

1. Biernat Renata: Zachowania asertywne młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, a percepcja postaw rodzicielskich // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 3, s. 168 - 179

2. Bit Lidia: Asertywność w bibliotece: tajemnica lewej kieszeni // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 5, s. 31 - 32

3. Bit Lidia: Asertywność, czyli koniec gry // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 12, s. 29 - 30

4. Błaszczyk Ryszard: Myślę nie, mówię nie // Lider. - 2002, nr 9, s. 29

5. Choina Mirosław: O asertywności w szkole // Nowa Szkoła. - 2001, nr 7, s. 20 - 24

6. Czerwińska Renata, Pacewicz Monika: Żyję zdrowo – nałogom mówię nie. Scenariusz zajęć profilaktycznych  // Lider. - 2005, nr 2, s. 12

7. Dolata – Makuch Ewa: Asertywność: Wybór literatury (1990 – 1998) //  Nowa Szkoła. - 1999, nr 1, s. 56 – 57

8. Fijewski Piotr: Zaklęcie na bycie sobą // Charaktery. - 2009, nr 9, s. 17-22

9. Habura Barbara: Kształtowanie postawy asertywnej w organizacji procesu wychowawczego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 8 - 9, s. 22-25

10. Jacennik Barbara: Asertywność w konwersacji jako komponent  sprawności komunikacyjnej dziecka // Kwartalnik Pedagogiczny. -2001, nr 3-4, s. 163-175

11. Kozak Agnieszka: Jak odmawiać łagodnie, stanowczo i bez lęku //  Życie Szkoły. -2004, nr 1, s. 19-23

12. Kozłowski Waldemar: Asertywność i poczucie tożsamości uczniów jako wyznaczniki efektywności lekcji kształcenia obywatelskiego // Edukacja. -1996, nr 4, s. 76-84

13.  Kukiełka Bożena: Asertywność – sposób na agresję: scenariusz zajęć // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 10, s. 23

14. Maćkała Wioletta, Kozieł Aldona: ,, Asertywność'' po polsku // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 7-8, s. 22-23 /scenariusz/

15. Majewicz Piotr: ,, Ja i inni” - skała do badania zachowań asertywnych // Psychologia Wychowawcza. - 1998, nr 5, s. 448-454

16. Manturzewska – Grzegorczyk Anna: Asertywność  - trudna sztuka // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 39-46

17. Muraszko Bożena: Nauka asertywności w szkole // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 1996, nr 1, s. 21-24

18. Nowak Lidia Teresa: Asertywność w bibliotece [Cz. 1 i 2] // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 6, s. 28-31

19.  Nowak Lidia Teresa: Asertywność w bibliotece [Cz. 3] – praca w perspektywie gender // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 9, s. 35-38

20.  Nowak Lidia Teresa: Asertywność w bibliotece [Cz. 4]: jakim jesteś szefem? // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 10, s. 33-36

21. Rębiś Zbigniew: Co to jest asertywność ? // Przysposobienie Obronne, Obrona Cywilna.- 1999, nr 1, s. 11-12

22. Rodziewicz Jolanta: Początek to nałogowe regulowanie uczuć / Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 68-72

23. Skowronek  Piotr: Asertywność  gimnazjalisty // Język Polski w Szkole – gimnazjum. - 2000/2001, nr 2, s. 90-93

24. Zubrzycka- Maciąg Teresa: Rozwijanie asertywności u dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2002, nr 2, s. 38-42

 

Dokumenty audiowizualne

 

1.      Agresja - przemoc - asertywność [DVD]. - Nadarzyn : Lissner Studio, [2010] F 995