Smaller Default Larger

Wydział Informacyjno -Bibliograficzny

Biblioteka Pedagogiczna

w Ciechanowie

 

 

Analiza dzieła – materiały pomocnicze dla maturzystów

                                                                za lata 2000-2006

Wydawnictwa zwarte

 

 

1. Beckett Wenda : Historia malarstwa : wędrówki po historii sztuki zachodu. Warszawa : Arkady,

2003

2. Chrzanowski Maciej : Szkolny słownik motywów literackich. Warszawa : Wyd. Skrypt, 2003

3. De Rynek Patrick : Jak czytać malarstwo : rozwiązywanie zagadek, rozumienie i smakowanie

dzieł dawnych mistrzów. Kraków : towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych

Universitas, 2005

4. Encyklopedia : biologia. Kraków : Greg, 2006

5. Encyklopedia : geografia. Kraków : Greg, 2006

6. Encyklopedia : historia. Kraków : Greg, 2007

7. Encyklopedia : matematyka. Kraków : Greg, 2006

8. Encyklopedia szkolna : język polski. Kraków : Greg, 2006

9. Gazda Grzegorz : Słownik europejskich kierunków i grup literackich XX wieku. Warszawa :

Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000

10. Impelluso Lucia : Natura i jej symbole : rośliny i zwierzęta. Warszawa : Arkady, 2006

11. Leksykon lektur szkolnych. Wrocław : EUROPA, 2005

12. Macios Tomasz : Leksykon lektur szkolnych : liceum. Bielsko-Biała : Wyd. Park, 2007

13. Makowiecka Marta, Pawłowski Mariusz : Przewodnik po epokach : od antyku do oświecenia.

Świat Książki -Bertelsmann Media, 2006

14. Makowiecka Marta, Pawłowski Mariusz : Przewodnik po epokach : od romantyzmu do współcze-

sności. Warszawa : Świat Książki -Bertelsmann Media, 2006

15. Miłkowski Tomasz : Leksykon dzieł i tematów literatury powszechnej : dla uczniów gimnazjum i

liceum. Warszawa : Książka i Wiedza, 2002

16. Nosowska Dorota : Leksykon motywów literackich. Bielsko-Biała : Wyd. Park, 2006

17. Nosowska Dorota : Słownik motywów literackich. Bielsko-Biała : Wyd. Park, 2004

18. Nosowska Dorota : Słownik scen literackich. Bielsko-Biała Wyd. Park, 2005

19. Nowak Janusz : Antologia maturzysty czyli cytaty na każdy temat. Kraków : Znak, 2001

20. Słownik wiedzy o teatrze. Bielsko Biała : Wyd. Park, 2005

21. Termer Janusz : Leksykon prozaików : dla szkół i miłośników literatury. Warszawa : Iskry, 2001

22. Thompson Jan : Jak czytać malarstwo współczesne : rozwiązywanie zagadek, rozumienie i

smakowanie dzieł mistrzów od Courbeta do Warhola. Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydaw-

ców Prac Naukowych, 2006

23. 1000 [tysiąc] arcydzieł malarstwa. Warszawa : Firma Księgarska Jacek i Krzysztof Olesiejuk, 2005

24. Wojnicka Joanna, Katafiasz Olga : Słownik wiedzy o filmie. Bielsko-Biała : Wyd. Park -Edukacja,

2005

 

Wydawnictwa ciągłe

 

1. Bernacki Marek : Motyw śmierci w późnej poezji Wisławy Szymborskiej / Polonistyka. -  2006,nr 8 s. 26-31

2. Kowalski Mateusz : Jak przygotowałem prezentację maturalną? / Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 2 s. 83-93

3. Mazur Elżbieta : Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i innych tekstach kultury / Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 4 s. 101-108

4. Piłat Krzysztof : Zbrodnia i kara – motyw siedmiu grzechów głównych w kulturze / Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 2 s. 58-74

5. Poturata Wioletta : Wykorzystanie nowoczesnych i tradycyjnych źródeł informacji w przygoto- waniu do egzaminu maturalnego / Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 1 s. 61-66

6. Prościak Beata : Sposoby rozwijania samodzielności uczniów w przygotowaniu prezentacji maturalnej / Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 3 s. 99-104

7. Wyszyńska Ewa : Internet jako punkt wyjścia w przygotowaniach do nowej matury z języka polskiego / Polonistyka. - 2005, nr 9 s. 7-9

8. Zawadzki Tomasz : Matura krok po kroku / Polonistyka. - 2005, nr 9 s. 10-14

 

 

Zestawienia wydrukowane z Internetu

 

1. Anioł w literaturze, sztuce, teologii : bibliografia w wyborze

2. Kobieta w literaturze

3. Motyw domu w literaturze

4. Motyw ogrodu w literaturze

5. Motyw śmierci w literaturze i sztuce

6. Motywy literackie. Konteksty i nawiązania

7. Topos Ikara