Smaller Default Larger

Wydział  Informacyjno -  Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna w

Ciechanowie

  

 

 

Anoreksja i bulimia

 

HASŁA: Anoreksja

             Bulimia

 

 

 Wydawnictwa zwarte

 

1. Abraham Suzanne, Derek Llewellyn -Jones: Anoreksja, bulimia, otyłość. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1995  M 61

2. Anoreksja i bulimia psychiczna : rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się / pod red. Barbary Józefik. Kraków : Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1999  M 61

3.Cooper Myra, Gillan Todd, Adrian Wells : Bulimia Program terapii. Poznań : Zysk i S-ka         Wydawnictwo, cop. 2005  M 61

4. Grójec Maciej : Otyłość bez tajemnic. Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1978  M 61

5. Izydorczyk Bernadetta: W pułapce zaburzeń odżywiania : (...dla rodziców, pedagogów i nauczycieli). - Sosnowiec : Wydaw. Projekt-Kom, cop. 2008  M 61

6. Józefik Barbara, Wolska Małgorzata: Anoreksja i bulimia u dzieci i młodzieży. - Warszawa : Hachette Polska, cop. 2009  M 61

7. Józefik Barbara : Relacje rodzinne w anoreksji i bulimii psychicznej. Kraków : Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006  M 61

8. Kowalczuk Marta: Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej. Kraków : Impuls, 2008  M   37.01/.08

9. Niewiadomska Iwona, Kulik Agnieszka, Hajduk Agnieszka: Jedzenie. Lublin: Wyd. KUL :”Gaudium”, 2005  M  61

10. Opętanie (nie)jedzeniem / red. Beata Ziółkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2009    M  61

11. Sacker I. M. : Wolę umrzeć, niż przytyć : jak pokonać i zrozumieć anoreksję i bulimię . Poznań : Harbor  Point Media Rodzina, 2008      M 61

21.  Starzomska Małgorzata : Anoreksja : trudne pytania. Kraków : Impuls, 2006   M 61

13. Szurowska Beata:  Anoreksja w rodzinie . - Warszawa : Difin, 2011  M 61

14. Wąsik Małgorzata: Anoreksja, bulimia...: jak rozpoznać zaburzenia odżywiania u nastolatków / Małgorzata Wąsik. - Kraków : Wydawnictwo AA, 2009   M 61

 

 

Artykuły z czasopism

 

1. Brytek Anna: W szponach byczego głodu // Charaktery. -  2006,  nr 12 s. 65-68

2. Hoffmann Beata: Anoreksja - przyczyny, skutki, leczenie // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2014, nr 2, s. 29-37

3. Hoffmann Beata: Bulimia : uzależnienie o charakterze czynnościowym // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2014, nr 4, s. 25-30

4. Józefik Barbara : Za barierą głodu // Psychologia w Szkole. -  2005, nr 3  s.1 17-125

5. Kleszcz Halina : Bulimia // Aura. - 1997, nr 6  s. 28

6. Kowalczuk Marta : Anoreksja – bulimia : (pedagogiczne diagnozowanie zaburzeń odżywiania się młodzieży ) //Nowa Szkoła. - 2007, nr 9, s. 35-43

7. Kowalczuk Marta : Powstrzymać anoreksję i bulimię // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2007, nr 6 s.  24- 27

8. Kowalczuk Marta : Zagrożenie młodzieży anoreksją i bulimią // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.  -2008, nr 8, s. 34-40

9. Materlik Justyna : Anoreksja to nie kaprys // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4 s. 60-64

10. Rumiński Stanisław : Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) // Lider. - 1997, nr 6 s. 9

11.. Rynkiewicz A. , Chludzińska Ludmiła : Anoreksja i bulimia // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 11-12, s. 72-77

12. Szurowska Beata: Nie jem ! Pomóż ! // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 139-147

13. Śmiłowska -Mucha Ewa, Maria Tomaszewska : Problemy żywieniowe licealistek //Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2002, nr 6 s. 48-50

14. Wachowicz Edyta : Anoreksja //  Lider. -  2002, nr 4  s. 7-8

15. Wachowicz Edyta: Bulimia //  Lider. - 2003,  nr 9 s. 10-11

16. Wąsik Kaja : Anoreksja : choroba nie tylko psychiczna // Biologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 24-26

17. Włodawiec Bogusław: Apetyt na uczucia. Rozm. przepr. Renata Mazurowska // Charaktery

       2006, nr 2 s. 67-69 

18. Wojewódzka Katarzyna: Anoreksja jako choroba oparta na lęku // Lider. - 2010, nr 11, s. 24-25

19. Ziółkowska Beata : Dlaczego młodzież się głodzi? // Edukacja i Dialog. - 1998, nr 5, s. 50-54

20. Ziółkowska Beata : Gdy dziecko odmawia jedzenia // Psychologia w Szkole. - 2007 nr 2, s. 130-136

21. Ziółkowska Beata : Jak sobie radzić z zaburzeniami jedzenia? //  Edukacja i Dialog. – 2007,nr 4, s. 65-72

22.  Ziółkowska Beata : Rodzinne uwarunkowania zaburzeń jedzenia // Edukacja i Dialog. -1999, nr 2, s. 55-59                                      

 

   Dokumenty elektroniczne

 

1.      Anoreksja [Film] - Sosnowiec : PROJEKT-KOM, [2009].  F 997

2.      Anoreksja i bulimia {DVD} / scen. I reż. Marcin Wołkowicz, Bartosz Nowakowski. Kraków : Rubikon, 2009  F 984

3.      Problemy odżywiania [DVD] / reż. Sally Roberta. Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych 2008.  F 908